Τρόπος εξαγωγής και αντικατάστασης προστατευμένου αρχείου στα Windows Me

Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής βάσης που έχει αποσυρθεί

Αυτό το άρθρο αφορά προϊόντα για τα οποία η Microsoft δεν παρέχει πλέον υποστήριξη. Συνεπώς, το παρόν άρθρο παρέχεται "ως έχει" και δεν θα ενημερώνεται πλέον.

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης του εργαλείου "Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων" (System Configuration Utility) στα Microsoft Windows Millennium Edition (Me), για την εξαγωγή αρχείου που προστατεύεται από τη δυνατότητα "Προστασία αρχείων συστήματος" (System File Protection).

Περισσότερες πληροφορίες

Για να εξαγάγετε και να αντικαταστήσετε ένα αρχείο που προστατεύεται από τη δυνατότητα "Προστασία αρχείων συστήματος" (System File Protection) στα Windows Me:
 1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode). Για να γίνει αυτό, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL, αφού ο υπολογιστής ολοκληρώσει τους αυτόματους ελέγχους ενέργειας (Power On Self Test) (POST), και μετά ορίστε την επιλογή Ασφαλής λειτουργία (Safe Mode) από το μενού Εκκίνηση (Startup).
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), επιλέξτε Προγράμματα (Programs), και από εκεί Βοηθήματα (Accessories). Στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία συστήματος (System Tools) και επιλέξτε Πληροφορίες συστήματος (System Information).
 3. Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility), για να ξεκινήσετε το εργαλείο "Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων" (System Configuration Utility).
 4. Στο εργαλείο "Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων" (System Configuration Utility), κάντε κλικ στο στοιχείο Εξαγωγή αρχείου (Extract File).
 5. Στο παράθυρο διαλόγου Εξαγωγή ενός αρχείου από τη δισκέτα εγκατάστασης (Extract one file from installation disk), πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου που θέλετε να εξαγάγετε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start).
 6. Στο πλαίσιο Επαναφορά από (Restore from), πληκτρολογήστε c:\windows\options\install ή πληκτρολογήστε την προσαρμοσμένη θέση των αρχείων εγκατάστασης.ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πληκτρολογήστε c:\windows\options\install, εάν εγκαταστήσατε εσείς μια επίσημη έκδοση των Windows Me ή c:\windows\options\cabs, εάν ο κατασκευαστής του υπολογιστή εγκατέστησε τα Windows Me.

 7. Πληκτρολογήστε Στο πλαίσιο Αποθήκευση στο (Save file in) , πληκτρολογήστε c:\.
 8. Πληκτρολογήστε Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ, για να εξαγάγετε το αρχείο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να δημιουργήσετε ένα φάκελο για το αρχείο που έχει εξαχθεί.
 9. Πληκτρολογήστε Σύρετε το αρχείο που έχει εξαχθεί από το φάκελο της μονάδας δίσκου C στη θέση του αρχείου που αντικαταστήσατε και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να αντικαταστήσετε το αρχείο.
 10. Πληκτρολογήστε Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Εάν εξαγάγετε ένα αρχείο κατευθείαν στο φάκελο προορισμού για να αντικαταστήσετε το αρχείο που προστατεύεται από τη δυνατότητα "Προστασία αρχείων συστήματος" (System File Protection), ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Εξαγωγή αρχείου
Το καθορισμένο αρχείο προστατεύεται και δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση ή η διαγραφή του.

(Extract File
The specified file is protected and may not be copied or deleted.)
Ορισμένα αρχεία χρησιμοποιούνται σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode) και δεν μπορείτε να τα αντικαταστήσετε ενώ χρησιμοποιούνται (όπως το αρχείο Wsock32.dll). Για να αντικαταστήσετε τα αρχεία αυτά, χρησιμοποιήστε την εντολή Extract που περιλαμβάνεται στη Δισκέτα εκκίνησης (Startup disk) των Windows Me.

Μπορείτε να εξαγάγετε αρχεία κατευθείαν στο φάκελο προορισμού, όταν ξεκινάτε τον υπολογιστή σας από τη Δισκέτα εκκίνησης (Startup disk).

Ο προεπιλεγμένος φάκελος προέλευσης για τα αρχεία εγκατάστασης των Microsoft Windows είναι ο φάκελος C:\Windows\Options\Install.

Εάν χρειαστεί να δημιουργήσετε μια Δισκέτα εκκίνησης (Startup disk) για να εκτελέσετε το πρόγραμμα εξαγωγής (Extract), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), επιλέξτε Ρυθμίσεις (Settings) και από εκεί Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs).
 3. Στην καρτέλα Δισκέτα εκκίνησης (Startup Disk), κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία δισκέτας (Create Disk).
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του εργαλείου εξαγωγής (Extract), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):

129605 Τρόπος εξαγωγής των αρχικών συμπιεσμένων αρχείων των Windows


Δημιουργία ενός μη αυτόματου σημείου επαναφοράς για την Επαναφορά Συστήματος (System Restore)Αφού κάνετε εξαγωγή ενός αρχείου, δημιουργήστε ένα μη αυτόματο σημείο επαναφοράς για την Επαναφορά Συστήματος (System Restore), έτσι ώστε να γίνει επαναφορά του αρχείου που εξαγάγατε, σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε την Επαναφορά Συστήματος (System Restore) στο μέλλον. Για να δημιουργήσετε ένα μη αυτόματο σημείο επαναφοράς, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Κάντε κλικ στο στοιχείο Δημιουργία σημείου επαναφοράς (Create a restore point) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
 2. Πληκτρολογήστε την περιγραφή του σημείου επαναφοράς και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next), για να επιβεβαιώσετε τη δημιουργία.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ ή στο κουμπί Κεντρική σελίδα.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Επαναφορά Συστήματος (System Restore), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):

267951 Περιγραφή της Επαναφοράς Συστήματος (System Restore) στα Windows Millennium Edition
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 265371 - Τελευταία αναθεώρηση: 30 Σεπ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια