Τρόπος εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης στα Windows Millennium Edition

Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής βάσης που έχει αποσυρθεί

Αυτό το άρθρο αφορά προϊόντα για τα οποία η Microsoft δεν παρέχει πλέον υποστήριξη. Συνεπώς, το παρόν άρθρο παρέχεται "ως έχει" και δεν θα ενημερώνεται πλέον.

Εάν αυτό το άρθρο δεν περιγράφει το μήνυμα λάθους που εμφανίζεται, προβάλετε το ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base), για να δείτε περισσότερα άρθρα που περιγράφουν μηνύματα λάθους:
315854 Κέντρο πόρων για τα μηνύματα λάθους των Windows 98 και Windows Me
Αυτό το άρθρο έχει σχεδιαστεί για να συμβάλει στην αντιμετώπιση μιας ευρείας ποικιλίας ζητημάτων. Εάν θέλετε πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένα μηνύματα λάθους, προβάλετε το Κέντρο πόρων για τα μηνύματα λάθους των Windows 98 και Windows Me:

Περίληψη

Το παρόν άρθρο περιγράφει πώς να απενεργοποιήσετε τη συνήθη εκκίνηση προγραμμάτων, ρυθμίσεων και προγραμμάτων οδήγησης, για την αντιμετώπιση προβλημάτων στα Windows Millennium Edition (Me). Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως "καθαρή εκκίνηση".

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη διαδικασία για την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν μηνύματα λάθους ή άλλες συμπεριφορές μόνο όταν δεν μπορείτε να προσδιορίσετε την αιτία του θέματος. Η εφαρμογή αυτών των βημάτων έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή απώλεια ορισμένων λειτουργιών. Η επαναφορά των ρυθμίσεων αποκαθιστά τις λειτουργίες, αλλά μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εκ νέου εμφάνιση του αρχικού μηνύματος λάθους ή της συμπεριφοράς.

Περισσότερες πληροφορίες

Αναζητήστε πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα που αντιμετωπίζετε στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base), πριν να ακολουθήσετε τα βήματα αυτού του άρθρου. Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ δεν προορίζονται για την αντιμετώπιση προβλημάτων όσον αφορά συγκεκριμένα θέματα. Εάν εμφανίζεται ένα συγκεκριμένο μήνυμα λάθους ή συμπεριφορά, αναζητήστε πληροφορίες στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base), χρησιμοποιώντας το κείμενο του μηνύματος λάθους και μια περιγραφή του ζητήματος ή της συμπεριφοράς. Η Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Τρόπος εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης στα Windows Me

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εκκίνηση με επιλογές (Selective Startup).
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή όλων των πλαισίων ελέγχου στην περιοχή Εκκίνηση με επιλογές (Selective startup).
 4. Στην καρτέλα Εκκίνηση (Startup), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου *StateMgr.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Όταν σας ζητηθεί να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes). Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εξετάστε προσεκτικά την καρτέλα Γενικά (General), για να βεβαιωθείτε ότι τα πλαίσια ελέγχου των οποίων καταργήσατε την επιλογή εξακολουθούν να μην είναι επιλεγμένα. Προχωρήστε στο βήμα 6, εάν κανένα από τα πλαίσια ελέγχου δεν είναι επιλεγμένο. Εάν κάποιο πλαίσιο ελέγχου εμφανίζεται απενεργοποιημένο ή με αχνά γράμματα, δεν έχει γίνει πραγματικά "καθαρή εκκίνηση" του υπολογιστή σας. Ίσως να χρειαστείτε βοήθεια από τον κατασκευαστή του προγράμματος το οποίο επαναφέρει την επιλογή σε κάποιο πλαίσιο ελέγχου στο παράθυρο διαλόγου του Msconfig.
 6. Αφού βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει καθαρή εκκίνηση του υπολογιστή σας στο βήμα 5, μπορείτε να απομονώσετε το ζήτημα. Εάν δεν προκύψει ξανά το αρχικό θέμα μετά την καθαρή εκκίνηση, επιλέξτε ένα στοιχείο κάθε φορά στην περιοχή Εκκίνηση με επιλογές (Selective Startup) και κατόπιν κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας για να δείτε εάν η πρόσθετη καταχώρηση αναπαράγει το αρχικό ζήτημα.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν εκτελείτε αυτήν τη διαδικασία, τα Windows χρησιμοποιούν το βασικό πρόγραμμα οδήγησης VGA (640 x 480 x 16) για την οθόνη σας. Αυτό το πρόγραμμα οδήγησης ρυθμίζει την οθόνη σας σε ανάλυση 640 x 480 pixel με 16 χρώματα. Εάν δεν μπορείτε να δοκιμάσετε το αρχικό ζήτημα σε αυτήν τη ρύθμιση παραμέτρων (για παράδειγμα, αν πρέπει να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα που απαιτεί υψηλότερη ανάλυση ή βάθος χρωμάτων), μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε το πρόγραμμα οδήγησης της οθόνης σας σε ένα γενικό πρόγραμμα οδήγησης υψηλής ανάλυσης (Super VGA) ή να επιλέξετε το στοιχείο System.ini, για να προσθέσετε ξανά τον αρχικό προσαρμογέα της οθόνης σας στη ρύθμιση παραμέτρων σας. Σημειώστε ότι, αν προσθέσετε το στοιχείο System.ini ξανά στη ρύθμιση παραμέτρων σας, μπορείτε να προσθέσετε επίσης στοιχεία και ρυθμίσεις με το αρχικό πρόγραμμα οδήγησης της οθόνης σας. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή του προγράμματος οδήγησης της οθόνης σας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  131806 Windows 95/98/Me: Τρόπος εγκατάστασης ή αλλαγής προγράμματος οδήγησης οθόνης

Τρόπος επαναφοράς από την κατάσταση καθαρής εκκίνησης

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Κανονική εκκίνηση (Normal Startup).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) όταν σας ζητηθεί να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας.

Κατηγορίες που απενεργοποιούνται σε μια καθαρή εκκίνηση

 • Καταχωρήσεις του System.ini
 • Καταχωρήσεις του Win.ini
 • Στατικά προγράμματα οδήγησης εικονικών συσκευών (VxD)
 • Στοιχεία του φακέλου Startup
 • Μεταβλητές περιβάλλοντος για την εξομοίωση MS-DOS


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακόλουθα VxD πρέπει να ελέγχονται στην καρτέλα στατικού VxD του Βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility), για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία για πρόσβαση internet/δικτύου:

VNETSUP
NDIS
VNETBIOS
VREDIR
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 267288 - Τελευταία αναθεώρηση: 22 Μαΐ 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια