Σφάλμα "Αυτή η εφαρμογή έχει αποκλειστεί από το διαχειριστή του συστήματός σας" κατά την εκκίνηση των εφαρμογών του Windows Store

Συμπτώματα

Όταν προσπαθείτε να εκκινήσετε μια εφαρμογή του Windows Store στα Windows 8 ή τον Windows Server 2012, η λειτουργία αποτυγχάνει. Επιπλέον, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
Αυτή η εφαρμογή έχει αποκλειστεί από το διαχειριστή του συστήματός σας.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή ένας διαχειριστής έχει αναπτύξει μια πολιτική ελέγχου εφαρμογών για να αποκλείει την εφαρμογή του Windows Store ή όλες τις εφαρμογές του Windows Store στον υπολογιστή.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιτρέπεται η εκτέλεση της εφαρμογής του Windows Store, ένας διαχειριστής τομέα μπορεί να χρησιμοποιήσει το AppLocker για να επεξεργαστεί τις πολιτικές ελέγχου εφαρμογών χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες μεθόδους (όποια κρίνεται καταλληλότερη για την εκάστοτε περίπτωση):
  1. Δημιουργήστε έναν προεπιλεγμένο κανόνα που επιτρέπει όλες τις εφαρμογές του Windows Store.
  2. Δημιουργήστε κανόνες που επιτρέπουν μεμονωμένες εφαρμογές του Windows Store.
Σημείωση Οι κανόνες πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία από ελεγκτή τομέα που βασίζεται σε Windows Server 2012 ή από υπολογιστή που βασίζεται σε Windows 8 και έχει εγκατεστημένα τα Εργαλεία διαχείρισης απομακρυσμένου διακομιστή.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το AppLocker, μεταβείτε στις τοποθεσίες του Microsoft TechNet στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2750770 - Τελευταία αναθεώρηση: 15 Νοε 2012 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια