Το πεδίο "Ποσό ΦΠΑ" εμφανίζει μηδέν εσφαλμένα για τα καταχωρημένα τιμολόγια στη φόρμα Στατιστικά Τιμολογίων Αγορών της Βορείου Αμερικής έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2009

Ισχύει για: Dynamics NAV 2009

Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics NAV για τις ακόλουθες χώρες και τις τοπικές ρυθμίσεις γλώσσας.
 • Αγγλικά (Καναδά) (en-ca)
 • Αγγλικά (Ηνωμένων Πολιτειών) (en-μας)
 • Ισπανικά (Μεξικού) (es-mx)
 • Γαλλικά (Καναδά) (fr-ca)

Συμπτώματα


Ας υποθέσουμε ότι μπορείτε να καταχωρήσετε μια παραγγελία αγοράς που έχει το πλαίσιο ελέγχου Χρήση Φόρου της Βορείου Αμερικής έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2009. Στη συνέχεια, καταχωρείτε ένα τιμολόγιο για την παραγγελία αγοράς. Στην περίπτωση αυτή, όταν προβάλλετε το αντίστοιχο στατιστικά τιμολογίων αγορών από τη φόρμα "καταχωρημένο τιμολόγιο αγοράς", το πεδίο Ποσό ΦΠΑ εμφανίζει μηδέν εσφαλμένα. Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται στα ακόλουθα προϊόντα:
 • Της Βορείου Αμερικής έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Της Βορείου Αμερικής έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Προτεινόμενη αντιμετώπιση


Πληροφορίες άμεσης επιδιόρθωσης

Μια υποστηριζόμενη άμεση επιδιόρθωση είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, προορίζεται μόνο για τη διόρθωση του ζητήματος που περιγράφεται σε αυτό το άρθρο. Eφαρμόστε τη μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή η επείγουσα επιδιόρθωση ενδέχεται να υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν αυτό το ζήτημα δεν σας επηρεάζει ιδιαίτερα, σας συνιστούμε να περιμένετε έως το επόμενο service pack του Microsoft Dynamics NAV 2009 ή την επόμενη έκδοση του Microsoft Dynamics NAV που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημείωση Σε ειδικές περιπτώσεις, οι χρεώσεις που υφίστανται κανονικά για κλήσεις υποστήριξης ενδέχεται να να ακυρωθούν, εάν έναν επαγγελματία τεχνικής υποστήριξης για το Microsoft Dynamics και σχετικά προϊόντα προσδιορίζει ότι μια συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση θα επιλύσει το ζήτημά σας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν τη συγκεκριμένη ενημερωμένη έκδοση.


Πληροφορίες εγκατάστασης

Η Microsoft παρέχει παραδείγματα προγραμματισμού μόνο για επεξήγηση, χωρίς καμία εγγύηση, είτε σιωπηρή είτε ρητή. Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το άρθρο προϋποθέτει ότι είστε εξοικειωμένοι με τη γλώσσα προγραμματισμού που παρουσιάζεται, καθώς και με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία διαδικασιών και τον εντοπισμό σφαλμάτων σε αυτές. Οι μηχανικοί υποστήριξης της Microsoft μπορούν να σας εξηγήσουν τη λειτουργικότητα μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, αλλά δεν θα τροποποιήσουν αυτά τα παραδείγματα για να παράσχουν πρόσθετες λειτουργίες, ούτε θα δημιουργήσουν διαδικασίες για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Σημείωση Πριν να εγκαταστήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, επιβεβαιώστε ότι όλοι οι χρήστες προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision έχουν αποσυνδεθεί από το σύστημα. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι χρήστες του προγράμματος-πελάτη Microsoft Navision εφαρμογής υπηρεσιών (NAS). Θα πρέπει να το πρόγραμμα-πελάτη μόνο χρήστη που είναι συνδεδεμένος κατά την εφαρμογή αυτής της επείγουσας επιδιόρθωσης.

Για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση, πρέπει να έχετε μια άδεια χρήσης του προγραμματιστή.

Συνιστούμε ότι ο λογαριασμός χρήστη στο παράθυρο "Συνδέσεις Windows" ή στο παράθυρο συνδέσεις βάσης δεδομένων να αντιστοιχιστεί το "SUPER" αναγνωριστικό ρόλου. Εάν ο λογαριασμός χρήστη δεν μπορεί να αντιστοιχιστεί το Αναγνωριστικό ρόλου "SUPER", πρέπει να επαληθεύσετε ότι ο λογαριασμός χρήστη έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:
 • Το δικαίωμα "Τροποποίηση" για το αντικείμενο που θα αλλάξετε.
 • Τα δικαιώματα εκτέλεσης για το αντικείμενο 5210 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος και για το αντικείμενο 9015 Αναγνωριστικό αντικειμένου συστήματος .


Σημείωση Δεν πρέπει να έχετε δικαιώματα για τους χώρους αποθήκευσης δεδομένων, εκτός και αν έχετε να εκτελέσετε επιδιόρθωση δεδομένων.

Αλλαγές κώδικα

Σημείωση Πάντα δοκιμή κώδικα διορθώνει σε ελεγχόμενο περιβάλλον πριν να εφαρμόσετε τις ενημερώσεις κώδικα στους υπολογιστές παραγωγής.
Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Αλλάξτε τον κωδικό του εναύσματος OnAfterGetRecord με τη μορφή "Αγοράς τιμολόγιο Stats." (10045) ως εξής:
  Υπάρχοντα κωδικό 1
  ...IF NOT Vend.GET("Pay-to Vendor No.") THEN
  CLEAR(Vend);
  Vend.CALCFIELDS("Balance (LCY)");
  SalesTaxCalculate.StartSalesTaxCalculation;
  TempSalesTaxLine.DELETEALL;
  IF TaxArea."Use External Tax Engine" THEN
  SalesTaxCalculate.CallExternalTaxEngineForDoc(DATABASE::"Purch. Inv. Header",0,"No.")
  ELSE BEGIN
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα 1
  ...IF NOT Vend.GET("Pay-to Vendor No.") THEN
  CLEAR(Vend);
  Vend.CALCFIELDS("Balance (LCY)");

  // Add the following lines.
  AmountInclVAT := VendAmount;
  TaxAmount := 0;
  // End of the lines.

  SalesTaxCalculate.StartSalesTaxCalculation;
  TempSalesTaxLine.DELETEALL;
  IF TaxArea."Use External Tax Engine" THEN
  SalesTaxCalculate.CallExternalTaxEngineForDoc(DATABASE::"Purch. Inv. Header",0,"No.")
  ELSE BEGIN
  ...
  Υπάρχοντα κώδικα 2
  ...BreakdownLabel[BrkIdx] := Text008;
  END ELSE
  BreakdownLabel[BrkIdx] := STRSUBSTNO("Print Description","Tax %");
  END;
  BreakdownAmt[BrkIdx] := BreakdownAmt[BrkIdx] + "Tax Amount";
  UNTIL NEXT = 0;
  END;
  CurrForm.SubForm.FORM.SetTempTaxAmountLine(TempSalesTaxLine);
  CurrForm.SubForm.FORM.InitGlobals("Currency Code",FALSE,FALSE,FALSE,FALSE,"VAT Base Discount %");
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα 2
  ...BreakdownLabel[BrkIdx] := Text008;
  END ELSE
  BreakdownLabel[BrkIdx] := STRSUBSTNO("Print Description","Tax %");
  END;
  BreakdownAmt[BrkIdx] := BreakdownAmt[BrkIdx] + "Tax Amount";

  // Add the following lines.
  TaxAmount := TaxAmount + "Tax Amount";
  AmountInclVAT := AmountInclVAT + TaxAmount;
  // End of the lines.

  UNTIL NEXT = 0;
  END;
  CurrForm.SubForm.FORM.SetTempTaxAmountLine(TempSalesTaxLine);
  CurrForm.SubForm.FORM.InitGlobals("Currency Code",FALSE,FALSE,FALSE,FALSE,"VAT Base Discount %");
  ...
 2. Να αλλάξετε τον κωδικό του εναύσματος OnAfterGetRecord στο πεδίο "Αγορές-Λογ. Πιστωτικό τιμολόγιο Stats."φόρμας (10046) ως εξής:
  Υπάρχοντα κωδικό 1
  ...IF NOT Vend.GET("Pay-to Vendor No.") THEN
  CLEAR(Vend);
  Vend.CALCFIELDS("Balance (LCY)");
  SalesTaxCalculate.StartSalesTaxCalculation;
  TempSalesTaxLine.DELETEALL;
  IF TaxArea."Use External Tax Engine" THEN
  SalesTaxCalculate.CallExternalTaxEngineForDoc(DATABASE::"Purch. Cr. Memo Hdr.",0,"No.")
  ELSE BEGIN
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα 1
  ...IF NOT Vend.GET("Pay-to Vendor No.") THEN
  CLEAR(Vend);
  Vend.CALCFIELDS("Balance (LCY)");

  // Add the following lines.
  AmountInclVAT := VendAmount;
  TaxAmount := 0;
  // End of the lines.

  SalesTaxCalculate.StartSalesTaxCalculation;
  TempSalesTaxLine.DELETEALL;
  IF TaxArea."Use External Tax Engine" THEN
  SalesTaxCalculate.CallExternalTaxEngineForDoc(DATABASE::"Purch. Cr. Memo Hdr.",0,"No.")
  ELSE BEGIN
  ...
  Υπάρχοντα κώδικα 2
  ...BreakdownLabel[BrkIdx] := Text008;
  END ELSE
  BreakdownLabel[BrkIdx] := STRSUBSTNO("Print Description","Tax %");
  END;
  BreakdownAmt[BrkIdx] := BreakdownAmt[BrkIdx] + "Tax Amount";
  UNTIL NEXT = 0;
  END;
  CurrPage.SubForm.FORM.SetTempTaxAmountLine(TempSalesTaxLine);
  CurrPage.SubForm.FORM.InitGlobals("Currency Code",FALSE,FALSE,FALSE,FALSE,"VAT Base Discount %");
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα 2
  ...BreakdownLabel[BrkIdx] := Text008;
  END ELSE
  BreakdownLabel[BrkIdx] := STRSUBSTNO("Print Description","Tax %");
  END;
  BreakdownAmt[BrkIdx] := BreakdownAmt[BrkIdx] + "Tax Amount";

  // Add the following lines.
  TaxAmount := TaxAmount + "Tax Amount";
  AmountInclVAT := AmountInclVAT + TaxAmount;
  // End of the lines.

  UNTIL NEXT = 0;
  END;
  CurrPage.SubForm.FORM.SetTempTaxAmountLine(TempSalesTaxLine);
  CurrPage.SubForm.FORM.InitGlobals("Currency Code",FALSE,FALSE,FALSE,FALSE,"VAT Base Discount %");
  ...
 3. Αλλάξτε τον κωδικό του εναύσματος OnAfterGetRecord της σελίδας "Αγοράς τιμολόγιο Stats." (10045) ως εξής:
  Υπάρχοντα κωδικό 1
  ...IF NOT Vend.GET("Pay-to Vendor No.") THEN
  CLEAR(Vend);
  Vend.CALCFIELDS("Balance (LCY)");
  SalesTaxCalculate.StartSalesTaxCalculation;
  TempSalesTaxLine.DELETEALL;
  IF TaxArea."Use External Tax Engine" THEN
  SalesTaxCalculate.CallExternalTaxEngineForDoc(DATABASE::"Purch. Inv. Header",0,"No.")
  ELSE BEGIN
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα 1
  ...IF NOT Vend.GET("Pay-to Vendor No.") THEN
  CLEAR(Vend);
  Vend.CALCFIELDS("Balance (LCY)");

  // Add the following lines.
  AmountInclVAT := VendAmount;
  TaxAmount := 0;
  // End of the lines.

  SalesTaxCalculate.StartSalesTaxCalculation;
  TempSalesTaxLine.DELETEALL;
  IF TaxArea."Use External Tax Engine" THEN
  SalesTaxCalculate.CallExternalTaxEngineForDoc(DATABASE::"Purch. Inv. Header",0,"No.")
  ELSE BEGIN
  ...
  Υπάρχοντα κώδικα 2
  ...BreakdownLabel[BrkIdx] := Text008;
  END ELSE
  BreakdownLabel[BrkIdx] := STRSUBSTNO("Print Description","Tax %");
  END;
  BreakdownAmt[BrkIdx] := BreakdownAmt[BrkIdx] + "Tax Amount";
  UNTIL NEXT = 0;
  END;
  CurrForm.SubForm.FORM.SetTempTaxAmountLine(TempSalesTaxLine);
  CurrForm.SubForm.FORM.InitGlobals("Currency Code",FALSE,FALSE,FALSE,FALSE,"VAT Base Discount %");
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα 2
  ...BreakdownLabel[BrkIdx] := Text008;
  END ELSE
  BreakdownLabel[BrkIdx] := STRSUBSTNO("Print Description","Tax %");
  END;
  BreakdownAmt[BrkIdx] := BreakdownAmt[BrkIdx] + "Tax Amount";

  // Add the following lines.
  TaxAmount := TaxAmount + "Tax Amount";
  AmountInclVAT := AmountInclVAT + TaxAmount;
  // End of the lines.

  UNTIL NEXT = 0;
  END;
  CurrForm.SubForm.FORM.SetTempTaxAmountLine(TempSalesTaxLine);
  CurrForm.SubForm.FORM.InitGlobals("Currency Code",FALSE,FALSE,FALSE,FALSE,"VAT Base Discount %");
  ...
 4. Να αλλάξετε τον κωδικό του εναύσματος OnAfterGetRecord στο πεδίο "Αγορές-Λογ. Πιστωτικό τιμολόγιο Stats."σελίδα (10046) ως εξής:
  Υπάρχοντα κωδικό 1
  ...IF NOT Vend.GET("Pay-to Vendor No.") THEN
  CLEAR(Vend);
  Vend.CALCFIELDS("Balance (LCY)");
  SalesTaxCalculate.StartSalesTaxCalculation;
  TempSalesTaxLine.DELETEALL;
  IF TaxArea."Use External Tax Engine" THEN
  SalesTaxCalculate.CallExternalTaxEngineForDoc(DATABASE::"Purch. Cr. Memo Hdr.",0,"No.")
  ELSE BEGIN
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα 1
  ...IF NOT Vend.GET("Pay-to Vendor No.") THEN
  CLEAR(Vend);
  Vend.CALCFIELDS("Balance (LCY)");

  // Add the following lines.
  AmountInclVAT := VendAmount;
  TaxAmount := 0;
  // End of the lines.

  SalesTaxCalculate.StartSalesTaxCalculation;
  TempSalesTaxLine.DELETEALL;
  IF TaxArea."Use External Tax Engine" THEN
  SalesTaxCalculate.CallExternalTaxEngineForDoc(DATABASE::"Purch. Cr. Memo Hdr.",0,"No.")
  ELSE BEGIN
  ...
  Υπάρχοντα κώδικα 2
  ...BreakdownLabel[BrkIdx] := Text008;
  END ELSE
  BreakdownLabel[BrkIdx] := STRSUBSTNO("Print Description","Tax %");
  END;
  BreakdownAmt[BrkIdx] := BreakdownAmt[BrkIdx] + "Tax Amount";
  UNTIL NEXT = 0;
  END;
  CurrPage.SubForm.FORM.SetTempTaxAmountLine(TempSalesTaxLine);
  CurrPage.SubForm.FORM.InitGlobals("Currency Code",FALSE,FALSE,FALSE,FALSE,"VAT Base Discount %");
  ...
  Αντικατάσταση κώδικα 2
  ...BreakdownLabel[BrkIdx] := Text008;
  END ELSE
  BreakdownLabel[BrkIdx] := STRSUBSTNO("Print Description","Tax %");
  END;
  BreakdownAmt[BrkIdx] := BreakdownAmt[BrkIdx] + "Tax Amount";

  // Add the following lines.
  TaxAmount := TaxAmount + "Tax Amount";
  AmountInclVAT := AmountInclVAT + TaxAmount;
  // End of the lines.

  UNTIL NEXT = 0;
  END;
  CurrPage.SubForm.FORM.SetTempTaxAmountLine(TempSalesTaxLine);
  CurrPage.SubForm.FORM.InitGlobals("Currency Code",FALSE,FALSE,FALSE,FALSE,"VAT Base Discount %");
  ...

Προϋποθέσεις

Πρέπει να έχετε ένα από τα ακόλουθα προϊόντα, για να εφαρμόσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση:
 • Της Βορείου Αμερικής έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2009 R2
 • Της Βορείου Αμερικής έκδοσης του Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Πληροφορίες κατάργησης

Δεν μπορείτε να καταργήσετε αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Κατάσταση


Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ" που έχει δημιουργηθεί απευθείας από την εταιρεία υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται ως έχουν, ως απάντηση σε ζητήματα που προέκυψαν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθεσιμότητάς του, το υλικό ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Για άλλα θέματα, ανατρέξτε στην ενότητα " Όροι χρήσης ".