Τρόπος ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της απομόνωσης εφαρμογών στα Windows 8 και τον Windows Server 2012

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η απομόνωση εφαρμογών είναι μια νέα δυνατότητα εκτύπωσης στα Windows 8 και τον Windows Server 2012. Αυτή η δυνατότητα απομονώνει εφαρμογές από τα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτών, ώστε να μην διακόπτεται η λειτουργία των εφαρμογών κατόπιν σφάλματος, σε περίπτωση που διακοπεί η λειτουργία ενός προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή κατόπιν σφάλματος. Η απομόνωση εφαρμογών κάνει πιο σταθερή κάθε εφαρμογή που αλληλεπιδρά με ένα πρόγραμμα-οδήγησης εκτυπωτή. 

Συμπτώματα

Στα Windows 8 ή τον Windows Server 2012, ένα πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή, το οποίο εκτελείται απομονωμένο από τις άλλες εφαρμογές ενδέχεται να μην διαθέτει πλήρη λειτουργικότητα. Για παράδειγμα, τα υδατογραφήματα δεν εκτυπώνονται σωστά.  

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Αν το πρόγραμμα-οδήγησης εκτυπωτή δεν διαθέτει πλήρη λειτουργικότητα, αλλάξτε την παρακάτω ρύθμιση Πολιτικής ομάδας για να απενεργοποιήσετε την απομόνωση εφαρμογών:
Ρύθμιση παραμέτρων υπολογιστή/Πρότυπα διαχείρισης/Εκτυπωτές/Απομόνωση προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτών από εφαρμογές
Σημειώσεις
 • Αυτή η ρύθμιση Πολιτικής ομάδας ισχύει μόνο για εφαρμογές που έχουν ενεργοποιημένη την επιλογή απομόνωσης εφαρμογών.
 • Αυτή η ρύθμιση Πολιτικής ομάδας ισχύει μόνο για τα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτών που φορτώνονται από εφαρμογές. Τα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτών που έχουν φορτωθεί από την ουρά εκτύπωσης δεν επηρεάζονται από αυτήν τη ρύθμιση.
 • Αφού αλλάξετε τη ρύθμιση της Πολιτικής ομάδας, θα πρέπει να επανεκκινήσετε την εκτελούμενη εφαρμογή για να εφαρμοστεί η ρύθμιση.
Για να μας ζητήσετε να απενεργοποιήσουμε ή να ενεργοποιήσουμε την απομόνωση εφαρμογών για εσάς, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση". Αν προτιμάτε να αλλάξετε τη ρύθμιση χωρίς της βοήθειά μας, μεταβείτε στην ενότητα "Επίλυση από το χρήστη".

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτόματη επίλυση

Για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε αυτόματα την άμεση επιδιόρθωση, κάντε κλικ στο κουμπί ή τη σύνδεση Επίλυση (Fix it). Κατόπιν, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) από το παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στον οδηγό Επίλυση (Fix it).
ΑπενεργοποίησηΕνεργοποίηση
Σημειώσεις
 • Κλείστε το Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας προτού εκτελέσετε αυτόν τον οδηγό. Διαφορετικά, θα πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας μετά την εκτέλεση αυτού του οδηγού. 
 • Αυτός ο οδηγός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επίλυση λειτουργεί και για άλλες εκδόσεις γλώσσας των Windows.
 • Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την επίλυση Fix it σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και, στη συνέχεια, εκτελέστε την στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα.

Επίλυση από το χρήστη

Χρησιμοποιήστε το Πρόγραμμα επεξεργασίας τοπικής πολιτικής ομάδας

 1. Κάντε σάρωση από το δεξιό άκρο της οθόνης και μετά πατήστε Αναζήτηση (Search). Εναλλακτικά, αν χρησιμοποιείτε ποντίκι, τοποθετήστε το δείκτη στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Search).
 2. Στο πλαίσιο αναζήτησης, πληκτρολογήστε gpedit.msc.
 3. Πατήστε ή κάντε κλικ στο εικονίδιο gpedit που εμφανίζεται.
 4. Στην ενότητα Ρύθμιση παραμέτρων υπολογιστή (Computer Configuration), αναπτύξτε το στοιχείο Πρότυπα διαχείρισης (Administrative Templates) και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Εκτυπωτές (Printers).
 5. Πατήστε δύο φορές ή κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Απομόνωση των προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτών από εφαρμογές (Isolate print drivers from applications).
 6. Επιλέξτε Απενεργοποίηση (Disable) και, στη συνέχεια, πατήστε ή κάντε κλικ στην επιλογή Εφαρμογή (Apply).

Περισσότερες πληροφορίες

Δεν υποστηρίζουν όλες οι εφαρμογές τη δυνατότητα απομόνωσης. Από προεπιλογή, οι εφαρμογές Microsoft Word 2010, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, και ορισμένες άλλες εφαρμογές είναι ρυθμισμένες έτσι ώστε να υποστηρίζουν την απομόνωση εφαρμογών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απομόνωση εφαρμογών, μεταβείτε στην τοποθεσία του Microsoft MSDN στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2732814 - Τελευταία αναθεώρηση: 15 Νοε 2012 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια