Τρόπος επαναφοράς των προεπιλεγμένων δικαιωμάτων του NTFS στα Windows 2000

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο επαναφοράς των προεπιλεγμένων δικαιωμάτων του συστήματος αρχείων NTFS στα Microsoft Windows 2000. Τα Windows 2000 περιλαμβάνουν πρότυπα ρύθμισης παραμέτρων ασφαλείας που περιέχουν τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τα δικαιώματα NTFS, τα δικαιώματα μητρώου, τα προεπιλεγμένα δικαιώματα χρήστη, κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πρότυπα ρύθμισης παραμέτρων ασφαλείας (Security Configuration) σε συνδυασμό με το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Ρύθμιση παραμέτρων και ανάλυση ασφαλείας" (Security Configuration and Analysis) στην Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft (Microsoft Management Console - MMC), για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ασφαλείας των Windows 2000. Για να το κάνετε αυτό ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 2. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε mmc.exe και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί
  ΟΚ.
 3. Στο μενού Κονσόλα (Console), κάντε κλικ στην εντολή Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων (Add/Remove Snap-in).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη (Add)και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Ρύθμιση παραμέτρων και ανάλυση ασφαλείας (Security Configuration and Analysis).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close)και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Ρύθμιση παραμέτρων και ανάλυση ασφαλείας (Security Configuration and Analysis) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα βάσης δεδομένων (Open Database).
 7. Δημιουργήστε την ακόλουθο νέο αρχείο βάσης δεδομένων:
  %SystemRoot%\Security\Database\Aclrestore.sdb
  Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε ένα πρότυπο ασφαλείας.
 8. Στη λίστα Διερεύνηση σε (Look in), κάντε κλικ στην επιλογή Ο υπολογιστής μου (My Computer) και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Τοπικός δίσκος (Local Disk) (C:).
 9. Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή WINNT και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Inf.

  Σημείωση Από προεπιλογή, ο φάκελος Inf είναι κρυφός. Για να προβάλετε τον κρυφό φάκελο Inf, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • Στην επιφάνεια εργασίας, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο
   Ο Υπολογιστής μου (My Computer).
  • Από το μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φακέλων (Folder Options).
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή (View), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εμφάνιση κρυφών αρχείων και φακέλων (Show hidden files and folders) και, κατόπιν, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 10. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα πρότυπα (αρχεία .inf), ανάλογα με τις ρυθμίσεις σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα (Open):
  • Defltwk.inf: Windows 2000 Professional
  • Defltsv.inf: Ελεγκτής που δεν ανήκει σε τομέα του Windows 2000 Server/Advanced Server
  • Defltdc.inf: Ελεγκτής τομέα του Windows 2000 Server/Advanced Server
 11. Μετά την επιτυχή εισαγωγή του προτύπου, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του υπολογιστή σύμφωνα με τις ρυθμίσεις ασφαλείας που περιέχονται στο πρότυπο.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προεπιλεγμένα δικαιώματα NTFS, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
244600 Προεπιλεγμένα δικαιώματα NTFS στα Windows 2000

148437 Προεπιλεγμένα δικαιώματα NTFS στα Windows NT

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 266118 - Τελευταία αναθεώρηση: 26 Ιαν 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια