Μια ενημέρωση η οποία επιλύει ένα θέμα ευπάθειας δικτύου είναι διαθέσιμη για τα Windows Embedded CE 6.0 R3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό το άρθρο περιγράφει μια ενημέρωση για Windows Embedded CE 6.0 R3 η οποία επιλύει ένα θέμα ευπάθειας δικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες

Κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων μιας συσκευής που βασίζεται σε Windows Embedded CE 6.0 R3 ως διακομιστή web, ορισμένα λογισμικά τρίτων κατασκευαστών ανίχνευσης ευπαθειών δικτύου εντοπίζουν ένα θέμα ευπάθειας σε "τυφλή επίθεση επανεκκίνησης σύνδεσης" (blind connection-reset attack).

Πληροφορίες ενημέρωσης λογισμικού

Μια υποστηριζόμενη ενημερωμένη έκδοση λογισμικού είναι διαθέσιμη από τη Microsoft. Η ενημερωμένη έκδοση ονομάζεται "Μηνιαία ενημέρωση Νοεμβρίου 2012 των Windows Embedded CE 6.0."

Στην ενότητα "Πληροφορίες αρχείου", το όνομα αρχείου του πακέτου περιέχει την έκδοση του προϊόντος, την ημερομηνία, τον αριθμό άρθρου της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (KB) και τον τύπο επεξεργαστή που αφορά κάθε πάκετο. Το όνομα αρχείου του πακέτου είναι της ακόλουθης μορφής: Έκδοση προϊόντος-εεμμηη-kbnnnnnn-τύπος επεξεργαστή. Για παράδειγμα, το "Wincepb60-110128-kb2492159-armv4i.msi" είναι η επιδιόρθωση του ARMV4i Windows Embedded CE 6.0 Platform Builder που έχει τεκμηριωθεί στο άρθρο Γνωσιακής βάσης 2492159 και περιέχεται στη μηνιαία ενημέρωση Ιανουαρίου 2011.

Για την άμεση επίλυση του προβλήματος, πραγματοποιήστε λήψη αυτής της μηνιαίας ενημέρωσης των Windows Embedded CE 6.0 από μία από τις παρακάτω τοποθεσίες της Microsoft στο Web.

Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft

Windows Embedded CE 6.0

Προϋποθέσεις

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση υποστηρίζεται μόνο αν έχουν εγκατασταθεί όλες οι προηγούμενες ενημερωμένες εκδόσεις του προϊόντος.

Απαιτήσεις επανεκκίνησης

Μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης, πρέπει να εκτελεστεί εκ νέου δόμηση ολόκληρης της πλατφόρμας. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:
  • Στο μενού Δόμηση (Build), κάντε κλικ στο στοιχείο Εκκαθάριση λύσης (Clean Solution) και, στη συνέχεια, στην επιλογή Δόμηση λύσης (Build Solution).
  • Από το μενού Δόμηση (Build), κάντε κλικ στην εντολή Αναδόμηση λύσης (Rebuild Solution).
Δεν χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας μετά την εφαρμογή αυτής της ενημέρωσης λογισμικού.

Πληροφορίες αντικατάστασης ενημέρωσης

Αυτή η ενημέρωση δεν αντικαθιστά καμία άλλη ενημέρωση.

Πληροφορίες αρχείου

Η αγγλική έκδοση αυτού του πακέτου ενημέρωσης λογισμικού έχει τα χαρακτηριστικά αρχείου (ή νεότερα χαρακτηριστικά αρχείου) που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Οι ημερομηνίες και οι ώρες για τα αρχεία αυτά αναφέρονται σε συντονισμένη παγκόσμια ώρα (UTC). Όταν προβάλλετε τις πληροφορίες του αρχείου, αυτές μετατρέπονται στην τοπική ώρα. Για να βρείτε τη διαφορά μεταξύ της συντονισμένης παγκόσμιας ώρας (UTC) και της τοπικής ώρας, χρησιμοποιήστε την καρτέλα Ζώνη ώρας (Time Zone) στο στοιχείο Ημερομηνία και ώρα (Date and Time) του Πίνακα Ελέγχου.


Αρχεία Installer


Αρχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό το πακέτο ενημερώσεων

Κατάσταση

Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
824684 Περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερώσεων λογισμικού της Microsoft
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2758636 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Δεκ 2012 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια