Επείγουσες επιδιορθώσεις που δεν σχετίζονται με θέματα ασφαλείς για τα Windows 7, τα Windows Vista και τα Windows XP

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τη διαθεσιμότητα των Windows 7, των Windows Vista και των Windows XP για επείγουσες επιδιορθώσεις που δεν σχετίζονται με θέματα ασφαλείας.

Περισσότερες πληροφορίες

Υποστήριξη επειγουσών επιδιορθώσεων που δεν σχετίζονται με θέματα ασφάλειας

Κατά τη διάρκεια της φάσης εκτεταμένης υποστήριξης του προϊόντος, η υποστήριξη επειγουσών επιδιορθώσεων που δεν σχετίζονται με θέματα ασφαλείας προϋποθέτει την αγορά μιας Συμφωνίας εκτεταμένης υποστήριξης επείγουσας επιδιόρθωσης (ισχύουν επίσης χρεώσεις ανά επιδιόρθωση). Επισκεφθείτε την τοποθεσία http://support.microsoft.com/lifecycle για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο ζωής υποστήριξης προϊόντος.
Σημαντικό: Η υποστήριξη επειγουσών επιδιορθώσεων που δεν σχετίζονται με θέματα ασφαλείας δεν είναι διαθέσιμη για προϊόντα καταναλωτών με επιτραπέζιο λειτουργικό σύστημα.
Οι παρακάτω εκδόσεις των Windows 7, Windows Vista και Windows XP θεωρούνται προϊόντα καταναλωτή με επιτραπέζιο λειτουργικό σύστημα και συνεπώς δεν είναι κατάλληλα για επείγουσες επιδιορθώσεις που δεν σχετίζονται με θέματα ασφαλείας

Έκδοση των Windows
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Starter
Windows Vista Home Basic
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Starter
Windows XP Starter Edition
Windows XP Home Edition
 

Χρειάζεστε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τους κύκλους ζωής προϊόντων Windows;

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο ζωής προϊόντων Windows 7, ανατρέξτε στο ακόλουθο περιεχόμενο στην τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο ζωής προϊόντος για τα Windows Vista, ανατρέξτε στο ακόλουθο περιεχόμενο στην τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο ζωής προϊόντος για τα Windows XP, ανατρέξτε στο ακόλουθο περιεχόμενο στην τοποθεσία της Microsoft στο Web:


Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2702286 - Τελευταία αναθεώρηση: 18 Ιουν 2012 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια