Είναι διαθέσιμη μια ενημέρωση ετοιμότητας του IPv6 για τα Windows 7 και τον Windows Server 2008 R2

Εισαγωγή

Αυτό το άρθρο παρουσιάζει την ενημέρωση ετοιμότητας του IPv6 για τα Windows 7 και τον Windows Server 2008 R2.

Αυτή η ενημέρωση βελτιώνει τις επιδόσεις όταν πραγματοποιείτε μετεγκατάσταση από ένα περιβάλλον IPv4 σε ένα περιβάλλον IPv6.

Σημείωση Με την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης, τα αρχεία Tcpip.admx και Tcpip.adml ενημερώνονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις γλώσσας εμφάνισης που έχετε ορίσει. Ωστόσο, όταν εγκαθιστάτε ένα νέο πακέτο γλωσσών και ρυθμίζετε μια νέα γλώσσα εμφάνισης για το σύστημα, το αρχείο .adml του πακέτου γλωσσών αντικαθιστά το αρχείο Tcpip.adml. Συνεπώς, το αρχείο .adml που περιλαμβάνεται στο πακέτο γλωσσών δεν μπορεί να αναλύσει τους ορισμούς στο αρχείο Tcpip.admx που ενημερώθηκε με την άμεση επιδιόρθωση. Όταν παρουσιάζεται αυτό το πρόβλημα, λαμβάνετε ένα μήνυμα σφάλματος όταν ανοίγετε το Gpedit.msc στο σύστημα. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να επαναλάβετε την εγκατάσταση αυτής της άμεσης επιδιόρθωσης αφού ρυθμίσετε μια νέα γλώσσα εμφάνισης για το σύστημα.

Περισσότερες πληροφορίες

Ζητήματα που επιδιορθώνονται σε αυτήν την ενημέρωση

Ζήτημα 1

Όταν αντιστοιχίζετε μια δημόσια διεύθυνση IPv4 σε ένα περιβάλλον, οι διευθύνσεις 6to4 αντιστοιχίζονται αυτόματα στους διακομιστές και στους υπολογιστές-πελάτες. Αυτή η συμπεριφορά είναι προεπιλεγμένη και παρατηρείται ακόμα και όταν ο υπολογιστής δεν έχει σύνδεση IPv6 E2E ή 6to4. Επομένως, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να συνδεθείτε σε τοποθεσίες IPv6.

Σημείωση Η αναμενόμενη συμπεριφορά είναι ότι οι υπολογιστές-πελάτες των Windows δεν αντιστοιχίζουν διευθύνσεις 6to4 εκτός εάν επιβεβαιωθεί η σύνδεση.

Αυτή η ενημέρωση δίνει τη δυνατότητα στα Windows να ελέγχουν αν είναι δυνατή η πρόσβαση στη μεταγωγή προτού προσθέσουν μια διαδρομή προς αυτή. Τα Windows διαγράφουν τη διαδρομή εάν η σύνδεση προς τη μεταγωγή δεν είναι διαθέσιμη. Αυτή η συμπεριφορά αποτρέπει τα Windows από την απόπειρα σύνδεσης σε διευθύνσεις IPv6 στις οποίες δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω της μεταγωγής.

Σημείωση Η μεταγωγή είναι η δημόσια διαδρομή 6to4 που χρησιμοποιεί το πακέτο 6to4 για να φτάσει στον προορισμό του.

Ζήτημα 2

Εάν χρησιμοποιείτε πολλές διευθύνσεις IPv6 και διαδρομές IPv6, η μνήμη του πυρήνα εξαντλείται και η χρήση της CPU φτάνει στο 100 τοις εκατό.

Αυτή η ενημέρωση περιορίζει τον αριθμό κοινοποιημένων προθημάτων και διαδρομών που μπορεί να επεξεργαστεί κάθε περιβάλλον εργασίας σε 100.

Ζήτημα 3

Εάν ένας υπολογιστής έχει δημόσια διεύθυνση IPv4 κι εάν είναι ενεργοποιημένη η Κοινόχρηστη σύνδεση στο Internet, ο υπολογιστής εκπέμπει ένα μήνυμα κοινοποίησης διαδρομής (RA) για τη διεύθυνση 6to4 που δημιουργείται. Επομένως, αντιστοιχίζονται διευθύνσεις IPv6 σε άλλους υπολογιστές. Αυτή η συμπεριφορά αποσυνδέει τους συγκεκριμένους υπολογιστές εάν ο υπολογιστής που εκπέμπει το RA 6to4 δεν έχει σύνδεση 6to4 E2E.

Σημείωση Λόγω συστάσεων στο έγγραφο RFC 6343, δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε την κοινή χρήση 6to4.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, η αυτόματη λειτουργικότητα κοινής χρήσης Κοινόχρηστη σύνδεση 6to4 στα Windows απενεργοποιείται από προεπιλογή.

Ζήτημα 4

Ας υποθέσουμε ότι οι παράμετροι ενός υπολογιστή έχουν ρυθμιστεί για χρήση σύνδεσης IPv6 ως προεπιλεγμένης σύνδεσης. Επιπλέον, ας υποθέσουμε ότι ο υπολογιστής δεν έχει σύνδεση σε δίκτυο IPv6. Σε αυτήν την περίπτωση, ο υπολογιστής χρειάζεται πολύ χρόνο για να συνδεθεί σε μια τοποθεσία IPv6. 

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή τα Windows δοκιμάζουν πρώτα τη σύνδεση IPv6. Μετά την αποτυχία της σύνδεσης λόγω σφάλματος λήξης χρόνου, τα Windows δοκιμάζουν τη σύνδεση IPv4.

Μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημέρωσης, τα Windows χρησιμοποιούν τη λειτουργικότητα NCSI για να εξετάσουν τη σύνδεση Ipv6. Εάν η σύνδεση έχει διακοπεί, τα Windows χρησιμοποιούν IPv4 αντί για IPv6.

Πληροφορίες ενημέρωσης

Windows Update
Αυτή η ενημέρωση είναι διαθέσιμη από το Windows Update.
Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft
Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:
Λειτουργικό σύστημαΕνημέρωση
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x86Λήψη Πραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x64Λήψη Πραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64Λήψη Πραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64Λήψη Πραγματοποιήστε άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft έχει σαρώσει αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του αρχείου. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημέρωση, πρέπει να χρησιμοποιείτε Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ή Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Πληροφορίες μητρώου

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημέρωση, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε αλλαγές στο μητρώο.

Απαίτηση επανεκκίνησης

Μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης, πρέπει να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή.

Πληροφορίες αντικατάστασης άμεσης επιδιόρθωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά κάποια ενημέρωση που κυκλοφόρησε στο παρελθόν.

Πληροφορίες αρχείου

Η καθολική έκδοση αυτής της ενημέρωσης εγκαθιστά αρχεία με τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Οι ημερομηνίες και οι ώρες για αυτά τα αρχεία στον τοπικό σας υπολογιστή εμφανίζονται στην τοπική σας ώρα μαζί με τις δικές σας ρυθμίσεις θερινής ώρας (DST). Επιπλέον, οι ημερομηνίες και οι ώρες ενδέχεται να αλλάξουν, όταν εκτελείτε ορισμένες λειτουργίες στα αρχεία.
Σημειώσεις πληροφοριών αρχείων Windows 7 και Windows Server 2008 R2
  • Τα αρχεία που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο προϊόν, ορόσημο (RTM,SPn) και κλάδο υπηρεσιών (LDR, GDR) μπορούν να αναγνωριστούν με εξέταση των αριθμών έκδοσης των αρχείων που εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
    ΈκδοσηΠροϊόνΟρόσημοΚλάδος υπηρεσιών
    6.1.760 1,17xxxWindows 7 και Windows Server 2008 R2SP1GDR
    6.1.760 1,22xxxWindows 7 και Windows Server 2008 R2SP1LDR
  • Οι κλάδοι υπηρεσιών GDR περιέχουν μόνο τις επιδιορθώσεις που έχουν κυκλοφορήσει ευρέως για την αντιμετώπιση διαδεδομένων, κρίσιμων ζητημάτων. Οι κλάδοι υπηρεσιών LDR περιέχουν και άμεσες επιδιορθώσεις πέρα από τις επιδιορθώσεις που κυκλοφορούν ευρέως.
  • Τα αρχεία MANIFEST (.manifest) και τα αρχεία MUM (.mum) που εγκαθίστανται σε κάθε περιβάλλον παρατίθενται ξεχωριστά στην ενότητα "Πρόσθετες πληροφορίες αρχείων για Windows 7 και Windows Server 2008 R2". Τα αρχεία MUM και MANIFEST, καθώς και τα σχετικά αρχεία καταλόγου ασφάλειας (.cat), είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τη διατήρηση της κατάστασης του ενημερωμένου στοιχείου. Τα αρχεία καταλόγου ασφάλειας, των οποίων τα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται, φέρουν ψηφιακή υπογραφή από τη Microsoft.
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x86
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x86
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 και του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 και του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην ενότητα "Ισχύει για".

Πρόσθετες πληροφορίες αρχείων

Πρόσθετες πληροφορίες αρχείων για τα Windows 7 και τον Windows Server 2008 R2

Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x86
Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 που βασίζονται σε τεχνολογία x86
Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 και του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64
Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις των Windows 7 και του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία x64
Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64
Πρόσθετα αρχεία για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις του Windows Server 2008 R2 που βασίζονται σε τεχνολογία IA-64
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2750841 - Τελευταία αναθεώρηση: 29 Μαΐ 2014 - Αναθεώρηση: 1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Web Server 2008 R2

Σχόλια