Τρόπος απενεργοποίησης προγραμμάτων που εκτελούνται κατά την εκκίνηση των Windows XP Home Edition ή των Windows Vista

Ισχύει για: Windows Vista UltimateWindows Vista EnterpriseWindows Vista Business

Περίληψη


Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο τροποποίησης μιας λίστας προγραμμάτων που εκτελούνται κατά την εκκίνηση των Windows XP Home Edition ή των Windows Vista.

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να τροποποιήσετε τη λίστα των προγραμμάτων που ξεκινούν αυτόματα, όταν εκκινείτε ή συνδέεστε στον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε κάποια από αυτά τα προγράμματα ώστε να ρυθμίζουν αυτόματα τις παραμέτρους τους για εκτέλεση με τη σύνδεσή σας στον υπολογιστή.

Περισσότερες πληροφορίες


Για να τροποποιήσετε τη λίστα των προγραμμάτων που εκτελούνται κατά την εκκίνηση των Windows, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1: Χρήση του Windows Defender για τροποποίηση της λίστας προγραμμάτων που εκτελούνται κατά την εκκίνηση ενός υπολογιστή που βασίζεται στα Windows XP Home Edition ή στα Windows Vista

Χρησιμοποιήστε το Windows Defender για να διαπιστώσετε ποια προγράμματα εκτελούνται κατά την εκκίνηση των Windows XP Home Edition ή των Windows Vista.
Windows XP Home Edition
Επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web για λήψη του Windows Defender:Για να χρησιμοποιήσετε το Windows Defender για την απενεργοποίηση προγραμμάτων στα Windows XP Home Edition, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), έπειτα στην επιλογή Όλα τα προγράμματα (All Programs) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Windows Defender.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία (Tools) και, κατόπιν, κάντε κλικ στην εντολή Εξερεύνηση λογισμικού (Software Explorer).
 3. Κάντε κλικ στο όνομα εφαρμογής στη στήλη Όνομα (Name) που θέλετε να απενεργοποιήσετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Απενεργοποίηση (Disable).
Windows Vista
Από προεπιλογή, το Windows Defender εγκαθίσταται ως μέρος της εγκατάστασης των Windows Vista.

Τρόπος χρήσης του Defender για την απενεργοποίηση προγραμμάτων στα Windows Vista

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της Εξερεύνησης λογισμικού στο Windows Defender, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διακοπής της αυτόματης εκτέλεσης ενός προγράμματος κατά την εκκίνηση των Windows Vista, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Windows Defender για τη σάρωση για λογισμικό spyware ή άλλο πιθανώς ανεπιθύμητο λογισμικό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Windows Defender για τη σάρωση για λογισμικό spyware και άλλο πιθανώς ανεπιθύμητο λογισμικό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Μέθοδος 2: Χρήση κλειδιού μητρώου για τροποποίηση της λίστας προγραμμάτων που εκτελούνται κατά την εκκίνηση ενός υπολογιστή που βασίζεται σε Windows XP Home Edition

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, μέθοδος ή εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν να τροποποιήσετε το μητρώο. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Κατά συνέπεια, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά τα εξής βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου στα Windows
Εάν θέλετε να τροποποιήσετε μόνο τη λίστα προγραμμάτων παλιού τύπου που εκτελούνται κατά την Εκκίνηση (Startup), χρησιμοποιήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor). Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

 1. Ξεκινήστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) και κατόπιν εντοπίστε ένα από τα ακόλουθα κλειδιά μητρώου:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
 2. Αν δεν θέλετε να εκτελείται κάποιο πρόγραμμα κατά την εκκίνηση, βρείτε το συγκεκριμένο πρόγραμμα και κατόπιν διαγράψτε την καταχώρησή του από κάποιο από τα παρακάτω κλειδιά μητρώου.

  Μπορείτε να προσθέσετε καταχωρήσεις εδώ επίσης. Ωστόσο, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση πολιτικής Εκτέλεση Windows κατά την εκκίνηση (Windows Run at Startup), για να προσθέσετε προγράμματα που θέλετε να εκτελούνται κατά την Εκκίνηση.

Αναφορές


Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο τροποποίησης των προγραμμάτων εκκίνησης για τα Windows XP Professional, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

314488 Τρόπος τροποποίησης της πολιτικής ομάδας για προγράμματα που εκτελούνται κατά τη σύνδεση του χρήστη σε υπολογιστή που εκτελεί τα Windows XP

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλα ζητήματα εκκίνησης με τα Windows XP, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):

147381 Τρόπος χρήσης πολιτικών συστήματος σε αυτόνομο υπολογιστή

179365 Run, RunOnce, RunServices, RunServicesOnce και Startup