Η σήμανση προσαρμοσμένης XML καταργείται όταν ανοίγετε ένα έγγραφο στο Word 2013

Συμπτώματα

Ας εξετάσουμε το ακόλουθο σενάριο: Στο Microsoft Word 2013, ανοίγετε ένα έγγραφο που χρησιμοποιεί μια από τις ακόλουθες μορφές αρχείων:
 • Έγγραφο του Word (.docx)
 • Έγγραφο του Word με δυνατότητα μακροεντολών (*.docm)
 • Πρότυπο του Word (.dotx)
 • Πρότυπο του Word με δυνατότητα μακροεντολών (.dotm)
 • Έγγραφο XML του Word (.xml)
 • Έγγραφο XML του Word 2003 (.xml)
 • Έγγραφο του Word 97-2003 (.doc)
 • Ιστοσελίδες του Word (.html)
 • Μορφή εμπλουτισμένου κειμένου (.rtf)
Σε αυτό το σενάριο, θα παρατηρήσετε ότι όλη η σήμανση προσαρμοσμένης XML στο έγγραφο έχει καταργηθεί. Η σήμανση προσαρμοσμένης XML σε ένα έγγραφο Word εμφανίζεται με τη μορφή ροζ ονομάτων ετικετών, τα οποία περικλείουν το κείμενο σε ένα έγγραφο. (Το ροζ είναι το προεπιλεγμένο χρώμα.)

Αιτία

Η κατάργηση της σήμανσης προσαρμοσμένης XML οφείλεται σε μια δικαστική απόφαση που εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις 22 Δεκεμβρίου 2009. Οι πελάτες που αγοράζουν το Word 2013 ή διαθέτουν άδεια χρήσης για αυτό, θα διαπιστώσουν ότι το λογισμικό δεν περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη υλοποίηση ετικετών προσαρμοσμένης XML.

Περισσότερες πληροφορίες

Οι ακόλουθες δυνατότητες της σήμανσης προσαρμοσμένης XML έχουν καταργηθεί στο Word 2013:
 • Έχουν καταργηθεί όλα τα στοιχεία περιβάλλοντος εργασίας χρήστη που σχετίζονται με τη σήμανση προσαρμοσμένης XML.
 • Όλα τα μοντέλα αντικειμένου για τη σήμανση προσαρμοσμένης XML επιστρέφουν τα ακόλουθα σφάλματα κατά την πρόσβαση σε αυτά:

  Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν είναι διαθέσιμη για αυτό το αντικείμενο

  Η συγκεκριμένη ιδιότητα δεν είναι διαθέσιμη για αυτό το αντικείμενο
 • Όταν ανοίγετε ένα αρχείο που περιέχει σήμανση προσαρμοσμένης XML, η σήμανση καταργείται κατά την αποθήκευση του αρχείου. Όταν ανοίγετε ένα αρχείο που περιέχει μια σήμανση προσαρμοσμένης XML, λαμβάνετε το εξής μήνυμα:

  Αυτό το αρχείο περιέχει στοιχεία προσαρμοσμένης XML που δεν υποστηρίζονται πλέον από το Word. Εάν αποθηκεύσετε αυτό το αρχείο, θα καταργηθούν οριστικά αυτά τα στοιχεία προσαρμοσμένης XML.

  Σημείωση Μπορείτε να ελέγξετε τη συμπεριφορά του μηνύματος μέσω της πολιτικής ομάδας, χρησιμοποιώντας μια πολιτική που ονομάζεται CustomMarkupWarning.

Όλες οι λύσεις που περιέχουν σήμανση προσαρμοσμένης XML θα πρέπει να αναθεωρηθούν. Πολλά από τα σενάρια που υλοποιούνται με χρήση σήμανσης προσαρμοσμένης XML μπορούν να εφαρμοστούν με χρήση εναλλακτικών τεχνολογιών, οι οποίες διατίθενται στο Word 2013. Αυτές οι τεχνολογίες περιλαμβάνουν στοιχεία ελέγχου περιεχομένου, πεδία φόρμας και σελιδοδείκτες. Για παράδειγμα, τα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου (πέρα από άλλες τεχνολογίες όπως σελιδοδείκτες) επιτρέπουν στους προγραμματιστές να δημιουργούν δομημένα έγγραφα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιστοίχιση αυθαίρετων τιμών στο δομημένο περιεχόμενο. Αυτές οι αυθαίρετες τιμές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιστοίχιση εννοιολογικού περιεχομένου σε τμήματα του περιεχομένου σας.

Για μια επεξήγηση και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ελέγχου περιεχομένου, μεταβείτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
978951 Περιγραφή της ενημέρωσης του Word 2003 και του Word 2007, του Ιανουαρίου 2010.

2445062 Μήνυμα σφάλματος κατά την προσπάθειά σας να ανοίξετε ένα έγγραφο στο Word: "Το αρχείο περιέχει στοιχεία προσαρμοσμένης XML που δεν υποστηρίζονται πλέον από το Word"

2445060 Η αντιστοίχιση προσαρμοσμένης XML καταργείται όταν ανοίγετε ένα έγγραφο στο Word 2010

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2761189 - Τελευταία αναθεώρηση: 22 Οκτ 2012 - Αναθεώρηση: 1

Microsoft Word 2013

Σχόλια