Μια ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για χρήστες RCC ενεργοποιημένη, για να κάνετε κλήσεις με βίντεο ή κλήσεις διάσκεψης του Lync 2010

Ισχύει για: Lync 2010

Συμπτώματα


Αυτό το άρθρο περιγράφει μια ενημερωμένη έκδοση που είναι διαθέσιμη για τους χρήστες Microsoft Lync 2010 που έχουν ενεργοποιηθεί για απομακρυσμένη κλήση ελέγχου (RCC) για να μπορείτε να κάνετε κλήσεις με βίντεο ή να παρευρεθούν διασκέψεις μέσω βίντεο. Στις διασκέψεις ή κλήσεις με βίντεο, ήχου εκτελείται από έναν υπολογιστή-πελάτη Lync 2010 αντί για ένα τηλέφωνο τηλεφωνικό ΚΈΝΤΡΟ.

Επίλυση


Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση παρακάτω:
2670326 Περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για το Lync 2010: Φεβρουαρίου 2012