Τρόπος εξαγωγής μιας λίστας αναπαραγωγής στο Windows Media Player

Περίληψη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Windows Media Player για να εξαγάγετε λίστες αναπαραγωγής σε άλλα εργαλεία αναπαραγωγής πολυμέσων και βοηθητικά προγράμματα.

Περισσότερες πληροφορίες

Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή λιστών αναπαραγωγής είναι δυνατή από το παράθυρο "Αναπαραγωγή σε εξέλιξη" (Now Playing) ή από τη "Βιβλιοθήκη πολυμέσων" (Media Library). Για να εξαγάγετε μια λίστα αναπαραγωγής που θα χρησιμοποιήσετε σε κάποιο άλλο εργαλείο αναπαραγωγής πολυμέσων, ακολουθήστε τα βήματα της έκδοσης του Windows Media Player που χρησιμοποιείτε.

Windows Media Player 7.0, 7.1 και Windows Media Player για Windows XP

  1. Κάντε κλικ στη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να εξαγάγετε και κάντε κλικ στην εντολή Εξαγωγή λίστας αναπαραγωγής στο αρχείο (Export Playlist to File) από το μενού Αρχείο (File).
  2. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως (Save As), κάντε κλικ στο φάκελο που περιέχει τη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να εξαγάγετε.
  3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File Name), πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK. Αυτό το αρχείο αποθηκεύεται με την επέκταση αρχείου .asx.

Windows Media Player 9 Series

  1. Κάντε κλικ στη λίστα αναπαραγωγής που θέλετε να εξαγάγετε και κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση λίστας αναπαραγωγής ως... (Save Playlist As...) από το μενού Αρχείο (File).
  2. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως (Save As), επιλέξτε το φάκελο στον οποίο θέλετε να αποθηκευτεί η λίστα αναπαραγωγής.
  3. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File Name), πληκτρολογήστε ένα περιγραφικό όνομα για τη λίστα αναπαραγωγής και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK. Αυτό το αρχείο αποθηκεύεται με την επέκταση αρχείου .wpl.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 268260 - Τελευταία αναθεώρηση: 29 Ιουλ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια