Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν υπάρχει το ποσό ΦΠΑ γραμμής" όταν αλλάζετε την τιμή ποσό ΦΠΑ στη σελίδα "Στατιστικά παραγγελίας αγοράς" στο εξατομικευμένο πρόγραμμα-πελάτη στο Microsoft Dynamics NAV 2009

Ισχύει για: Dynamics NAV 2009

Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics NAV για όλες τις χώρες και για όλες τις τοπικές ρυθμίσεις γλώσσας.

Συμπτώματα


Ας υποθέσουμε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου " Επιτρεπτή Διαφορά ΦΠΑ " στο πλαίσιο διαλόγου " Παραμετροποίηση Αγορών & Πληρωμών " στο Microsoft Dynamics NAV 2009. Όταν αλλάζετε την τιμή Ποσό ΦΠΑ στη σελίδα "Στατιστικά παραγγελίας αγοράς" στο εξατομικευμένο πρόγραμμα-πελάτη (RTC), λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Το ποσό ΦΠΑ γραμμής δεν υπάρχει. Πεδία και τιμές: προσδιοριστή ΦΠΑ = "NO VAT", τον τύπο υπολογισμού ΦΠΑ = "Κανονικό ΦΠΑ", κωδικό ομάδας φόρου ='', χρησιμοποίηση φόρου = 'Όχι', θετικό = "Ναι".
 
Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται στα ακόλουθα προϊόντα:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη άμεση επιδιόρθωση είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, προορίζεται μόνο για τη διόρθωση του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Eφαρμόστε τη μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, σας συνιστούμε να περιμένετε έως το επόμενο service pack του Microsoft Dynamics NAV ή την επόμενη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να να ακυρωθούν, εάν έναν επαγγελματία τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και σχετικά προϊόντα προσδιορίζει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση.


Πληροφορίες εγκατάστασης

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για επεξήγηση, χωρίς καμία εγγύηση, είτε σιωπηρή είτε ρητή. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διαδικασιών και τον εντοπισμό σφαλμάτων σε αυτές. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Σημείωση Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, επιβεβαιώστε ότι όλοι οι χρήστες προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision έχουν αποσυνδεθεί από το σύστημα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι χρήστες του προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision εφαρμογής υπηρεσιών (NAS). Θα πρέπει να το πρόγραμμα-πελάτη μόνο χρήστη που είναι συνδεδεμένος κατά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε μια άδεια χρήσης του προγραμματιστή.

Συνιστούμε ότι ο λογαριασμός χρήστη στο παράθυρο "Συνδέσεις Windows" ή στο παράθυρο συνδέσεις βάσης δεδομένων να αντιστοιχιστεί το "SUPER" αναγνωριστικό ρόλου. Εάν ο λογαριασμός χρήστη δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί το Αναγνωριστικό ρόλου "SUPER", πρέπει να επαληθεύσετε ότι ο λογαριασμός χρήστη έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
 • Το δικαίωμα "Τροποποίηση" για το αντικείμενο που θα αλλάξετε.
 • Τα δικαιώματα εκτέλεσης για το αντικείμενο 5210 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος και για το αντικείμενο 9015 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος .


Σημείωση Δεν πρέπει να έχετε δικαιώματα για τους χώρους αποθήκευσης δεδομένων, εκτός και αν έχετε να εκτελέσετε επιδιόρθωση δεδομένων.

Αλλαγές κώδικα

Σημείωση Πάντα δοκιμή κώδικα διορθώνει σε ελεγχόμενο περιβάλλον πριν να εφαρμόσετε τις ενημερώσεις κώδικα στους υπολογιστές παραγωγής.
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αλλάξτε τον κωδικό της φόρμας στατιστικά παραγγελίας αγοράς (9403) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...{ 64 ;TextBox ;10230;3850 ;2750 ;440 ;ParentControl=1;
  InPage=1;
  DrillDown=Yes;
  CaptionML=ENU=No. of VAT Lines;
  SourceExpr=TempVATAmountLine2.COUNT;
  OnDrillDown=BEGIN
  ActiveTab := ActiveTab::Invoicing;
  UpdateHeaderInfo(2, TempVATAmountLine2);
  END;
  }
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...{ 64 ;TextBox ;10230;3850 ;2750 ;440 ;ParentControl=1;
  InPage=1;
  DrillDown=Yes;
  CaptionML=ENU=No. of VAT Lines;
  SourceExpr=TempVATAmountLine2.COUNT;
  OnDrillDown=BEGIN
  ActiveTab := ActiveTab::Invoicing;

  // Add the following line.
  VATLinesDrillDown(TempVATAmountLine2,TRUE);

  UpdateHeaderInfo(2, TempVATAmountLine2);
  END;
  }
  ...
 2. Μετά τη μεταγλώττιση της φόρμας στατιστικά παραγγελίας αγοράς (9403), εξαγάγετε τη φόρμα ως αρχείο XML, όπως το Form.xml.
  Χρησιμοποιήστε το εργαλείο μετασχηματισμού για να δημιουργήσει το αρχείο Page.xml, εισαγάγετε το αρχείο Page.xml και έπειτα μεταγλωττίστε τη σελίδα "Στατιστικά παραγγελίας αγοράς" (403).
 3. Αλλάξτε τον κωδικό της φόρμας στατιστικά παραγγελίας (9402) ως εξής:
  Υπάρχοντα κώδικα
  ...{ 125 ;TextBox ;10230;5610 ;2750 ;440 ;ParentControl=1;
  InPage=1;
  DrillDown=Yes;
  CaptionML=ENU=No. of VAT Lines;
  SourceExpr=TempVATAmountLine2.COUNT;
  OnDrillDown=VAR
  DrillDownForm@1000 : Form 576;
  BEGIN
  ActiveTab := ActiveTab::Invoicing;
  UpdateHeaderInfo(2, TempVATAmountLine2);
  END;
  }
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα
  ...{ 125 ;TextBox ;10230;5610 ;2750 ;440 ;ParentControl=1;
  InPage=1;
  DrillDown=Yes;
  CaptionML=ENU=No. of VAT Lines;
  SourceExpr=TempVATAmountLine2.COUNT;
  OnDrillDown=VAR
  DrillDownForm@1000 : Form 576;
  BEGIN
  ActiveTab := ActiveTab::Invoicing;

  // Add the following line.
  VATLinesDrillDown(TempVATAmountLine2,TRUE);

  UpdateHeaderInfo(2, TempVATAmountLine2);
  END;
  }
  ...
 4. Μετά τη μεταγλώττιση της φόρμας στατιστικά παραγγελίας (9402), εξαγάγετε τη φόρμα ως αρχείο XML, όπως το Form.xml.
  Χρησιμοποιήστε το εργαλείο μετασχηματισμού για να δημιουργήσει το αρχείο Page.xml, εισαγάγετε το αρχείο Page.xml και έπειτα μεταγλωττίστε τη σελίδα "Στατιστικά Παραγγελίας" (402).

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε ένα από τα ακόλουθα προϊόντα, για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση:
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Κατάσταση


Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ" που έχει δημιουργηθεί απευθείας από την εταιρεία υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται ως έχουν, ως απάντηση σε ζητήματα που προέκυψαν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθεσιμότητάς του, το υλικό ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Για άλλα θέματα, ανατρέξτε στην ενότητα " Όροι χρήσης ".