Μήνυμα σφάλματος "0xC004F015" όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε ένα κλειδί κεντρικού υπολογιστή KMS με Windows 8

Συμπτώματα

Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε ένα κλειδί κεντρικού υπολογιστή υπηρεσίας διαχείρισης κλειδιών (KMS) για την ενεργοποίηση των Windows 8 σε έναν κεντρικό υπολογιστή KMS με Windows Server 2008 R2, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα σφάλματος:
0xC004F015: Η Υπηρεσία παραχώρησης αδειών χρήσης λογισμικού ανέφερε ότι η άδεια χρήσης δεν είναι εγκατεστημένη.

SL_E_PRODUCT_SKU_NOT_INSTALLED
Αυτό το σφάλμα παρουσιάζεται ακόμα και αν έχετε εγκαταστήσει την ενημέρωση που περιγράφεται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2691586 Υπάρχει μια διαθέσιμη ενημέρωση για τους κεντρικούς υπολογιστές KMS με Windows 7 και Windows Server 2008 R2 KMS για την υποστήριξη των Windows 8 και του Windows Server 2012 (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)

Αιτία

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή το κλειδί κεντρικού υπολογιστή KMS των Windows 8 μπορεί να εγκατασταθεί μόνο σε κεντρικό υπολογιστή στον οποίο εκτελείται ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:

  • Windows 8
  • Windows 7 στα οποία έχει εγκατασταθεί η ενημέρωση 2691586
  • Windows Vista στα οποία έχει εγκατασταθεί η ενημέρωση 2691586
Κάθε κλειδί κεντρικού υπολογιστή KMS συσχετίζεται με μια ομάδα εκδόσεων των Windows. Επιπλέον, δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση ενός κλειδιού κεντρικού υπολογιστή που συσχετίζεται με λειτουργικά συστήματα υπολογιστών-πελατών Windows σε λειτουργικά συστήματα Windows Server και το αντίστροφο. Μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα κλειδί κεντρικού υπολογιστή KMS με Windows Vista ή Windows 7 σε κεντρικό υπολογιστή KMS με Windows Server 2003. Ωστόσο, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση που καθιστά δυνατή την υποστήριξη κλειδιών κεντρικού υπολογιστή KMS με Windows 8 ή Windows Server 2012 από έναν κεντρικό υπολογιστή KMS με Windows Server 2003.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Αν δεν θέλετε να ρυθμίσετε έναν κεντρικό υπολογιστή KMS με Windows 8, εγκαταστήστε ένα κλειδί κεντρικού υπολογιστή KMS με Windows Server 2012. Ένα κλειδί κεντρικού υπολογιστή KMS με Windows Server 2012 μπορεί να ενεργοποιήσει τα εξής: Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8 και Windows Server 2012.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2752119 - Τελευταία αναθεώρηση: 15 Νοε 2012 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια