MS11-087: Ένα θέμα ευπάθειας στα προγράμματα οδήγησης λειτουργίας πυρήνα των Windows θα μπορούσε να επιτρέψει απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα: 13 Δεκεμβρίου 2011

Ισχύει για: Microsoft Windows XP Home EditionMicrosoft Windows XP ProfessionalWindows Vista Enterprise

ΕΙΣΑΓΩΓΗ


Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει την ανακοίνωση ασφάλειας MS11-087. Για να προβάλετε την πλήρη ανακοίνωση ασφάλειας, επισκεφθείτε μία από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:

Τρόπος λήψης βοήθειας και υποστήριξης για αυτήν την ενημέρωση ασφάλειας

Για τους οικιακούς χρήστες, παρέχεται υποστήριξη χωρίς χρέωση, καλώντας τον αριθμό 1-866-PCSAFETY στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά ή επικοινωνώντας με τη θυγατρική της Microsoft στην περιοχή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τη θυγατρική της Microsoft στην περιοχή σας για ζητήματα υποστήριξης ενημερώσεων ασφάλειας, επισκεφθείτε την τοποθεσία διεθνούς υποστήριξης της Microsoft στο Web: Οι πελάτες που ζουν στη Βόρεια Αμερική μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση χωρίς χρέωση σε απεριόριστη υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω προσωπικής συνομιλίας, με μια απλή επίσκεψη στην ακόλουθη τοποθεσία Web της Microsoft: Για τους εταιρικούς χρήστες, η υποστήριξη για ενημερώσεις ασφάλειας είναι διαθέσιμη μέσω των συνηθισμένων επαφών υποστήριξης.

Αυτόματη επίλυση


Υπάρχει μια αυτόματη επίλυση διαθέσιμη η οποία επιτρέπει την επιδιόρθωση του προβλήματος για το CVE-2011-3402.

Η επίλυση Fix it που περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα δεν προορίζεται ως αντικατάσταση για οποιαδήποτε ενημέρωση ασφαλείας. Συνιστάται να πραγματοποιείτε πάντα εγκατάσταση των πιο πρόσφατων ενημερώσεων ασφάλειας. Ωστόσο, παρέχουμε αυτή τη επίλυση Fix it ως εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης σε ορισμένα σενάρια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία του συμβουλευτικού δελτίου ασφαλείας της Microsoft στο Web: Το ενημερωτικό δελτίο παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ζήτημα και περιλαμβάνει τα παρακάτω:
 • Τα σενάρια στα οποία ενδέχεται να εφαρμόσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λύση
 • Παράγοντες μετριασμού
 • Λύσεις
 • Συνήθεις ερωτήσεις
Ειδικότερα, για να δείτε αυτές τις πληροφορίες, αναπτύξτε την ενότητα Λύσεις (Workarounds) που σχετίζεται με το CVE-2011-3402.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν την αυτόματη επίλυση, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Αυτόματη επίλυση (Fix it) κάτω από την κεφαλίδα Ενεργοποίηση (Enable) ή Απενεργοποίηση (Disable). Κάντε κλικ στο κουμπί

Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου File Download (Λήψη αρχείου) και ακολουθήστε τα βήματα στον οδηγό επίλυσης.
ΕνεργοποίησηΑπενεργοποίηση
Σημειώσεις
 • Αυτοί οι οδηγοί ενδέχεται να είναι διαθέσιμοι μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, οι αυτόματες επιδιορθώσεις λειτουργούν και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.

Γνωστά ζητήματα που αφορούν αυτήν τη λύση

 • Οι εφαρμογές με λειτουργικότητα που βασίζεται στο αρχείο T2embed.dll, όπως για παράδειγμα οι εφαρμογές που δημιουργούν αρχεία PDF, ενδέχεται να μην λειτουργούν με τον αναμενόμενο τρόπο. Για παράδειγμα, το λογισμικό του Microsoft Office δεν θα έχει τη δυνατότητα δημιουργίας αρχείων PDF.
 • Μετά την εφαρμογή αυτής της λύσης σε έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows XP ή Windows Server 2003, ενδέχεται να είναι διαθέσιμες ξανά οι ενημερώσεις ασφάλειας 982132 και 972270. Δεν θα μπορείτε να εγκαταστήσετε αυτές τις ενημερώσεις. Η επαναλαμβανόμενη διάθεση αυτών των ενημερώσεων είναι ζήτημα λογικού εντοπισμού. Οι χρήστες που έχουν εφαρμόσει στο παρελθόν και τις δύο ενημερώσεις ασφάλειας με επιτυχία μπορούν να αγνοήσουν την προσφορά. 
 • Το λογισμικό Microsoft Office 2003 στο οποίο έχει εγκατασταθεί το πακέτο συμβατότητας του Microsoft Office δεν έχει τη δυνατότητα να ανοίξει αρχεία Microsoft Office PowerPoint 2007 (.pptx). Αντ' αυτού, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:
  Αυτό το αρχείο δημιουργήθηκε από μια νεότερη έκδοση του Microsoft PowerPoint. Θέλετε να κάνετε λήψη ενός πακέτου συμβατότητας έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να εργαστείτε με αυτό το αρχείο; (This file was created by a newer version of Microsoft program. Do you want to download a compatibility pack so that you can work with this file?)
  Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται ακόμη και όταν έχει ήδη εγκατασταθεί το πακέτο συμβατότητας του Microsoft Office.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥΗ αγγλική έκδοση (Η.Π.Α.) αυτής της ενημέρωσης λογισμικού εγκαθιστά αρχεία με χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία εμφανίζονται στην τοπική σας ώρα και με τις δικές σας ρυθμίσεις θερινής ώρας. Επιπλέον, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελείτε συγκεκριμένες λειτουργίες στα αρχεία.

Πληροφορίες αρχείων για Windows XP και Windows Server 2003

 • Τα αρχεία που ισχύουν για ένα συγκεκριμένο ορόσημο (SPn) και κλάδο υπηρεσιών (QFE, GDR) σημειώνονται στις στήλες "Απαίτηση SP" και "Κλάδος υπηρεσιών".
 • Οι κλάδοι υπηρεσιών GDR περιέχουν μόνο τις επιλύσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως για την αντιμετώπιση διαδεδομένων, κρίσιμων ζητημάτων. Οι κλάδοι υπηρεσιών QFE περιέχουν επιπλέον επείγουσες επιδιορθώσεις, πέρα από τις επιλύσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως.
 • Εκτός των αρχείων που αναφέρονται σε αυτούς τους πίνακες, η παρούσα ενημέρωση λογισμικού εγκαθιστά επίσης ένα συσχετιζόμενο αρχείο καταλόγου ασφάλειας (KBαριθμός.cat) το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή από τη Microsoft.

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows XP που βασίζονται σε τεχνολογία x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.1.2600.61781,859,58423-Nov-201113:25x86SP3SP3GDR
Win32k.sys5.1.2600.61781,868,54423-Nov-201113:29x86SP3SP3QFE

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 που βασίζονται σε τεχνολογία x64 και των Windows XP Professional έκδοσης x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.49384,573,18424-Nov-201108:35x64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.49384,591,61624-Nov-201108:30x64SP2SP2QFE

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις x86 του Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.49381,861,63223-Nov-201114:36x86SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.49381,872,38423-Nov-201114:17x86SP2SP2QFE

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Win32k.sys5.2.3790.49385,602,81624-Nov-201108:33IA-64SP2SP2GDR
Win32k.sys5.2.3790.49385,621,24824-Nov-201108:30IA-64SP2SP2QFE

Πληροφορίες αρχείων για Windows Vista και Windows Server 2008

 • Τα αρχεία που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο προϊόν, ορόσημο (SPn) και κλάδο υπηρεσιών (LDR, GDR) μπορούν να αναγνωριστούν εξετάζοντας τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

  ΈκδοσηΠροϊόνΟρόσημοΚλάδος υπηρεσίας
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 και Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 και Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Οι κλάδοι υπηρεσιών GDR περιέχουν μόνο τις επιδιορθώσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως για την αντιμετώπιση διαδεδομένων, κρίσιμων ζητημάτων. Οι κλάδοι υπηρεσιών LDR περιέχουν και άμεσες επιδιορθώσεις πέρα από τις επιδιορθώσεις που κυκλοφορούν ευρέως.
 • Τα αρχεία MANIFEST (.manifest) και MUM (.mum) που εγκαθίστανται για κάθε περιβάλλον παρατίθενται ξεχωριστά. Τα αρχεία MUM και MANIFEST, καθώς και τα αρχεία του συσχετισμένου καταλόγου ασφάλειας (.cat), είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη διατήρηση της κατάστασης του ενημερωμένου στοιχείου. Τα αρχεία καταλόγου ασφάλειας (τα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται) φέρουν την ψηφιακή υπογραφή της Microsoft.

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις Windows Vista και Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6002.185442,043,90423-Nov-201113:37x86
Win32k.sys6.0.6002.227452,052,09623-Nov-201113:35x86

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις Windows Vista και Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6002.185442,764,80023-Nov-201113:57x64
Win32k.sys6.0.6002.227452,767,36023-Nov-201113:36x64

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.0.6002.185446,648,83223-Nov-201113:38IA-64
Win32k.sys6.0.6002.227456,658,56023-Nov-201113:36IA-64

Πρόσθετες πληροφορίες αρχείων για Windows Vista και Windows Server 2008

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις Windows Vista και Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία x86

File namePackage_1_for_kb2639417_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,385
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2639417~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,102
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2639417_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,227
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2639417~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,940
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2639417_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,227
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2639417~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,940
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,681
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,708
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,677
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,704
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,418
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,681
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,708
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,020
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_15eba5e04425d1c3628cf15d7eddbc55_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18544_none_7448bdbccd6ebb75.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_eeed88a208fc8cbf82e0cfad135f2acf_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22745_none_5c51dbffe7a63743.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18544_none_bab2bc4a97c9dd3c.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)23-Nov-2011
Time (UTC)16:30
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22745_none_bb3d5b45b0e69384.manifest
File versionNot Applicable
File size6,543
Date (UTC)23-Nov-2011
Time (UTC)16:00
PlatformNot Applicable

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις Windows Vista και Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία x64

File nameAmd64_c167fb4d416ae4e2fce1560f36235fda_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18544_none_27280981728ba91e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_c1a5d0737a69a192855420416ff20a02_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22745_none_f950ee30ac983cc5.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18544_none_16d157ce50274e72.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)23-Nov-2011
Time (UTC)16:53
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22745_none_175bf6c9694404ba.manifest
File versionNot Applicable
File size6,559
Date (UTC)23-Nov-2011
Time (UTC)15:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2639417_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,611
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2639417~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,552
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2639417_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,451
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2639417~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,388
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2639417_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,451
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2639417~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,388
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,693
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,689
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,716
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,426
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,693
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,720
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,434
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,044
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18544_none_212602208488106d.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)23-Nov-2011
Time (UTC)16:16
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22745_none_21b0a11b9da4c6b5.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)23-Nov-2011
Time (UTC)15:47
PlatformNot Applicable

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64

File nameIa64_3c18e2254f71b97d54647447077058b8_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18544_none_9ecc51e4eb6105d8.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_abe3beb6ed278ac414180725ed4b99c3_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22745_none_57a3ec69395f6964.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18544_none_bab4604097c7e638.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)23-Nov-2011
Time (UTC)16:03
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22745_none_bb3eff3bb0e49c80.manifest
File versionNot Applicable
File size6,551
Date (UTC)23-Nov-2011
Time (UTC)15:30
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2639417_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,281
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2639417~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,212
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2639417_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size2,281
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2639417~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size3,212
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,521
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,544
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,525
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,548
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.2.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,221
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)05:57
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18544_none_212602208488106d.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)23-Nov-2011
Time (UTC)16:16
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22745_none_21b0a11b9da4c6b5.manifest
File versionNot Applicable
File size5,013
Date (UTC)23-Nov-2011
Time (UTC)15:47
PlatformNot Applicable

Πληροφορίες αρχείων για Windows 7 και Windows Server 2008 R2

 • Τα αρχεία που ισχύουν για ένα συγκεκριμένο προϊόν, ορόσημο (RTM, SPn) και κλάδο υπηρεσιών (LDR, GDR) μπορούν να αναγνωριστούν εξετάζοντας τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
  ΈκδοσηΠροϊόνΟρόσημοΚλάδος υπηρεσίας
  6.1.7600.16xxxWindows 7 και Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 και Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 και Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 και Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Οι κλάδοι υπηρεσιών GDR περιέχουν μόνο τις επιδιορθώσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως για την αντιμετώπιση διαδεδομένων, κρίσιμων ζητημάτων. Οι κλάδοι υπηρεσιών LDR περιέχουν και άμεσες επιδιορθώσεις πέρα από τις επιδιορθώσεις που κυκλοφορούν ευρέως.
 • Τα αρχεία MANIFEST (.manifest) και τα αρχεία MUM (.mum) που εγκαθίστανται σε κάθε περιβάλλον παρατίθενται ξεχωριστά στην ενότητα "Πρόσθετες πληροφορίες αρχείων για Windows 7 και Windows Server 2008 R2". Τα αρχεία MUM και MANIFEST, καθώς και τα αρχεία του συσχετισμένου καταλόγου ασφάλειας (.cat), είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη διατήρηση της κατάστασης του ενημερωμένου στοιχείου. Τα αρχεία καταλόγου ασφάλειας, των οποίων τα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται, φέρουν ψηφιακή υπογραφή από τη Microsoft.

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.169202,340,35224-Nov-201104:23x86
Win32k.sys6.1.7600.210972,349,56824-Nov-201104:26x86
Win32k.sys6.1.7601.177302,342,91224-Nov-201104:25x86
Win32k.sys6.1.7601.218662,350,08024-Nov-201104:21x86

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 και του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.169203,141,63224-Nov-201105:00x64
Win32k.sys6.1.7600.210973,146,24024-Nov-201104:52x64
Win32k.sys6.1.7601.177303,145,21624-Nov-201104:52x64
Win32k.sys6.1.7601.218663,146,75224-Nov-201104:45x64

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Win32k.sys6.1.7600.169207,438,84824-Nov-201104:20IA-64
Win32k.sys6.1.7600.210977,443,96824-Nov-201103:58IA-64
Win32k.sys6.1.7601.177307,435,26424-Nov-201103:48IA-64
Win32k.sys6.1.7601.218667,442,94424-Nov-201103:46IA-64

Πρόσθετες πληροφορίες αρχείων για Windows 7 και Windows Server 2008 R2

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x86

File namePackage_1_for_kb2639417_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2639417~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2639417_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,789
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2639417~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,688
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2639417_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,769
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2639417~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,670
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2639417_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,784
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2639417~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,485
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2639417_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,983
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2639417~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,491
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2639417_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,965
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2639417~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,472
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,865
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,935
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,894
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,929
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,728
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_2741763af4537d13d2c9e548ebb3c51c_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_77cdf54610460b0e.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_3bdc3aa11f4024df1b03f773970380d2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_ec41703668627eb3.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_54f9830b5dfbe584cc365eb4e0d72ca4_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_b0c4109ef6f3b462.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_e6bb1c633a80397320d17e389bc8fdb7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16920_none_0aaea0d21153d97c.manifest
File versionNot Applicable
File size694
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16920_none_b905b957fbae27c2.manifest
File versionNot Applicable
File size42,086
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)07:21
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_b94a7ef114fe729f.manifest
File versionNot Applicable
File size42,086
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)07:23
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_bae14671f8dcaf9f.manifest
File versionNot Applicable
File size42,086
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)07:14
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_bb507535120d3b46.manifest
File versionNot Applicable
File size42,086
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)07:13
PlatformNot Applicable

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 και του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64

File nameAmd64_74d86c10d10452a3743ae43b09539d17_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16920_none_5722a410ab724a41.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7b0773d126abef96929484e26a67350e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_9975b29df28fed78.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7ddad16685d87477adb86abfb9208c3e_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_ea0b830299b03835.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_8a3e064e710917bb05d489fbf816c5db_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_cbcb63c5a1fd7ee8.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_926678f7016626e47a8bb536262a41bc_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_ac0fbd6391a8e4e0.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a0b06e36fc0e3802968c276ba76e3556_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_09dc743827434fc9.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a0bc39a3cead58baeb5eb09378ae3475_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_e370dec30cc6e1a9.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a2276a31acdc22b2fbabab381e073106_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_57a71ae99b0f403b.manifest
File versionNot Applicable
File size1,038
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_a41541c05e59aeaec493256ee31c5a4d_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_ef8e59c56928601a.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b40bfc5a0b0f46bd8bf4963d9c741346_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_71834d3285aed8db.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_b9d5caaa55e6b05a18b838c84ee0555b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16920_none_3cb0c7d4805673e8.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_db68874f6aeb920a7f4b4137f287d04f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16920_none_418f3c763577979d.manifest
File versionNot Applicable
File size698
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16920_none_152454dbb40b98f8.manifest
File versionNot Applicable
File size42,090
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)08:13
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_15691a74cd5be3d5.manifest
File versionNot Applicable
File size42,090
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)08:08
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_16ffe1f5b13a20d5.manifest
File versionNot Applicable
File size42,090
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)08:09
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_176f10b8ca6aac7c.manifest
File versionNot Applicable
File size42,090
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)08:01
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2639417_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,794
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2639417~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,499
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2639417_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,213
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2639417~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,707
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2639417_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,017
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2639417~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,281
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2639417_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,987
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2639417~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,119
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2639417_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,794
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2639417~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,501
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2639417_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,823
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2639417~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size4,084
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2639417_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,409
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_7_for_kb2639417~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,884
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2639417_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,185
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_8_for_kb2639417~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,914
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,786
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,878
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,783
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,842
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,990
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16920_none_1f78ff2de86c5af3.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)06:56
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_1fbdc4c701bca5d0.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)06:56
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_21548c47e59ae2d0.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_21c3bb0afecb6e77.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64

File nameIa64_3eb6d791624db9cd2569c8087bf58f07_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16920_none_7317cd9bb3625d24.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_4a74b22f4b17ef479dc0e1873f9bb598_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_84ad772c089e76b1.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_55d649c2beeca864af2ae84d9b9c28b8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_f5669d7aab0b38bb.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_d2652e0580629bb11ad6ac51b98cbb54_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_427afdc38a525e76.manifest
File versionNot Applicable
File size1,036
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16920_none_b9075d4dfbac30be.manifest
File versionNot Applicable
File size42,088
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)07:37
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_b94c22e714fc7b9b.manifest
File versionNot Applicable
File size42,088
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)07:42
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_bae2ea67f8dab89b.manifest
File versionNot Applicable
File size42,088
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)07:37
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_bb52192b120b4442.manifest
File versionNot Applicable
File size42,088
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)07:34
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2639417_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,002
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2639417~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size3,128
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2639417_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,197
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2639417~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size2,925
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,458
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,477
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2639417_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.3.mum
File versionNot Applicable
File size1,455
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,918
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)16:40
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16920_none_1f78ff2de86c5af3.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)06:56
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21097_none_1fbdc4c701bca5d0.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)06:56
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17730_none_21548c47e59ae2d0.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable
File nameWow64_microsoft-windows-win32k_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21866_none_21c3bb0afecb6e77.manifest
File versionNot Applicable
File size4,178
Date (UTC)24-Nov-2011
Time (UTC)06:51
PlatformNot Applicable