Περιγραφή των εργαλείων διαχείρισης απομακρυσμένου διακομιστή (RSAT) για Windows 8

Εισαγωγή

Τα εργαλεία διαχείρισης απομακρυσμένου διακομιστή (RSAT) για τα Windows 8 Release Preview περιλαμβάνουν τη Διαχείριση διακομιστών, συμπληρωματικά προγράμματα για την Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft (MMC), κονσόλες, cmdlet και υπηρεσίες παροχής για το Windows PowerShell, καθώς και εργαλεία γραμμής εντολών για τη διαχείριση ρόλων και δυνατοτήτων που εκτελούνται σε Windows Server 2012. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση ρόλων και δυνατοτήτων που εκτελούνται σε Windows Server 2008 R2 ή σε Windows Server 2008. Επίσης, με ορισμένα εργαλεία είναι δυνατή η διαχείριση ρόλων και δυνατοτήτων σε Windows Server 2003.

Περισσότερες πληροφορίες

Πίνακας υποστήριξης εργαλείων και πλατφόρμας των εργαλείων διαχείρισης απομακρυσμένου διακομιστή (RSAT) για Windows 8

Τεχνολογία RSATΠεριγραφή RSATΔιαχειρίζεται την τεχνολογία στον Windows Server 2003Διαχειρίζεται την τεχνολογία στον Windows Server 2008Διαχειρίζεται την τεχνολογία στον Windows Server 2012
Εργαλεία υπηρεσιών πιστοποιητικού της υπηρεσίας καταλόγου Active DirectoryΤα εργαλεία υπηρεσιών πιστοποιητικού της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory περιλαμβάνουν την αρχή έκδοσης πιστοποιητικών, πρότυπα πιστοποιητικών, το Enterprise PKI και συμπληρωματικά προγράμματα για την ηλεκτρονική υπηρεσία διαχείρισης απόκρισης, Online Responder Management., εκτός από το πρωτόκολλο κατάστασης ηλεκτρονικού πιστοποιητικού (OCSP)
Εργαλεία υπηρεσιών τομέα Active Directory (AD DS) και εργαλεία υπηρεσιών καταλόγου Active Directory Lightweight (AD LDS)Τα εργαλεία υπηρεσιών τομέα Active Directory (AD DS) και υπηρεσιών καταλόγου Active Directory Lightweight (AD LDS) περιλαμβάνουν τα εξής: το Κέντρο διαχείρισης υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, τα προγράμματα Τομείς και σχέσεις αξιοπιστίας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, Υπηρεσίες και τοποθεσίες της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, Χρήστες και Υπολογιστές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory και Επεξεργασία ADSI. Επίσης, τα εργαλεία DCPromo.exe, LDP.exe, NetDom.exe, NTDSUtil.exe και RepAdmin.exe, τη λειτουργική μονάδα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory για το Windows PowerShell, καθώς και τα εργαλεία DCDiag.exe, DSACLs.exe, DSAdd.exe, DSDBUtil.exe, DSMgmt.exe, DSMod.exe, DSMove.exe, DSQuery.exe, DSRm.exe, GPFixup.exe, KSetup.exe, KtPass.exe, NlTest.exe, NSLookup.exe και W32tm.exe. - Ο διακομιστής για τα εργαλεία NIS περιλαμβάνει μια επέκταση για το συμπληρωματικό πρόγραμμα χρηστών και υπολογιστών της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory και το εργαλείο Ypclear.exe της γραμμής εντολών., η απομακρυσμένη διαχείριση των Windows PowerShell και ADAC απαιτούν το πακέτο λήψης της υπηρεσίας Active Directory Web Service., η απομακρυσμένη διαχείριση των Windows PowerShell και ADAC απαιτούν το πακέτο λήψης της υπηρεσίας Active Directory Web Service.
Best Practices AnalyzerCmdlet του εργαλείου Best Practices Analyzer για το Windows PowerShellΔεν είναι διαθέσιμο. Κανένα μοντέλο του εργαλείου BPA δεν εκτελείται σε WS03Μπορεί να εκτελεστεί σε WS08 R2 όταν είναι εγκατεστημένο το πακέτο Windows Management Framework 3.0 σε WS08 R2. Τα μοντέλα BPA δεν διατίθενται για WS08.
Βοηθητικά προγράμματα διαχείρισης της κρυπτογράφησης μονάδων δίσκου BitLockerManage-bde, cmdlet του Windows PowerShell για το BitLocker, πρόγραμμα προβολής κωδικού πρόσβασης αποκατάστασης BitLocker για την υπηρεσία καταλόγου Active Directory, υπηρεσία παροχής ξεκλειδώματος δικτύου BitLockerΔεν είναι διαθέσιμοΔεν είναι διαθέσιμο
Ενημέρωση σε κόμβο συμπλέγματος (CAU)Κονσόλα διαχείρισης της ενημέρωσης σε κόμβο συμπλέγματος, cmdlet της ενημέρωσης σε κόμβο συμπλέγματος για το Windows PowerShellΔεν είναι διαθέσιμοΔεν είναι διαθέσιμο
Εργαλεία διακομιστή DHCPΤα εργαλεία διακομιστή DHCP περιλαμβάνουν την κονσόλα διαχείρισης DHCP, τη λειτουργική μονάδα cmdlet του διακομιστή DHCP για το Windows Powershell, καθώς και το εργαλείο Netsh της γραμμής εντολών, η λειτουργική μονάδα Windows PowerShell δεν εκτελείται σε WS03., η λειτουργική μονάδα Windows PowerShell δεν εκτελείται σε WS08 και WS08 R2.
DirectAccess, Δρομολόγηση και απομακρυσμένη πρόσβασηΚονσόλα διαχείρισης δρομολόγησης και απομακρυσμένης πρόσβασης, κιτ Διαχείρισης συνδέσεων κονσόλας, υπηρεσία παροχής απομακρυσμένης πρόσβασης για το Windows PowerShellΔεν είναι διαθέσιμοΔεν είναι διαθέσιμο
Εργαλεία διακομιστή DNSΕργαλεία διακομιστή DNSΤα εργαλεία διακομιστή DNS περιλαμβάνουν το συμπληρωματικό πρόγραμμα Διαχείριση DNS, τη λειτουργική μονάδα DNS για το Windows PowerShell, καθώς και το εργαλείο Ddnscmd.exe της γραμμής εντολών.
Εργαλεία συμπλέγματος ανακατεύθυνσηςΤα εργαλεία συμπλέγματος ανακατεύθυνσης περιλαμβάνουν τα εξής: Διαχείριση συμπλέγματος ανακατεύθυνσης, συμπλέγματα ανακατεύθυνσης (Windows PowerShell Cmdlets), MSClus, Cluster.exeΔεν είναι διαθέσιμο, η Διαχείριση συμπλέγματος ανακατεύθυνσης εκτελείται μόνο σε Windows Server 2012. Το σύνολο cmdlet του Windows PowerShell υποστηρίζει Windows Server 2012 και WS08R2. το MSClus και το πρόγραμμα Cluster.EXE υποστηρίζουν Windows Server 2012, WS08R2 και WS08.
Εργαλεία υπηρεσιών αποθήκευσης και αρχείων• Τα εργαλεία υπηρεσιών αρχείων περιλαμβάνουν τα εξής: Εργαλεία διαχείρισης κοινής χρήσης και αποθήκευσης, εργαλεία κατανεμημένου συστήματος αρχείων, εργαλεία διαχείρισης πόρων διακομιστή αρχείων, υπηρεσίες για εργαλεία διαχείρισης NFS, cmdlet διαχείρισης iSCSI για το Windows PowerShell - Τα εργαλεία κατανεμημένου συστήματος αρχείων περιλαμβάνουν το συμπληρωματικό πρόγραμμα Διαχείριση DFS, καθώς και τα εργαλεία γραμμής εντολών Dfsradmin.exe, Dfsrdiag.exe, Dfscmd.exe, Dfsdiag.exe και Dfsutil.exe.


• Τα εργαλεία διαχείρισης πόρων διακομιστή αρχείων περιλαμβάνουν το συμπληρωματικό πρόγραμμα Διαχείριση πόρων διακομιστή αρχείων, καθώς και τα εργαλεία γραμμής εντολών Dirquota.exe, Filescrn.exe και Storrept.exe.


• Τα εργαλεία διαχείρισης κοινής χρήσης και αποθήκευσης περιλαμβάνουν το συμπληρωματικό πρόγραμμα Διαχείριση κοινής χρήσης και αποθήκευσης.
Δεν είναι διαθέσιμο, τα cmdlet iSCSI για το Windows PowerShell μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση του iSCSI μόνο σε Windows Server 2012.
Εργαλεία διαχείρισης πολιτικής ομάδαςΤα εργαλεία διαχείρισης πολιτικής ομάδας περιλαμβάνουν την Κονσόλα διαχείρισης πολιτικής ομάδας, την Επεξεργασία διαχείρισης πολιτικής ομάδας και την Επεξεργασία αντικειμένων εκκίνησης πολιτικής ομάδας.
Εργαλεία Hyper-VΤα εργαλεία Hyper-V περιλαμβάνουν το συμπληρωματικό πρόγραμμα διαχείρισης Hyper-V και το εργαλείο απομακρυσμένης πρόσβασης Σύνδεση εικονικής μηχανής .Δεν είναι διαθέσιμοΗ κονσόλα διαχείρισης Hyper-V δεν υποστηρίζει τη διαχείριση διακομιστών Hyper-V που χρησιμοποιούν Server 2008 ή Server 2008 R2.Τα εργαλεία Hyper-V δεν αποτελούν μέρος των εργαλείων διαχείρισης απομακρυσμένου διακομιστή για Windows 8 Release Preview - διατίθενται ως μέρος των Windows 8 Release Preview. Δεν είναι απαραίτητη η εγκατάσταση των RSAT για τη χρήση αυτών των εργαλείων. Η κονσόλα διαχείρισης Hyper-V για Windows Server 2012 δεν υποστηρίζει τη διαχείριση διακομιστών Hyper-V που χρησιμοποιούν Server 2008 ή Server 2008 R2.
Εργαλεία διαχείρισης της διαχείρισης διεύθυνσης IP (IPAM) Κονσόλα προγράμματος-πελάτη διαχείρισης διευθύνσεων IP Δεν είναι διαθέσιμοΔεν είναι διαθέσιμο
Δημιουργία ομάδων προσαρμογέα δικτύου ή αλλιώς ομαδοποίηση NICΚονσόλα διαχείρισης δημιουργίας ομάδων προσαρμογέα δικτύουΔεν είναι διαθέσιμοΔεν είναι διαθέσιμο
Εργαλεία εξισορρόπησης φόρτου δικτύου Τα εργαλεία εξισορρόπησης φόρτου δικτύου περιλαμβάνουν τη Διαχείριση εξισορρόπησης φόρτου δικτύου, τα cmdlet της εξισορρόπησης φόρτου δικτύου για το Windows PowerShell, καθώς και τα εργαλεία γραμμής εντολών NLB.exe και WLBS.exe
Εργαλεία υπηρεσιών απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίαςΤα εργαλεία υπηρεσιών απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας περιλαμβάνουν τα συμπληρωματικά προγράμματα της απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας, τη διαχείριση πύλης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας, tsgateway.msc, τη διαχείριση αδειών χρήσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας, licmgr.exe, το πρόγραμμα διάγνωσης αδειών χρήσης της απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας, lsdiag.msc. Η Διαχείριση διακομιστών θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διαχείριση όλων των υπόλοιπων υπηρεσιών ρόλου της απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας εκτός των υπηρεσιών πύλης και αδειών χρήσης της απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.
Διαχείριση διακομιστώνΗ Διαχείριση διακομιστών περιλαμβάνει την Κονσόλα διαχείρισης διακομιστών. Η απομακρυσμένη διαχείριση με τη Διαχείριση διακομιστών είναι διαθέσιμη σε Windows Server 2008 R2 και Windows Server 2012.Δεν είναι διαθέσιμοΔιαθέσιμο για WS08 R2 και νεότερες εκδόσεις, όχι για WS08
Εργαλεία διακομιστή SMTPΤα εργαλεία διακομιστή SMTP περιλαμβάνουν το συμπληρωματικό απλό πρωτόκολλο μεταφοράς ταχυδρομείου (SMTP)Τα εργαλεία δεν είναι διαθέσιμα στα RSAT για Windows 8 Release Preview.
Εργαλεία εξερεύνησης χώρου αποθήκευσηςΤα εργαλεία εξερεύνησης χώρου αποθήκευσης περιλαμβάνουν το συμπληρωματικό πρόγραμμα εξερεύνησης χώρου αποθήκευσηςΔεν είναι διαθέσιμοΤα εργαλεία δεν είναι διαθέσιμα στα RSAT για Windows 8 Release Preview.
Εργαλεία διαχείρισης αποθήκευσης για δίκτυο περιοχής αποθήκευσης (SAN)Τα εργαλεία διαχείρισης αποθήκευσης για δίκτυο περιοχής αποθήκευσης (SAN) περιλαμβάνουν το συμπληρωματικό πρόγραμμα διαχείρισης χώρου αποθήκευσης για το SAN και το εργαλείο Provisionstorage.exe της γραμμής εντολών, τα εργαλεία διαχείρισης αποθήκευσης για δίκτυο περιοχής αποθήκευσης (SAN) είναι διαθέσιμα στον Windows Server 2003 R2 και νεότερες εκδόσεις.Τα εργαλεία δεν είναι διαθέσιμα στα RSAT για Windows 8 Release Preview.
Ενεργοποίηση τόμουΔιαχείριση ενεργοποίησης τόμου, vmw.exeΔεν είναι διαθέσιμοΤο εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση της ενεργοποίησης τόμων σε απομακρυσμένους διακομιστές που χρησιμοποιούν WS08 ή WS08 R2, αλλά δεν μπορεί να εκτελεστεί στα συγκεκριμένα λειτουργικά συστήματα.
Εργαλεία διαχείρισης πόρων συστήματος Windows Τα εργαλεία διαχείρισης πόρων συστήματος των Windows περιλαμβάνουν το συμπληρωματικό πρόγραμμα Διαχείριση πόρων συστήματος Windows και το εργαλείο Wsrmc.exe της γραμμής εντολών.Δεν είναι διαθέσιμο
Εργαλεία υπηρεσιών Windows Server Update ServicesΤα εργαλεία των υπηρεσιών Windows Server Update Services περιλαμβάνουν το συμπληρωματικό πρόγραμμα υπηρεσιών Windows Server Update Services, WSUS.msc.Δεν είναι διαθέσιμο
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2693643 - Τελευταία αναθεώρηση: 15 Νοε 2012 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια