Το εργαλείο MetaAcl για την τροποποίηση των δικαιωμάτων μετα-βάσης στα αντικείμενα διαχείρισης IIS είναι διαθέσιμο

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία της μετα-βάσης. Για να επεξεργαστείτε τη μετα-βάση, βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει ένα αντίγραφο ασφαλείας, το οποίο μπορείτε να επαναφέρετε στην περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα. Για πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, ανατρέξτε στο θέμα της Βοήθειας "Αντίγραφα ασφαλείας/Επαναφορά ρυθμίσεων παραμέτρων" της "Κονσόλας διαχείρισης της Microsoft" (Microsoft Management Console - MMC).

Περίληψη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο MetaAcl.vbs, για να τροποποιήσετε τα προεπιλεγμένα δικαιώματα που ορίζονται σε μια μετα-βάση IIS (Internet Information Services).

Ενδέχεται να έχετε ανακατευθυνθεί σε αυτό το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) από το ακόλουθο μήνυμα λάθους IIS:
System.Web.Hosting.HostingEnvironmentException: Απέτυχε η πρόσβαση στη μετα-βάση IIS. Ο λογαριασμός διεργασίας που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση του ASP.NET πρέπει να έχει πρόσβαση ανάγνωσης στη μετα-βάση IIS (π.χ. IIS://servername/W3SVC). Για πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση των δικαιωμάτων μετα-βάσης, ανατρέξτε στην τοποθεσία http://support.microsoft.com/?kbid=267904. (System.Web.Hosting.HostingEnvironmentException: Failed to access IIS metabase. The process account used to run ASP.NET must have read access to the IIS metabase (e.g. IIS://servername/W3SVC). For information on modifying metabase permissions, please see http://support.microsoft.com/?kbid=267904.)
Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα λάθους, επειδή τα δικαιώματα στη μετα-βάση είναι ανεπαρκή ή επειδή δεν έχουν οριστεί σωστά.

Για να επιλύσετε αυτό το σφάλμα, χρησιμοποιήστε το εργαλείο MetaAcl για να τροποποιήσετε τα δικαιώματα μετα-βάσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο MetaAcl και τον τρόπο λειτουργίας των λιστών ελέγχου πρόσβασης (Access Control Lists - ACL), ανατρέξτε στο παρακάτω αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο που βρίσκεται στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):

326902 Λίστες ελέγχου πρόσβασης (ACL) και χρήση του εργαλείου MetaAcl για αλλαγές δικαιωμάτων ACL μετα-βάσης

Περισσότερες πληροφορίες

Το ακόλουθο αρχείο είναι διαθέσιμο για λήψη από το Κέντρο λήψης της Microsoft (Download Center):
Ημερομηνία κυκλοφορίας: 16 Ιουλίου 2003

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει ελέγξει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.


Το αρχείο Metaacl.exe περιέχει τα εξής αρχεία:
File nameSize
Metaacl.vbs7,380 bytes
EULA.txt1,652 bytes


Για μια πλήρη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο χρήσης του εργαλείου MetaAcl.vbs, κάντε κλικ στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
326902 Λίστες ελέγχου πρόσβασης (ACL) και χρήση του εργαλείου MetaAcl για αλλαγές δικαιωμάτων ACL μετα-βάσης

Σημείωση Εάν χρησιμοποιείτε το ASP.Net 2.0 και πρέπει να εκχωρήσετε δικαιώματα μετα-βάσης σε ένα λογαριασμό χρήστη των Windows, μην χρησιμοποιήσετε το εργαλείο MetaAcl. Εκτελέστε την εντολή ASP.NET IIS Registration Tool μαζί με την επιλογή -ga. Για παράδειγμα, η ακόλουθη εντολή εκχωρεί τα δικαιώματα <WindowsUserAccount> λογαριασμού χρήστη των Windows στη μετα-βάση IIS:
aspnet_regiis -ga <WindowsUserAccount>
Προειδοποίηση Εάν επεξεργαστείτε τη μετα-βάση εσφαλμένα, μπορεί να προκαλέσετε σοβαρά ζητήματα που ενδέχεται να απαιτήσουν την επανεγκατάσταση των προϊόντων που χρησιμοποιούν τη μετα-βάση. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι δυνατή η επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν αν επεξεργαστείτε τη μετα-βάση εσφαλμένα. Επεξεργαστείτε τη μετα-βάση με δική σας ευθύνη.

Σημείωση Να δημιουργείτε πάντα αντίγραφα ασφαλείας της μετα-βάσης πριν να την επεξεργαστείτε.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base) ή επισκεφθείτε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:
326902 Λίστες ελέγχου πρόσβασης (ACL) και χρήση του εργαλείου MetaAcl για αλλαγές δικαιωμάτων ACL μετα-βάσης

Μετα-βάση IIS (IIS 6.0)Ιδιότητα μετα-βάσης AdminACL (IIS 6.0) Μετα-βάση IIS (IIS 5.0)Αντικείμενα βάσης διαχειριστή στο IIS
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 267904 - Τελευταία αναθεώρηση: 21 Μαΐ 2012 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια