Περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Lync 2013 15.0.4481.1004: Μαΐου 2013

Εισαγωγή

Microsoft έχει κυκλοφορήσει μια ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Lync 2013. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση παρέχει τις τελευταίες ενημερώσεις κώδικα για τις εκδόσεις 32-bit και 64-bit του Lync 2013. Επιπλέον, αυτή η ενημερωμένη έκδοση περιέχει βελτιώσεις σταθερότητας και επιδόσεων. Αυτή η έκδοση της ενημερωμένης έκδοσης είναι 15.0.4481.1004.

Σημείωση Για να προσδιορίσετε την έκδοση του Lync 2013, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Στο Lync 2013, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές .
  2. Στο μενού Βοήθεια , κάντε κλικ στο κουμπί σχετικά με Lync της Microsoft.
Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιδιορθώνει επίσης τα ζητήματα που ήταν προηγουμένως που παρατίθενται στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
  • 2760512 περιγραφή της το 2013 Lync ενημερώνει: Φεβρουαρίου 2013
  • 2760556 περιγραφή της ενημερωμένης έκδοσης του Lync 2013 15.0.4481.1000: Μαρτίου 2013
Επιπλέον, αυτή η ενημερωμένη έκδοση διορθώνει επιφάνειας εργασίας κοινής χρήσης αποτυχία στο Lync 2013. Αυτό το ζήτημα προκύπτει επειδή είναι εγκατεστημένη η αθροιστική ενημερωμένη έκδοση του Μαρτίου 2760556.

Περισσότερες πληροφορίες

Τρόπος απόκτησης και εγκατάστασης της ενημερωμένης έκδοσης

Τα ακόλουθα αρχεία είναι διαθέσιμα για λήψη από το Κέντρο λήψης αρχείων της Microsoft:

32-bit

Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημέρωσης 32-bit.

64-bit

Download Άμεση λήψη του πακέτου ενημερωμένης έκδοσης 64-bit.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λήψης αρχείων υποστήριξης της Microsoft, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
119591 Τρόπος απόκτησης αρχείων υποστήριξης της Microsoft από ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Η Microsoft εξέτασε αυτό το αρχείο για ιούς. Η Microsoft χρησιμοποίησε το πιο πρόσφατο λογισμικό εντοπισμού ιών που ήταν διαθέσιμο κατά την ημερομηνία που δημοσιεύτηκε το αρχείο. Το αρχείο είναι αποθηκευμένο σε διακομιστές με ενισχυμένη ασφάλεια, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο αρχείο.

Πληροφορίες επανεκκίνησης
Δεν χρειάζεται να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή μετά την εγκατάσταση αυτής της ενημερωμένης έκδοσης.
Πληροφορίες αρχείων

Τρόπος κατάργησης της εγκατάστασης αυτής της ενημερωμένης έκδοσης
Το Office System TechCenter περιέχει τις πιο πρόσφατες διαχειριστικές ενημερωμένες εκδόσεις και στρατηγικούς πόρους ανάπτυξης για όλες τις εκδόσεις του Office. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Office System TechCenter, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2768004 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια