Πακέτο αθροιστικών ενημερώσεων 6 για το 2010 διακομιστή ενοποίηση κεντρικού υπολογιστή

Εισαγωγή

Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010 περιέχει επείγουσες επιδιορθώσεις για ζητήματα που έχουν διορθωθεί μετά την κυκλοφορία του κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010.

Συνιστάται να ελέγξετε τις επείγουσες επιδιορθώσεις πριν να αναπτύξετε σε περιβάλλον παραγωγής. Επειδή το build που είναι αθροιστικές, κάθε νέα έκδοση της ενημέρωσης κώδικα περιέχει όλες τις επείγουσες επιδιορθώσεις και όλες τις ενημερώσεις κώδικα ασφαλείας που συμπεριλήφθηκαν στην προηγούμενη κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010 έκδοση της ενημέρωσης κώδικα. Συνιστούμε ότι μπορείτε να εξετάσουν την εφαρμογή της πιο πρόσφατης έκδοσης της ενημέρωσης κώδικα που περιέχει αυτήν την επείγουσα επιδιόρθωση.

Σημαντικό Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση περιλαμβάνει όλα τα πακέτα στοιχείων προϊόντος. Ωστόσο, αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ενημερώνει μόνο τις δυνατότητες που είναι εγκατεστημένα στο σύστημα.

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτή η αθροιστική ενημέρωση (CU) είναι μια ενημερωμένη έκδοση συλλογής ενημερωμένων εκδόσεων που περιέχει τα εξής στοιχεία:
Σημείωση Αυτή η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση δεν περιέχει επιδιορθώσεις για Microsoft Enterprise μόνο καθολικής σύνδεσης (SSO). Επομένως, αυτή η ενημερωμένη έκδοση δεν ισχύει για μεμονωμένους διακομιστές SSO.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων προϊόντων της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
824684 περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft

Φιλοξενία Integration Server 2010, ενημερώσεις κώδικα που περιλαμβάνονται στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 6 για το 2010 διακομιστή ενοποίηση κεντρικού υπολογιστή

Τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης που περιγράφουν αυτές τις επείγουσες επιδιορθώσεις που κυκλοφόρησαν μόλις αυτές καταστούν διαθέσιμες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με σφάλματα Host Integration Server, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft.

Η ενημερωμένη έκδοση υποστήριξης λειτουργικά συστήματα

Οι ακόλουθες εκδόσεις των Windows και τις εκδόσεις των Windows που αναφέρονται στον Οδηγό εγκατάστασης του κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010, υποστηρίζει την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 6 για κεντρικό ενοποίηση Server 2010 και αργότερα αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις:

  • Windows Server 2012
  • Τα Windows 8

Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν τα ακόλουθα ζητήματα κατά την προσπάθειά σας να εγκαταστήσετε κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010 έναν υπολογιστή που εκτελεί Windows Server 2012 ή Windows 8.

Πρόβλημα 1
Ας υποθέσουμε ότι είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα WEBSPHERE_MQ_CHANNEL για την εγκατάσταση του κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010. Όταν προσπαθείτε να εγκαταστήσετε κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010, χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο γραμμής εντολών στο Windows Server 2012, η διαδικασία εγκατάστασης αποτυγχάνει.

Σημείωση Εάν είναι απενεργοποιημένη η επιλογή "WCF κανάλι για WebSphere MQ", μπορείτε να εγκαταστήσετε με επιτυχία κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010, χρησιμοποιώντας το περιβάλλον Setup.exe GUI. Ωστόσο, το πρόγραμμα εγκατάστασης του κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010 δεν είναι δυνατό να εγκατασταθεί η δυνατότητα "WCF κανάλι για WebSphere MQ" στον Windows Server 2012, επειδή το πρόγραμμα Εγκατάστασης δεν έχει δικαιώματα ανάγνωσης/εγγραφής για τα κλειδιά μητρώου. Το πρόγραμμα Εγκατάστασης (Setup), πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα κλειδιά μητρώου για να προσδιορίσετε ποια έκδοση του το 4 του .NET Framework.

Πρόβλημα 2
Ας υποθέσουμε ότι ορισμένοι διακομιστές ενοποίησης κεντρικού υπολογιστή 64-bit κεντρικού υπολογιστή περιόδων λειτουργίας LU 6.2 (APPC) που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση με συστήματα κεντρικού υπολογιστή IBM. Σε αυτήν την περίπτωση, οι εφαρμογές 32 bit CPI-C δεν μπορεί να συνδεθεί με τους διακομιστές ενοποίησης κεντρικού υπολογιστή 64-bit.

Ενσωμάτωση εφαρμογών

KB
άρθρο
number
Περιγραφή
2750609ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Το Αναγνωριστικό συμβάντος 102 όταν TI καλεί μια εφαρμογή κεντρικού υπολογιστή που αναιρεί την εκχώρηση μιας συναλλαγής APPC στο κεντρικό ενοποίηση Server 2010
2752425ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "Μη έγκυρο αναγνωριστικό χρήστη μήκος" σφάλμα κατά τη χρήση ολοκληρωτή συναλλαγών για να συνδεθείτε σε ένα IBM iSeries (AS / 400) συστήματος στον κεντρικό υπολογιστή ενοποίησης Server 2010
2758122ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Event ID 102 (2138) όταν TI επικοινωνεί με συναλλαγές IMS σε ένα σύστημα mainframe IBM στο κεντρικό ενοποίηση διακομιστή 2009


Ενοποίηση δεδομένων

KB
άρθρο
number
Περιγραφή
2771299ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Υπηρεσία παροχής OLE DB για DB2 παραμέτρους δεν έχουν συμπληρωθεί σωστά σε ένα μήνυμα λάθους SQL σε ένα περιβάλλον κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010


Σύνδεση δικτύου

KB
άρθρο
number
Περιγραφή
2739304ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Εφαρμογή IPv6 καταστρέφεται μεταξύ του υπολογιστή-πελάτη ΣΕΛ και το SNA Server σε ένα περιβάλλον κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010
2771108ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Μια εφαρμογή ολοκληρωτή περιόδου λειτουργίας δεν μπορεί να συνδεθεί με την ίδια λογική μονάδα αφού είναι κλήση της μεθόδου SessionLU0.Disconnect σε ένα περιβάλλον κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010
2749443ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Ο υπολογιστής-πελάτης 3270 εμφανίζει αλλοιωμένοι χαρακτήρες όταν συνδέεται πρώτα σε μια εφαρμογή mainframe IBM σε περιβάλλον Host Integration Server
2754508ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Το ρήμα RECEIVE_AND_WAIT επιστρέφει κωδικό επιστροφής "0x9" σε μια εφαρμογή APPC στον κεντρικό υπολογιστή ενοποίησης Server 2010
2756124ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Υπηρεσία TN3270 τερματίζεται απροσδόκητα όταν ένας υπολογιστής-πελάτης TN3270 που έχει ένα όνομα κεντρικού υπολογιστή 32 χαρακτήρων συνδέεται με την υπηρεσία στον κεντρικό υπολογιστή ενοποίησης Server 2010
2757091ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Υπηρεσίες παροχής WMI αποτροπή ΣΕΛ διαχείρισης να ξεκινήσουν ή να εμφανίζει τις πληροφορίες κατάστασης για "Μην εντοπιστεί κατάστασης" σε ένα περιβάλλον κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010
2764942ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Ο Οδηγός δημιουργίας LU στη Διαχείριση ΣΕΛ δεν επιτρέπει για την "Πρώτη επέκταση" τιμές μεγαλύτερες από 255
2771292ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Την τιμή μητρώου PermanentServers μετατρέπεται σε μια εσφαλμένη τιμή τύπου όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο ρύθμισης παραμέτρων σε ένα περιβάλλον κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010
2774171ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: "σύνδεση υπηρεσίες έχουν διαγραφεί" μήνυμα λάθους όταν ανοίγετε το συμπληρωματικό πρόγραμμα MMC διαχείρισης ΣΕΛ σε περιβάλλον κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010
2774167ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Η υπηρεσία SnaBase ενδέχεται να σταματήσει με μια παραβίαση πρόσβασης όταν είναι κλειστή μια σύνδεση TCP/IP σε περιβάλλον κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010
2479703ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Η υπηρεσία SnaPrint μπορεί να διακοπεί όταν προσπαθείτε να ξεκινήσετε την υπηρεσία SnaPrint και ένα IBM AS / 400 σύνδεσης έχει ρυθμιστεί να ξεκινά αυτόματα σε ένα περιβάλλον Host Integration Server
2782858ΕΠΙΔΙΌΡΘΩΣΗ: Ολοκληρωτή περιόδου λειτουργίας στον κεντρικό υπολογιστή ενοποίησης Server 2010 μπορεί να επιστρέψει ένα μήνυμα σφάλματος όταν συνδέεται σε μια θύρα ενός mainframe IBM με δυνατότητα TN3270 SSL: "Αποτυχία ελέγχου πιστοποιητικού διακομιστή"

Τρόπος απόκτησης αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 6 για το 2010 διακομιστή ενοποίηση κεντρικού υπολογιστή

Ένα πακέτο υποστηριζόμενη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση είναι τώρα διαθέσιμη από τη Microsoft. Ωστόσο, το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση προορίζεται για τη διόρθωση μόνο των προβλημάτων που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο. Εφαρμόσετε το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση μόνο σε συστήματα που αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα προβλήματα. Αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ίσως υποβληθεί σε πρόσθετο έλεγχο. Επομένως, εάν δεν επηρεάζεστε σε μεγάλο βαθμό από οποιοδήποτε από αυτά τα προβλήματα, συνιστούμε να περιμένετε έως το επόμενο service pack του κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010. Το επόμενο service pack θα περιέχει τις επείγουσες επιδιορθώσεις που υπάρχουν σε αυτό το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.

Εάν η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για λήψη, υπάρχει μια ενότητα "Διαθέσιμη λήψη άμεσης επιδιόρθωσης" στην αρχή αυτού του άρθρου της Γνωσιακής βάσης. Εάν αυτή η ενότητα δεν εμφανίζεται, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της Microsoft και υποστήριξη για να αποκτήσετε το πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση.

Σημείωση Εάν προκύψουν πρόσθετα ζητήματα ή απαιτείται αντιμετώπιση προβλημάτων, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση υπηρεσίας. Οι συνηθισμένες χρεώσεις υποστήριξης θα ισχύει για πρόσθετες ερωτήσεις υποστήριξης και για θέματα που δεν αφορούν συγκεκριμένα την αθροιστική ενημερωμένη έκδοση αυτού του πακέτου. Για την πλήρη λίστα αριθμών τηλεφώνου υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών της Microsoft ή για να δημιουργήσετε ξεχωριστή αίτηση εξυπηρέτησης, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:Σημείωση Η φόρμα "Επείγουσα επιδιόρθωση λήψη διαθέσιμη" εμφανίζει τις γλώσσες για τις οποίες είναι διαθέσιμη η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση. Εάν δεν βλέπετε μια συγκεκριμένη γλώσσα, κανένα πακέτο αθροιστική ενημερωμένη έκδοση είναι διαθέσιμη για αυτήν τη γλώσσα.

Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του πακέτου πληροφοριών

Προϋποθέσεις

Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το Microsoft κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010.

Εάν ένα αρχείο Readme.txt περιλαμβάνεται σε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση, ανατρέξτε στο αρχείο Readme.txt για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.

Πληροφορίες επανεκκίνησης

Ίσως χρειαστεί να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή, αφού εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση.

Πληροφορίες αρχείων

Η αγγλική έκδοση αυτού του πακέτου αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε Συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, μετατρέπεται σε τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της ώρας UTC και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα ζώνη ώρας στο στοιχείο "ημερομηνία και ώρα" στον πίνακα ελέγχου.

Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις που βασίζονται σε x86 του κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις που βασίζονται σε x86 του κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις που βασίζονται σε x64 του κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010
Για όλες τις υποστηριζόμενες εκδόσεις που βασίζονται σε x64 του κεντρικού υπολογιστή ενοποίησης Server 2010
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2752426 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια