Συμβουλευτικό δελτίο ασφάλειας της Microsoft: Τα κακόβουλα ψηφιακά πιστοποιητικά θα μπορούσαν να επιτρέψουν πλαστογράφηση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Microsoft έχει κυκλοφορήσει ένα συμβουλευτικό δελτίο ασφάλειας για αυτό το ζήτημα για επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής. Αυτή η ενημέρωση έχει κυκλοφορήσει για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Microsoft Windows. Αυτή η ενημέρωση ανακαλεί την αξιοπιστία των παρακάτω ενδιάμεσων πιστοποιητικών DigiCert Sdn. Bhd τοποθετώντας τα στο χώρο αποθήκευσης μη έμπιστων πιστοποιητικών της Microsoft:
 • Αναγνωριστικό διακομιστή Digisign - (Enrich) που εκδόθηκε από την αρχή έκδοσης πιστοποιητικών Entrust.net (2048)
 • Αναγνωριστικό διακομιστή Digisign (Enrich) που εκδόθηκε από το GTE CyberTrust Global Root
Αυτή η ενημέρωση αντικαθιστά την ενημέρωση 2616676.

Το συμβουλευτικό δελτίο ασφάλειας περιέχει πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με την ασφάλεια. Για να προβάλετε το συμβουλευτικό δελτίο ασφάλειας, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Περισσότερες πληροφορίες

Γνωστά ζητήματα σχετικά με αυτήν την ενημέρωση ασφάλειας

 • Ολοκληρώσαμε την έρευνα σχετικά με ένα ζήτημα που αφορά την ενημέρωση 2641690 για όλα τα συστήματα που βασίζονται σε Windows 2003 και Windows XP x64.

  Πριν από τις 16 Νοεμβρίου 2011, οι πελάτες του Microsoft Windows Server Update Services (WSUS) αντιμετώπιζαν προβλήματα με τις εκδόσεις της ενημέρωσης 2641690 για Windows XP x64 και Windows Server 2003.

  Στις 16 Νοεμβρίου 2011, κυκλοφορήσαμε εκ νέου την ενημέρωση 2641690 για να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα στα Windows XP x64 και σε όλες τις εκδόσεις των Windows Server 2003.

  Η λειτουργία αυτόματων ενημερώσεων είναι ενεργοποιημένη στα περισσότερα συστήματα. Αν δεν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αυτόματων ενημερώσεων, δεν χρειάζεται να εκτελέσετε καμία ενέργεια καθώς η ενημέρωση 2641690 θα εγκατασταθεί αυτόματα.

  Καμία έκδοση των Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 και Windows Server 2008 R2 δεν επηρεάζεται από αυτό το ζήτημα.

Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις των Microsoft Windows

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:

Ενημέρωση για Windows XP (KB2641690)

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου WindowsXP-KB2641690-x86-ENU.exe.

Ενημέρωση για Windows XP x64 Edition (KB2641690)

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου WindowsServer2003.WindowsXP-KB2641690-x64-ENU.exe.

Ενημέρωση για Windows Server 2003 (KB2641690)

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου WindowsServer2003-KB2641690-x86-ENU.exe.

Ενημέρωση για Windows Server 2003 x64 Edition (KB2641690)

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου WindowsServer2003.WindowsXP-KB2641690-x64-ENU.exe.

Ενημέρωση για Windows Server 2003 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium (KB2641690)

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου WindowsServer2003-KB2641690-ia64-ENU.exe.

Ενημέρωση για Windows Vista (KB2641690)

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου Windows6.0-KB2641690-x86.msu.

Ενημέρωση για Windows Vista για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία x64 (KB2641690)

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου Windows6.0-KB2641690-x64.msu.

Ενημέρωση για Windows Server 2008 (KB2641690)

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου Windows6.0-KB2641690-x86.msu.

Ενημέρωση για Windows Server 2008 x64 Edition (KB2641690)

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου Windows6.0-KB2641690-x64.msu.

Ενημέρωση για Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium (KB2641690)

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου Windows6.0-KB2641690-ia64.msu.

Ενημέρωση για Windows 7 (KB2641690)

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου Windows6.1-KB2641690-x86.msu.

Ενημέρωση για Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία x64 (KB2641690)

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου Windows6.1-KB2641690-x64.msu.

Ενημέρωση για Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2641690)

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου Windows6.1-KB2641690-x64.msu.

Ενημέρωση για Windows Server 2008 R2 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium (KB2641690)

Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου Windows6.1-KB2641690-ia64.msu.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 10 Νοεμβρίου 2011

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης των αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Microsoft Windows Mobile 6.x

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:


Λήψη Άμεση λήψη του πακέτου ενημερώσεων για τα Windows Mobile 6.x (KB2524375).

Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Microsoft Windows Phone 7 και Microsoft Windows Phone 7.5

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση του Windows Phone 7 και Windows Phone 7.5, συμπεριλαμβανομένων των συνήθων ερωτήσεων, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Πληροφορίες ενημέρωσης

Εργαλεία και οδηγίες ανίχνευσης και ανάπτυξης

Systems Management Server

Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει τη σύνοψη ανίχνευσης και ανάπτυξης του SMS για αυτήν την ενημέρωση.


ΛογισμικόConfiguration Manager 2007
Windows XP Service Pack 3Ναι
Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2Ναι
Windows Server 2003 Service Pack 2Ναι
Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2Ναι
Windows Server 2003 με SP2 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία ItaniumΝαι
Windows Vista Service Pack 2Ναι
Windows Vista x64 Edition Service Pack 2Ναι
Windows Server 2008 για συστήματα 32 bit Service Pack 2Ναι
Windows Server 2008 για συστήματα x64 Service Pack 2Ναι
Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium Service Pack 2Ναι
Windows 7 για συστήματα 32 bit και Windows Server 7 για συστήματα 32 bit Service Pack 1Ναι
Windows 7 για συστήματα x64 και Windows Server 7 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία x64 Service Pack 1Ναι
Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία x64 και Windows Server 2008 για συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογία x64 Service Pack 1Ναι
Windows Server 2008 R2 για συστήματα βασισμένα σε τεχνολογία Itanium και Windows Server 2008 R2 για συστήματα βασισμένα σε τεχνολογία Itanium Service Pack 1Ναι

Ανάπτυξη ενημέρωσης

Λογισμικό που επηρεάζεται

Για πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη ενημέρωση για το λογισμικό που επηρεάζεται, ανατρέξτε στην κατάλληλη ενότητα για το λειτουργικό σύστημα:

Windows XP (όλες οι εκδόσεις)

Πίνακας αναφοράς
Ανάπτυξη
Εγκατάσταση χωρίς να απαιτείται παρέμβαση του χρήστηΓια το Windows XP Service Pack 3:
WindowsXP-KB2641690-x86-ENU.exe /quiet
Για Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2641690-v2-x64-ENU.exe/quiet
Εγκατάσταση χωρίς επανεκκίνησηΓια το Windows XP Service Pack 3:
WindowsXP-KB2641690-x86-ENU.exe /norestart
Για Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2641690-v2-x64-ENU.exe /norestart
Απαιτήσεις επανεκκίνησης
Απαιτείται επανεκκίνηση;Ύστερα από την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση του συστήματός σας.
Πληροφορίες κατάργησηςΧρησιμοποιήστε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στον Πίνακα Ελέγχου.
Σημείωση Η ενημέρωση για τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows XP Professional x64 Edition ισχύει και για υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 x64 Edition.

Windows Server 2003 (όλες οι εκδόσεις)

Πίνακας αναφοράς
Ανάπτυξη
Εγκατάσταση χωρίς να απαιτείται παρέμβαση του χρήστηΓια όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32 bit του Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB2641690-v2-x86-ENU.exe /quiet
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 που βασίζονται σε τεχνολογία x64:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2641690-v2-x64-ENU.exe /quiet
Για όλες τις εκδόσεις του Windows Server 2003 για λειτουργικά συστήματα τεχνολογίας Itanium που υποστηρίζονται:
WindowsServer2003-KB2641690-v2-ia64-ENU.exe/quiet
Εγκατάσταση χωρίς επανεκκίνησηΓια όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32 bit του Windows Server 2003:
WindowsServer2003-KB2641690-v2-x86-ENU.exe /norestart
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 που βασίζονται σε τεχνολογία x64:
WindowsServer2003.WindowsXP-KB2641690-v2-x64-ENU.exe /norestart
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium:
WindowsServer2003-KB2641690-v2-ia64-ENU.exe /norestart
Απαίτηση για επανεκκίνηση
Απαιτείται επανεκκίνηση;Ναι. Μετά την εφαρμογή της ενημέρωσης πρέπει να επανεκκινήσετε το σύστημά σας.
Πληροφορίες κατάργησηςΧρησιμοποιήστε το στοιχείο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων στον Πίνακα Ελέγχου.
Σημείωση Η ενημέρωση για τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 x64 Edition ισχύει και για υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows XP Professional x64 Edition.

Windows Vista (όλες οι εκδόσεις)

Πίνακας αναφοράς
Ανάπτυξη
Εγκατάσταση χωρίς να απαιτείται παρέμβαση του χρήστηΓια όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32 bit των Windows Vista:
Windows6.0-KB2641690-x86.msu /quiet
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows Vista που βασίζονται σε τεχνολογία x64:
Windows6.0-KB2641690-x64.msu /quiet
Εγκατάσταση χωρίς επανεκκίνησηΓια όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32 bit των Windows Vista:
Windows6.0-KB2641690-x86.msu /quiet /norestart
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows Vista που βασίζονται σε τεχνολογία x64:
Windows6.0-KB2641690-x64.msu /quiet /norestart
Απαιτήσεις επανεκκίνησης
Απαιτείται επανεκκίνηση;Αυτή η ενημέρωση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Το πρόγραμμα εγκατάστασης διακόπτει τις απαραίτητες υπηρεσίες, εφαρμόζει την ενημέρωση και, στη συνέχεια, πραγματοποιεί επανεκκίνηση των υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν οι απαραίτητες υπηρεσίες δεν είναι δυνατό να τερματιστούν για οποιονδήποτε λόγο ή εάν κάποια απαραίτητα αρχεία βρίσκονται σε χρήση, αυτή η ενημέρωση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Εάν παρουσιαστεί αυτή η συμπεριφορά, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση.
Πληροφορίες κατάργησηςΤο WUSA.exe δεν υποστηρίζει την κατάργηση εγκατάστασης ενημερώσεων. Για να καταργήσετε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης που εγκαταστάθηκε από το WUSA, κάντε κλικ στο κουμπί Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Ασφάλεια (Security). Στο Windows Update, κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεων (View installed updates) και επιλέξετε τη λίστα των ενημερώσεων.
Windows Server 2008 (όλες οι εκδόσεις)

Πίνακας αναφοράς
Ανάπτυξη
Εγκατάσταση χωρίς να απαιτείται παρέμβαση του χρήστηΓια όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32 bit του Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2641690-x86.msu /quiet
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία x64:
Windows6.0-KB2641690-x64.msu /quiet
Για όλες τις εκδόσεις του Windows Server 2008 για λειτουργικά συστήματα τεχνολογίας Itanium που υποστηρίζονται:
Windows6.0-KB2641690-ia64.msu /quiet
Εγκατάσταση χωρίς επανεκκίνησηΓια όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32 bit του Windows Server 2008:
Windows6.0-KB2641690-x86.msu /quiet /norestart
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία x64:
Windows6.0-KB2641690-x64.msu /quiet /norestart
Για όλες τις εκδόσεις του Windows Server 2008 για λειτουργικά συστήματα τεχνολογίας Itanium που υποστηρίζονται:
Windows6.0-KB2641690-ia64.msu /quiet /norestart
Απαιτήσεις επανεκκίνησης
Απαιτείται επανεκκίνηση;Αυτή η ενημέρωση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Το πρόγραμμα εγκατάστασης διακόπτει τις απαραίτητες υπηρεσίες, εφαρμόζει την ενημέρωση και, στη συνέχεια, πραγματοποιεί επανεκκίνηση των υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν οι απαραίτητες υπηρεσίες δεν είναι δυνατό να τερματιστούν για οποιονδήποτε λόγο ή εάν κάποια απαραίτητα αρχεία βρίσκονται σε χρήση, αυτή η ενημέρωση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Εάν παρουσιαστεί αυτή η συμπεριφορά, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση.
Πληροφορίες κατάργησηςΤο WUSA.exe δεν υποστηρίζει την κατάργηση εγκατάστασης ενημερώσεων. Για να καταργήσετε την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης που εγκαταστάθηκε από το WUSA, κάντε κλικ στο κουμπί Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Ασφάλεια (Security). Στο Windows Update, κάντε κλικ στο στοιχείο Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεων (View installed updates) και επιλέξετε τη λίστα των ενημερώσεων.
Windows 7 (όλες οι εκδόσεις)

Πίνακας αναφοράς
Ανάπτυξη
Εγκατάσταση χωρίς να απαιτείται παρέμβαση του χρήστηΓια όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32 bit των Windows 7:
Windows6.1-KB2641690-x86.msu /quiet
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x64:
Windows6.1-KB2641690-x64.msu /quiet
Εγκατάσταση χωρίς επανεκκίνησηΓια όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις 32 bit των Windows 7:
Windows6.1-KB2641690-x86.msu /quiet /norestart
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x64:
Windows6.1-KB2641690-x64.msu /quiet /norestart
Απαιτήσεις επανεκκίνησης
Απαιτείται επανεκκίνηση;Αυτή η ενημέρωση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Το πρόγραμμα εγκατάστασης διακόπτει τις απαραίτητες υπηρεσίες, εφαρμόζει την ενημέρωση και, στη συνέχεια, πραγματοποιεί επανεκκίνηση των υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν οι απαραίτητες υπηρεσίες δεν είναι δυνατό να τερματιστούν για οποιονδήποτε λόγο ή εάν κάποια απαραίτητα αρχεία βρίσκονται σε χρήση, αυτή η ενημέρωση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Εάν παρουσιαστεί αυτή η συμπεριφορά, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση.
Πληροφορίες κατάργησηςΓια να απεγκαταστήσετε μια ενημέρωση που εγκαταστάθηκε από το WUSA, χρησιμοποιήστε τον διακόπτη εγκατάστασης /Uninstall ή κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κατόπιν στην επιλογή Σύστημα και ασφάλεια (System and Security) και, στη συνέχεια, στο Windows Update κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεων (View installed updates) και επιλέξετε από τη λίστα των ενημερώσεων.
Windows Server 2008 R2 (όλες οι εκδόσεις)

Πίνακας αναφοράς
Ανάπτυξη
Εγκατάσταση χωρίς να απαιτείται παρέμβαση του χρήστηΓια όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64:
Windows6.1-KB2641690-x64.msu /quiet
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium:
Windows6.1-KB2641690-ia64.msu /quiet
Εγκατάσταση χωρίς επανεκκίνησηΓια όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64:
Windows6.1-KB2641690-x64.msu /norestart
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία Itanium:
Windows6.1-KB2641690-ia64.msu /quiet /norestart
Απαιτήσεις επανεκκίνησης
Απαιτείται επανεκκίνηση;Αυτή η ενημέρωση δεν απαιτεί επανεκκίνηση. Το πρόγραμμα εγκατάστασης διακόπτει τις απαραίτητες υπηρεσίες, εφαρμόζει την ενημέρωση και, στη συνέχεια, πραγματοποιεί επανεκκίνηση των υπηρεσιών. Ωστόσο, εάν οι απαραίτητες υπηρεσίες δεν είναι δυνατό να τερματιστούν για οποιονδήποτε λόγο ή εάν κάποια απαραίτητα αρχεία βρίσκονται σε χρήση, αυτή η ενημέρωση θα απαιτήσει επανεκκίνηση. Εάν παρουσιαστεί αυτή η συμπεριφορά, εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας συμβουλεύει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση.
Πληροφορίες κατάργησηςΓια να απεγκαταστήσετε μια ενημέρωση που εγκαταστάθηκε από το WUSA, χρησιμοποιήστε τον διακόπτη εγκατάστασης /Uninstall ή κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κατόπιν στην επιλογή Σύστημα και ασφάλεια (System and Security) και, στη συνέχεια, στο Windows Update κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή εγκατεστημένων ενημερώσεων (View installed updates) και επιλέξετε από τη λίστα των ενημερώσεων.


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

Η αγγλική έκδοση (Η.Π.Α.) αυτής της ενημέρωσης λογισμικού εγκαθιστά αρχεία με χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία εμφανίζονται στην τοπική σας ώρα και με τις δικές σας ρυθμίσεις θερινής ώρας. Επίσης, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν όταν εκτελείτε συγκεκριμένες λειτουργίες στα αρχεία.

Πληροφορίες αρχείων για Windows XP και Windows Server 2003

 • Τα αρχεία που ισχύουν για ένα συγκεκριμένο ορόσημο (SPn) και κλάδο υπηρεσιών (QFE, GDR) σημειώνονται στις στήλες "Απαίτηση SP" και "Κλάδος υπηρεσιών".
 • Οι κλάδοι υπηρεσιών GDR περιέχουν μόνο τις επιδιορθώσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως για την αντιμετώπιση διαδεδομένων, κρίσιμων ζητημάτων. Οι κλάδοι υπηρεσιών QFE περιέχουν επιπλέον άμεσες επιδιορθώσεις, πέρα από τις επιδιορθώσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως.
 • Πέρα από τα αρχεία που αναφέρονται σε αυτούς τους πίνακες, αυτή η ενημερωμένη έκδοση λογισμικού εγκαθιστά ένα συσχετιζόμενο αρχείο καταλόγου ασφαλείας (KBαριθμός.cat) το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή από τη Microsoft.

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows XP που βασίζονται σε τεχνολογία x86

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Crypt32.dll5.131.2600.6154599,04028-Sep-201107:06x86SP3SP3GDR
Crypt32.dll5.131.2600.6154599,55228-Sep-201107:05x86SP3SP3QFE

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 που βασίζονται σε τεχνολογία x64 και των Windows XP Professional x64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Crypt32.dll5.131.3790.49331,429,50412-Nov-201121:23x64SP2SP2GDR
Wcrypt32.dll5.131.3790.4933595,45612-Nov-201121:23x86SP2SP2GDR\WOW
Crypt32.dll5.131.3790.49331,431,55212-Nov-201121:18x64SP2SP2QFE
Wcrypt32.dll5.131.3790.4933597,50412-Nov-201121:18x86SP2SP2QFE\WOW

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις x86 του Windows Server 2003

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Crypt32.dll5.131.3790.4933595,45612-Nov-201107:35x86SP2SP2GDR
Crypt32.dll5.131.3790.4933597,50412-Nov-201107:34x86SP2SP2QFE

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2003 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64

File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Crypt32.dll5.131.3790.49331,757,18412-Nov-201121:57IA-64SP2SP2GDR
Wcrypt32.dll5.131.3790.4933595,45612-Nov-201121:57x86SP2SP2GDR\WOW
Crypt32.dll5.131.3790.49331,758,72012-Nov-201121:45IA-64SP2SP2QFE
Wcrypt32.dll5.131.3790.4933597,50412-Nov-201121:45x86SP2SP2QFE\WOW

Πληροφορίες αρχείων για Windows Vista και Windows Server 2008

 • Τα αρχεία που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο προϊόν, ορόσημο (SPn) και κλάδο υπηρεσιών (LDR, GDR) μπορούν να αναγνωριστούν εξετάζοντας τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

  ΈκδοσηΠροϊόνΟρόσημοΚλάδος υπηρεσιών
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 και Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 και Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Οι κλάδοι υπηρεσιών GDR περιέχουν μόνο τις επιδιορθώσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως για την αντιμετώπιση διαδεδομένων, κρίσιμων ζητημάτων. Οι κλάδοι υπηρεσιών LDR περιέχουν και άμεσες επιδιορθώσεις πέρα από τις επιδιορθώσεις που κυκλοφορούν ευρέως.
 • Τα αρχεία MANIFEST (.manifest) και MUM (.mum), καθώς και τα συσχετιζόμενα αρχεία καταλόγου ασφάλειας (.cat), είναι υψίστης σημασίας όσον αφορά τη διατήρηση της κατάστασης του ενημερωμένου στοιχείου. Τα αρχεία καταλόγου ασφαλείας, των οποίων τα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται, φέρουν ψηφιακή υπογραφή από τη Microsoft.

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows Vista και Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία x86

File namePackage_1_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,381
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,103
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,223
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,941
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,223
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,941
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,672
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,668
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,695
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,409
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,429
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,672
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,699
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,011
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_3f08ca4720ee9b7d381264aaed6fd85a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_f5e5e27c2c880001.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_d7fd6ba0d981631483173a5455891f60_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_73a93841a3970aa0.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_c45ccedb915cf678.manifest
File versionNot Applicable
File size139,873
Date (UTC)04-Nov-2011
Time (UTC)17:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_c4e76dd6aa79acc0.manifest
File versionNot Applicable
File size139,873
Date (UTC)06-Nov-2011
Time (UTC)00:20
PlatformNot Applicable

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows Vista και Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία x64

File nameAmd64_29414dbe1d2f79170a59c7eb74d27a4a_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_4a22c261d0dd0098.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_d634f11f0c9188c4d2a8b87f64f41b5c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_ae828ca36b2e5b6e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_207b6a5f49ba67ae.manifest
File versionNot Applicable
File size139,875
Date (UTC)04-Nov-2011
Time (UTC)17:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_2106095a62d71df6.manifest
File versionNot Applicable
File size139,875
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)09:29
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,610
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,559
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,450
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,395
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,450
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,395
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,711
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,680
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,707
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,417
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,437
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,684
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,711
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,425
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,445
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,035
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:43
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_c45ccedb915cf678.manifest
File versionNot Applicable
File size139,873
Date (UTC)04-Nov-2011
Time (UTC)17:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_c4e76dd6aa79acc0.manifest
File versionNot Applicable
File size139,873
Date (UTC)06-Nov-2011
Time (UTC)00:20
PlatformNot Applicable

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64

File nameIa64_1efd52330e076187deaabe099275f02c_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_e340aedf005a89fe.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameIa64_2a618b04f30e3312b55c31f9e15ce22d_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_f79cf75cb923486e.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_c45e72d1915aff74.manifest
File versionNot Applicable
File size139,874
Date (UTC)04-Nov-2011
Time (UTC)17:07
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_c4e911ccaa77b5bc.manifest
File versionNot Applicable
File size139,874
Date (UTC)06-Nov-2011
Time (UTC)17:59
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,280
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,219
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,280
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,219
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,512
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,535
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,413
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,432
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,516
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,539
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,421
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,440
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,212
Date (UTC)07-Nov-2011
Time (UTC)10:42
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18538_none_c45ccedb915cf678.manifest
File versionNot Applicable
File size139,873
Date (UTC)04-Nov-2011
Time (UTC)17:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22739_none_c4e76dd6aa79acc0.manifest
File versionNot Applicable
File size139,873
Date (UTC)06-Nov-2011
Time (UTC)00:20
PlatformNot Applicable

Πληροφορίες αρχείων για Windows 7 και Windows Server 2008 R2

 • Τα αρχεία που ισχύουν για ένα συγκεκριμένο προϊόν, ορόσημο (RTM, SPn) και κλάδο υπηρεσιών (LDR, GDR) μπορούν να αναγνωριστούν εξετάζοντας τους αριθμούς έκδοσης των αρχείων που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
  ΈκδοσηΠροϊόνΟρόσημοΚλάδος υπηρεσιών
  6.1.7600.16xxxWindows 7 και Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 και Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 και Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 και Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Οι κλάδοι υπηρεσιών GDR περιέχουν μόνο τις επιδιορθώσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως για την αντιμετώπιση διαδεδομένων, κρίσιμων ζητημάτων. Οι κλάδοι υπηρεσιών LDR περιέχουν και άμεσες επιδιορθώσεις πέρα από τις επιδιορθώσεις που κυκλοφορούν ευρέως.
 • Τα αρχεία MANIFEST (.manifest) και MUM (.mum), καθώς και τα συσχετιζόμενα αρχεία καταλόγου ασφάλειας (.cat), είναι υψίστης σημασίας όσον αφορά τη διατήρηση της κατάστασης του ενημερωμένου στοιχείου. Τα αρχεία καταλόγου ασφαλείας, των οποίων τα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται, φέρουν ψηφιακή υπογραφή από τη Microsoft.

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x86

File namePackage_1_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,780
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,486
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,785
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,693
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,780
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,486
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,979
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,491
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,395
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,448
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,423
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,443
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,326
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_2614432dd823cc4b8cd5aec7502a43e5_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_d8accb76e8e99afd.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_2f8e961b1c7775113f7b57c23f7240b5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_855f5921db028cc7.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_5f381d1423bf9db5e634ef172b1f41e1_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_aad3c8d7f5e181f3.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_cb210f2024ff104121347c6e3c47f406_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_1ab1033f0913328f.manifest
File versionNot Applicable
File size699
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_c2adcb54f5430e50.manifest
File versionNot Applicable
File size137,934
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_c2ee8fc60e96f3d1.manifest
File versionNot Applicable
File size137,934
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_c48757daf273637f.manifest
File versionNot Applicable
File size137,934
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_c4f586540ba4d5cf.manifest
File versionNot Applicable
File size137,934
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 και Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64

File nameAmd64_0f7b7fddbc5841208ff027835c20ee23_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_a16f1f3a7a15023a.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_586bcdf7f6ac969421f658e4c2b68983_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_82ca3005740866d6.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_6b37346649f7b3ca9cd0632f85222510_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_ee1410f34413de91.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7b39a51fd67e2d236b15a9df86132ed6_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_6ed936b0cab8b659.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ba043d99f1a428d9c98551b5d58f536b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_74d6a0eeee3d3322.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e185e27f07bc6a23c6b482c82472ace2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_74c95314b45344a4.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_e898e4923589f37c6c981fe1a8922c30_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_4814ea8e3ad0751e.manifest
File versionNot Applicable
File size703
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f006b9fbe8b1fd30409f47bdeb8d03d0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_02f9b2972fc7523d.manifest
File versionNot Applicable
File size1,046
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_1ecc66d8ada07f86.manifest
File versionNot Applicable
File size137,936
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:50
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_1f0d2b49c6f46507.manifest
File versionNot Applicable
File size137,936
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:51
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_20a5f35eaad0d4b5.manifest
File versionNot Applicable
File size137,936
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)06:05
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_211421d7c4024705.manifest
File versionNot Applicable
File size137,936
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)06:06
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,790
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,500
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,224
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,565
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,790
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,500
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,616
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,161
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,629
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,686
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,627
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,651
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,756
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_c2adcb54f5430e50.manifest
File versionNot Applicable
File size137,934
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_c2ee8fc60e96f3d1.manifest
File versionNot Applicable
File size137,934
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_c48757daf273637f.manifest
File versionNot Applicable
File size137,934
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_c4f586540ba4d5cf.manifest
File versionNot Applicable
File size137,934
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64

File nameIa64_551146a28ce9eb65a7b794c2f0a40863_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_6ed39a1027a565f4.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9b46afdb07667cf07b02c577c68921bb_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_cc0890e87d6e6a95.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameIa64_acb16ae0b5ea827d526fe044a63b8152_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_cb8a37303763a6cc.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameIa64_e684212ab929623e0554c9e975b9d2af_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_3ceccb70590e1b82.manifest
File versionNot Applicable
File size1,044
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_c2af6f4af541174c.manifest
File versionNot Applicable
File size137,935
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:56
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_c2f033bc0e94fccd.manifest
File versionNot Applicable
File size137,935
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:50
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_c488fbd0f2716c7b.manifest
File versionNot Applicable
File size137,935
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:48
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_c4f72a4a0ba2decb.manifest
File versionNot Applicable
File size137,935
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:44
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,001
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,135
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2641690_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,196
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2641690~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,932
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,468
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2641690_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size1,909
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)16:12
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16912_none_c2adcb54f5430e50.manifest
File versionNot Applicable
File size137,934
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:59
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21085_none_c2ee8fc60e96f3d1.manifest
File versionNot Applicable
File size137,934
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:57
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17720_none_c48757daf273637f.manifest
File versionNot Applicable
File size137,934
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)05:03
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-capi2-certs_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21855_none_c4f586540ba4d5cf.manifest
File versionNot Applicable
File size137,934
Date (UTC)05-Nov-2011
Time (UTC)04:54
PlatformNot Applicable
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2641690 - Τελευταία αναθεώρηση: 25 Ιαν 2012 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια