Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων τερματισμού λειτουργίας των Windows Me

Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής βάσης που έχει αποσυρθεί

Αυτό το άρθρο αφορά προϊόντα για τα οποία η Microsoft δεν παρέχει πλέον υποστήριξη. Συνεπώς, το παρόν άρθρο παρέχεται "ως έχει" και δεν θα ενημερώνεται πλέον.

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων, τα οποία μπορεί να σας βοηθήσουν να επιλύσετε δυσκολίες που προκύπτουν όταν τερματίζετε τη λειτουργία των Windows Millennium Edition (Me). Αυτές οι πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στον "Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων εκκίνησης και τερματισμού" (Startup and Shutdown Troubleshooting Wizard) των Windows Me. Η Microsoft συνιστά τη χρήση αυτού του οδηγού, αλλά αυτό το άρθρο που βασίζεται σε κείμενο είναι επίσης διαθέσιμο για την εξυπηρέτησή σας. Ο "Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων εκκίνησης και τερματισμού" (Startup and Shutdown Troubleshooting Wizard) των Windows Me βρίσκεται στο Κέντρο Βοήθειας και Υποστήριξης (Help and Support Center) των Windows Me ή στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αναζητάτε πληροφορίες αντιμετώπισης προβλημάτων που δεν αναφέρονται σε αυτό το άρθρο, κάντε ξανά αναζήτηση στη Knowledge Base χρησιμοποιώντας τις λέξεις-κλειδιά που παρατίθενται στο ακόλουθο άρθρο:
242450 Τρόπος υποβολής ερωτημάτων στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base) με χρήση λέξεων-κλειδιών

Περισσότερες πληροφορίες

Οι δυσκολίες τερματισμού λειτουργίας στα Windows Me είναι δυνατό να οφείλονται στα εξής:
 • Προγράμματα οδήγησης συσκευών που δεν είναι συμβατά, είναι κατεστραμμένα ή βρίσκονται σε διένεξη.
 • Ένα κατεστραμμένο αρχείο ήχου εξόδου.
 • Κατεστραμμένο υλικό ή του οποίου οι παράμετροι δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά.
Για να αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα:
 1. Εξακριβώστε εάν κάποιο πρόγραμμα στο φάκελο "Εκκίνηση" (StartUp) βρίσκεται σε διένεξη με τη διαδικασία εκκίνησης:
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εκκίνηση με επιλογές (Selective Startup), κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Για προχωρημένους (Load Startup Group Items) για να καταργήσετε την επιλογή του, κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply), κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή σας.
  • Ελέγξτε αν το θέμα επιλύθηκε, ξεκινώντας πάλι τον υπολογιστή σας. Εάν η λειτουργία του υπολογιστή σας δεν τερματίζεται σωστά, μεταβείτε στο βήμα 2. Εάν η λειτουργία του υπολογιστή σας τερματίζεται σωστά, ένα από τα προγράμματα εκκίνησης είναι πιθανό να προκαλεί αυτό το ζήτημα. Για να εξακριβώσετε ποιο πρόγραμμα εκκίνησης προκαλεί αυτό το ζήτημα, προχωρήστε στο επόμενο βήμα.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  • Στην καρτέλα Εκκίνηση (Startup), κάντε κλικ σε ένα πλαίσιο ελέγχου για να το επιλέξετε, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Ελέγξτε εάν το πρόγραμμα εκκίνησης που απενεργοποιήσατε προκάλεσε το ζήτημα. Εάν δεν το προκάλεσε, επαναλάβετε τα βήματα Δ έως Ε, αλλά ενεργοποιήστε ένα διαφορετικό πρόγραμμα στο βήμα Ε. Όταν ο υπολογιστής σας δεν ξεκινήσει σωστά, θα έχετε διαπιστώσει ότι αυτό το ζήτημα προκαλείται από το τελευταίο πρόγραμμα εκκίνησης που ενεργοποιήσατε.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το ζήτημα δεν επιλυθεί με την απενεργοποίηση των προγραμμάτων εκκίνησης, ενεργοποιήστε ξανά τα προγράμματα εκκίνησης επαναλαμβάνοντας τα βήματα Α έως Β και κατόπιν κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Για προχωρημένους (Load Startup Group Items), για να το επιλέξετε.
 2. Εξακριβώστε εάν το ζήτημα τερματισμού λειτουργίας προκαλείται από μια εντολή ή ένα πρόγραμμα οδήγησης που φορτώνεται αυτόματα από τα αρχεία Win.ini ή System.ini:
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εκκίνηση με επιλογές (Selective Startup) και κατόπιν κάντε κλικ στα ακόλουθα πλαίσια ελέγχου, για να τα απενεργοποιήσετε:
   • Επεξεργασία του αρχείου Win.ini (Process Win.ini file)
   • Επεξεργασία του αρχείου System.ini (Process System.ini file)

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν κάποιο από αυτά τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμο, αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο αρχείο δεν περιέχει στοιχεία προς φόρτωση.


  • Εάν κάποιο από αυτά τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμο, αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο αρχείο δεν περιέχει στοιχεία προς φόρτωση. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes) για να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή. Ελέγξτε εάν το θέμα επιλύθηκε, ξεκινώντας πάλι τον υπολογιστή σας. Εάν η λειτουργία του υπολογιστή σας δεν τερματίζεται σωστά, επαναλάβετε τα βήματα Α έως Β, αλλά στο βήμα Β κάντε κλικ στα πλαίσια ελέγχου για να τα επιλέξετε και κατόπιν συνεχίστε με το βήμα 3.
 3. Απενεργοποιήστε μερικά προγράμματα οδήγησης συσκευών. Μερικά από τα πιο κοινά προγράμματα οδήγησης συσκευών που ενδέχεται να προκαλέσουν δυσκολίες είναι τα προγράμματα οδήγησης καρτών ήχου, τα προγράμματα οδήγησης προσαρμογέων οθόνης και τα προγράμματα οδήγησης προσαρμογέων δικτύου. Για να απενεργοποιήσετε προγράμματα οδήγησης συσκευών:
  • Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer), κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
  • Κάντε διπλό κλικ σε έναν τύπο συσκευής, για παράδειγμα,
   Ελεγκτές ήχου, βίντεο και παιχνιδιών (Sound, Video, and Game Controllers), για να τον αναπτύξετε.
  • Κάντε κλικ σε μία από τις συσκευές που παρατίθενται στη λίστα και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ιδιότητες (Properties).
  • Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση σε αυτό το προφίλ υλικού (Disable In This Hardware Profile), για να το επιλέξετε.

   ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Καταγράψτε όλες τις συσκευές που απενεργοποιήσατε με αυτόν τον τρόπο, ώστε να μπορέσετε να τις ενεργοποιήσετε ξανά αργότερα.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

   Ελέγξτε αν το θέμα επιλύθηκε, ξεκινώντας πάλι τον υπολογιστή σας. Εάν η λειτουργία του υπολογιστή σας δεν τερματίζεται σωστά, επαναλάβετε τα βήματα Α έως Ε, αλλά απενεργοποιήστε ένα διαφορετικό στοιχείο στο βήμα Δ. Για να ελέγξετε τον προσαρμογέα οθόνης που χρησιμοποιείτε, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ, κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced), κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου VGA 640x480x16 για να το επιλέξετε και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ. Εάν απενεργοποιήσετε την κάρτα ήχου, τον προσαρμογέα οθόνης και τον προσαρμογέα δικτύου, αλλά το ζήτημα εξακολουθεί να υφίσταται, ενεργοποιήστε ξανά αυτές τις συσκευές επαναλαμβάνοντας τα βήματα Α έως Ε, αλλά στο βήμα Δ κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Απενεργοποίηση σε αυτό το προφίλ υλικού (Disable In This Hardware Profile), για να καταργήσετε την επιλογή του και κατόπιν προχωρήστε στο βήμα 4.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν μπορείτε να αλλάξετε τον προσαρμογέα οθόνης χρησιμοποιώντας τα προηγούμενα βήματα, αλλάξτε το πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα οθόνης σε πρόγραμμα οδήγησης Standard VGA, ακολουθώντας τα εξής βήματα:
   1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Οθόνη (Display).
   2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced), κάντε κλικ στην καρτέλα Προσαρμογέας (Adapter) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αλλαγή (Change).
   3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next), κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Προβολή λίστας προγραμμάτων οδήγησης για να μπορέσετε να επιλέξετε (Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
   4. Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εμφάνιση όλου του υλικού (Show All Hardware), κάντε κλικ στο στοιχείο Βασικοί τύποι οθόνης (Standard Display Types) στο πλαίσιο Κατασκευαστές (Manufacturer), κάντε κλικ στο στοιχείο Τυπικός προσαρμογέας οθόνης (Standard Display Adapter (VGA)) στο πλαίσιο Μοντέλα (Models) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next).
   5. Κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος (Finish).
   6. Κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close), κάντε κλικ στο κουμπί Κλείσιμο (Close) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), όταν σας ζητηθεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.


    Εάν το ζήτημα επιλυθεί με την αλλαγή του προσαρμογέα οθόνης σε πρόγραμμα οδήγησης Standard VGA, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του προσαρμογέα οθόνης για να ρωτήσετε αν υπάρχει διαθέσιμο ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα οθόνης για τα Windows Me. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων οθόνης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
    127139 Αντιμετώπιση προβλημάτων βίντεο στα Windows
 4. Εξακριβώστε εάν το ζήτημα τερματισμού λειτουργίας προκαλείται από ένα κατεστραμμένο αρχείο ήχου εξόδου:
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ήχοι και Πολυμέσα (Sounds and Multimedia).
  • Καταγράψτε το όνομα και τη θέση του ήχου για την Έξοδο από τα Windows (Exit Windows), κάντε κλικ στο στοιχείο Έξοδος από τα Windows (Exit Windows) στο πλαίσιο Συμβάντα ήχων (Sound Events) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο (Δεν υπάρχει) (None) στο πλαίσιο Όνομα (Name).
  • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

   Ελέγξτε αν το θέμα επιλύθηκε, ξεκινώντας πάλι τον υπολογιστή σας. Εάν η λειτουργία του υπολογιστή σας δεν τερματίζεται σωστά, επαναλάβετε τα βήματα Α έως Γ, αλλά επαναφέρετε τον αρχικό ήχο για την Έξοδο από τα Windows (Exit Windows) στο βήμα Β και κατόπιν προχωρήστε στο βήμα 5. Εάν το θέμα επιλυθεί, το αρχείο ήχου για την Έξοδο από τα Windows (Exit Windows) είναι κατεστραμμένο και πρέπει να αντικατασταθεί. Για να αντικαταστήσετε το αρχείο ήχου, επαναφέρετε το αρχείο από ένα αντίγραφο ασφαλείας ή εγκαταστήστε πάλι το πρόγραμμα που παρείχε το αρχείο ήχου.
 5. Απενεργοποιήστε την Προηγμένη Διαχείριση Ενέργειας (Advanced Power Management) (APM), για να διαπιστώσετε εάν αυτή προκαλεί το ζήτημα του τερματισμού λειτουργίας:

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν διαθέτουν όλοι οι υπολογιστές δυνατότητες Προηγμένης Διαχείρισης Ενέργειας (APM). Εάν ο υπολογιστής σας δεν διαθέτει δυνατότητες Προηγμένης Διαχείρισης Ενέργειας (APM), παραλείψτε αυτό το βήμα. Εάν δεν είστε βέβαιοι, ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να διαπιστώσετε αν η Προηγμένη Διαχείριση Ενέργειας (APM) παρατίθεται στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του υλικού σας.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Σύστημα (System) και κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
  • Κάντε διπλό κλικ στον κλάδο Συσκευές συστήματος (System Devices), για να αναπτυχθεί.
  • Κάντε διπλό κλικ στο στοιχείο Προηγμένη Διαχείριση Ενέργειας (Advanced Power Management) στη λίστα συσκευών, κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις (Settings) και κατόπιν κάντε κλικ στα πλαίσια ελέγχου Αναγκαστική μετάβαση σε λειτουργία APM 1.0 (Force APM 1.0 Mode) και Απενεργοποίηση ανίχνευσης κατάστασης τροφοδοσίας (Disable Power Status Polling), για να τα επιλέξετε.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ για να επιστρέψετε στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σας.

   Ελέγξτε αν το θέμα επιλύθηκε, ξεκινώντας πάλι τον υπολογιστή σας. Εάν η λειτουργία του υπολογιστή δεν τερματίζεται σωστά, επαναλάβετε τα βήματα Α έως Δ, αλλά κάντε κλικ στα πλαίσια ελέγχου Αναγκαστική μετάβαση σε λειτουργία APM 1.0 (Force APM 1.0 Mode) και Απενεργοποίηση ανίχνευσης κατάστασης τροφοδοσίας (Disable Power Status Polling) για να καταργήσετε την επιλογή τους και κατόπιν προχωρήστε στο βήμα 6.
 6. Εξακριβώστε εάν οι δυσκολίες τερματισμού λειτουργίας προκαλούνται από ένα πρόγραμμα οδήγησης εικονικής συσκευής (αρχείο .vxd):
  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής Εκκίνηση με επιλογές (Selective Startup) και κατόπιν κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Φόρτωση στατικών VxDs (Load Static VxDs), για να καταργήσετε την επιλογή του.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), για να ξεκινήσετε πάλι τον υπολογιστή. Ελέγξτε εάν το θέμα επιλύθηκε, ξεκινώντας πάλι τον υπολογιστή σας. Εάν η λειτουργία του υπολογιστή δεν τερματίζεται σωστά, επαναλάβετε τα βήματα Α έως Γ, αλλά στο βήμα Γ κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου για να το επιλέξετε και κατόπιν συνεχίστε με το επόμενο βήμα. Ακολουθεί μια μερική λίστα των στατικών αρχείων .vxd της Microsoft:
   Vnetsup.vxdΔίκτυα της Microsoft
   Ndis.vxdΔίκτυα της Microsoft
   Ndis2sup.vxdΔίκτυα της Microsoft
   Javasup.vxdΥποστήριξη Java
   Vrtwd.386Ρολόι
   Vfixd.vxdΒοήθεια για το τηλέφωνο με εικόνα
   Vnetbios.vxdΔίκτυα της Microsoft
   Vserver.vxdΔίκτυα της Microsoft
   Vredir.vxdΔίκτυα της Microsoft
   Dfs.vxdΔίκτυα της Microsoft
   Ndiswan.vxdΔίκτυα της Microsoft
   Msmouse.vxdΠοντίκι Microsoft
   Ελέγξτε τις ιδιότητες του μη συμβατού στατικού αρχείου .vxd, για να εξακριβώσετε με ποιο πρόγραμμα συσχετίζεται. Απεγκαταστήστε και μετά εγκαταστήστε ξανά το πρόγραμμα, για να αντικαταστήσετε το αρχείο .vxd με ένα νέο αντίγραφο. Για να ελέγξετε τις ιδιότητες ενός αρχείου, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση (Search), πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου στο πλαίσιο Για αρχεία ή φακέλους (For Files or Folders) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search Now). Όταν το αρχείο που αναζητάτε εμφανιστεί στη λίστα, κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο αρχείο και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).

   Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Βοηθητικό πρόγραμμα ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
   181966 Ρυθμίσεις αντιμετώπισης προβλημάτων για προχωρημένους (Advanced Troubleshooting) του Βοηθητικού προγράμματος ρύθμισης παραμέτρων (System Configuration Utility)
 7. Εξακριβώστε εάν το ζήτημα αναφέρεται στο αρχείο καταγραφής εκκίνησης. Μπορείτε να ανατρέξετε στο αρχείο καταγραφής εκκίνησης (Bootlog.prv), για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με ζητήματα που προκύπτουν κατά τον τερματισμό λειτουργίας. Το αρχείο Bootlog.prv είναι ένα κρυφό αρχείο στον ριζικό φάκελο της μονάδας δίσκου C. Εάν οι παράμετροι των Windows έχουν ρυθμιστεί για απόκρυψη των αρχείων συστήματος, χρησιμοποιήστε αυτά τα βήματα για να εμφανίσετε κρυφά αρχεία:
  • Στην επιφάνεια εργασίας των Windows, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer).
  • Στο μενού Εργαλεία (Tools), κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές φακέλων (Folder Options).
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα Προβολή (View).
  • Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη προστατευμένων αρχείων λειτουργικού συστήματος (Hide protected operating system files), για να καταργήσετε την επιλογή του και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε αυτήν την ενέργεια.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ και κατόπιν αναζητήστε πάλι το αρχείο Bootlog.prv.
  Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να βρείτε αυτό το αρχείο στον σκληρό σας δίσκο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο:

  • Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Τερματισμός (Shut Down), κάντε κλικ στην επιλογή Τερματισμός (Shut Down)και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  • Εάν ο υπολογιστής σας δεν κλείνει αυτόματα, πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας στον υπολογιστή σας για να τον κλείσετε. Αφήστε τον υπολογιστή σας κλειστό για 15 περίπου δευτερόλεπτα και κατόπιν ανοίξτε ξανά τον υπολογιστή σας.
  • Κατά την εκκίνηση του υπολογιστή σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL. Όταν εμφανιστεί το μενού Startup χρησιμοποιήστε το ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ και το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για να ορίσετε την επιλογή Logged (\BOOTLOG.TXT) και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο ENTER.
  • Αφού γίνει εκκίνηση των Windows, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Τερματισμός (Shut Down), κάντε κλικ στην επιλογή Επανεκκίνηση (Restart) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  Για να εξετάσετε το αρχείο καταγραφής εκκίνησης:

  • Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer), κάντε διπλό κλικ στη μονάδα δίσκουC και κατόπιν αναζητήστε το αρχείο Bootlog.prv.
  • Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Bootlog.prv. Εάν σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα πρόγραμμα για να ανοίξετε το αρχείο, κάντε κλικ στην επιλογή WordPad, στην επιλογή Σημειωματάριο (Notepad) ή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου στη λίστα.
  • Αναζητήστε τις καταχωρήσεις Terminate=. Αυτές οι καταχωρήσεις βρίσκονται στο τέλος του αρχείου και ίσως δώσουν στοιχεία για την αιτία του ζητήματος. Εάν μια διαδικασία που ξεκινά με την καταχώρηση Terminate= ολοκληρωθεί με επιτυχία, το αρχείο περιέχει μια αντίστοιχη καταχώρηση EndTerminate=.
  • Ελέγξτε την τελευταία γραμμή στο αρχείο Bootlog.prv, για να δείτε αν είναι ένα από τα παρακάτω στοιχεία:
   • Terminate=Query Drivers: Αυτό είναι πρόβλημα της Διαχείρισης Μνήμης (Memory Manager). Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να έχει ελαττωματικά chip μνήμης ή κατεστραμμένα αρχεία. Ίσως χρειαστεί να εγκαταστήσετε πάλι τα Windows.
   • Terminate=Reset Display: Επιχειρήστε να εγκαταστήσετε ένα ενημερωμένο πρόγραμμα οδήγησης προσαρμογέα οθόνης.
   • Terminate=RIT: Η κάρτα ήχου ή ένα παλαιότερο πρόγραμμα οδήγησης ποντικιού ενδέχεται να παρουσιάζει ζητήματα που έχουν σχέση με το χρονιστή. Επιχειρήστε να εγκαταστήσετε ενημερωμένα προγράμματα οδήγησης για αυτές τις συσκευές.
   • Terminate=Win32: Η λειτουργία ενός προγράμματος δεν τερματίζεται σωστά. Επιχειρήστε να κλείσετε όλα τα προγράμματα, πριν να τερματίσετε τη λειτουργία των Windows.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 273746 - Τελευταία αναθεώρηση: 27 Αυγ 2007 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια