Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς αρχείων αδειών του Media Player

Περίληψη

Το περιεχόμενο του Windows Media Player, του οποίου κάνετε λήψη από το Internet ή το οποίο καταγράφετε με τη δυνατότητα CD ήχου, που έχει ενεργοποιημένη τη Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων (Digital Rights Management) (η οποία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή), περιέχει σχετιζόμενα αρχεία αδειών, των οποίων πρέπει περιοδικά να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας, για να επιβεβαιώνετε ότι το περιεχόμενο αναπαράγεται στην περίπτωση μιας επαναφοράς συστήματος.

Περισσότερες πληροφορίες

Για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας αρχείων αδειών

 1. Στο Windows Media Player, κάντε κλικ στο μενού
  Εργαλεία (Tools) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή
  Διαχείριση Αδειών Χρήσης (License Management).
 2. Επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των πληροφοριών της άδειας χρήσης και στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αντίγραφα ασφαλείας (Backup Now). Η Microsoft συνιστά να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη θέση: Τα έγγραφά μου (My Documents).
Όταν εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Η μεταφορά ολοκληρώθηκε (Transfer Complete!), η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των αδειών χρήσης ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δημιουργεί τα ακόλουθα αρχεία:
 • Drmv1key.bak
 • Drmv1lic.bak
 • Drmv2key.bak
 • Drmv2lic.bak
Σημείωση Από προεπιλογή, τα αρχεία είναι κρυφά, συνεπώς ενδέχεται να μην είναι ορατά.
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προβολής κρυφών αρχείων, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
141276 Τρόπος προβολής αρχείων συστήματος και κρυφών αρχείων στα Windows

Για την επαναφορά ενός κατεστραμμένου αρχείου ή ενός αρχείου το οποίο δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί

Σημείωση Για να επαναφέρετε τα αρχεία σας, πρέπει να έχετε μια σύνδεση στο Internet που λειτουργεί.
 1. Στο Windows Media Player, κάντε κλικ στο μενού
  Εργαλεία (Tools) και στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή
  Διαχείριση Αδειών Χρήσης (License Management).
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά τώρα (Restore Now). Το πρόγραμμα αναπαραγωγής χρησιμοποιεί τη σύνδεσή σας στο Internet, για να επαληθεύσει τις πληροφορίες της Άδειας χρήσης σας.

  Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα "Η μεταφορά ολοκληρώθηκε", το πρόγραμμα αναπαραγωγής έχει επαληθεύσει τις πληροφορίες της Άδειας χρήσης σας και έκανε επαναφορά των αδειών.
Πρέπει επίσης να επαναφέρετε ένα αρχείο αδειών σε κάποιον άλλο υπολογιστή, για να γίνει αναπαραγωγή του προστατευμένου περιεχομένου που δημιουργήθηκε σε άλλον υπολογιστή. Μπορείτε να ακολουθήσετε τα βήματα αυτά, για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων αδειών σε μια δισκέτα και στη συνέχεια να επαναφέρετε τα αρχεία εκείνα σε έναν άλλο υπολογιστή για αναπαραγωγή.

Οι φορές που μπορείτε να επαναφέρετε μια άδεια είναι περιορισμένες. Όταν φτάσετε στο όριο αυτό, δεν έχετε τη δυνατότητα να επαναφέρετε πάλι την άδεια. Πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή περιεχομένου, για να τα επαναφέρετε.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 265473 - Τελευταία αναθεώρηση: 5 Δεκ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια