Μήνυμα λάθους όταν ανοίγετε τις ιδιότητες ενός χρήστη στο Office 365: "Exchange: βρέθηκε καμία σχέδιο γραμματοκιβωτίου με SKU 'BPOS_L_Standard'. Χρήστης δεν έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο"

ΤΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ

Στην πύλη του Microsoft Office 365, ένα κόκκινο "X" εμφανίζεται δίπλα από ένα χρήστη. Όταν ανοίγετε τις ιδιότητες αυτού του χρήστη, που ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
Ανταλλαγή: Βρέθηκε καμία σχέδιο γραμματοκιβωτίου με SKU 'BPOS_L_Standard'. Χρήστης δεν έχει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Ωστόσο, ο χρήστης δεν αντιμετωπίσετε τυχόν ζητήματα. Επίσης, ο χρήστης έχει πρόσβαση σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΑΙΤΊΑ

Αυτό το ζήτημα προκύπτει εάν όλες τις συνδρομές λήξει και ο λογαριασμός σας Office 365 τοποθετήθηκε στην ουρά για κατάργηση. Αυτή η έκθεση προσφέρει επιπλέον αγορά που δεν υποστηρίζονται από τον αρχικό τύπο εταιρείας.

Για παράδειγμα, έχετε αγοράσει ή είχατε μια δοκιμαστική συνδρομή για μικρές επιχειρήσεις του Office 365 και έχει λήξει η συνδρομή σας. Στη συνέχεια έχετε αγοράσει Enterprise του Office 365. Ωστόσο, ο τύπος εταιρείας ακόμη τεχνικά θεωρείται Office 365 μικρών επιχειρήσεων, και θα αντιμετωπίσετε προβλήματα στο μέλλον.

Αυτά τα σενάρια δεν υποστηρίζονται.

ΛΎΣΗ

Δεν υπάρχει λύση για να καταργήσετε το μήνυμα λάθους στην υπάρχουσα εταιρεία.

Για να καταργήσετε το μήνυμα λάθους, πρέπει να εγγραφείτε ξανά χρησιμοποιώντας τον τύπο σωστή εταιρεία. Για παράδειγμα, εξετάστε το σενάριο στο οποίο έχετε αρχικά εγγραφεί με μικρές επιχειρήσεις του Office 365 και τώρα θέλετε να Enterprise του Office 365. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να εγγραφείτε ξανά και αυτήν τη στιγμή θα πρέπει να επιλέξετε Enterprise του Office 365.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια; Μεταβείτε στην Κοινότητα της Microsoft.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2711712 - Τελευταία αναθεώρηση: 11 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια