Σφάλμα κατά την εκκίνηση του Outlook 2003 όταν το Office 2013 έχει επίσης εγκατασταθεί

Συμπτώματα

Κατά την εκκίνηση του Microsoft Office Outlook 2003, μπορεί να λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος που μοιάζει με ένα από τα ακόλουθα μηνύματα:

OUTLOOK.EXE - Ο τακτικός αριθμός δεν βρέθηκε
Ο τακτικός αριθμός 8626 δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί στη βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης
C:\Program Files\Microsoft Office 15\Root\Office15\outlph.dll 

OUTLOOK.EXE - Ο τακτικός αριθμός δεν βρέθηκε
Ο τακτικός αριθμός 7950 δεν ήταν δυνατό να εντοπιστεί στη βιβλιοθήκη δυναμικής σύνδεσης
MSO.dll

Αιτία

Αυτό το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν έχετε εγκαταστήσει και τις δύο ακόλουθες εκδόσεις του Outlook στον ίδιο υπολογιστή:
 • Το Outlook 2013 (ως μέρος μιας εγκατάστασης "Χρήση με ένα κλικ" του Office 2013)
 • Outlook 2003

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Η ύπαρξη του Outlook 2003 και του Outlook 2013 στον ίδιο υπολογιστή αποτελεί μια ρύθμιση παραμέτρων που δεν υποστηρίζεται. Σας προτείνουμε να καταργήσετε το Outlook 2003 και να χρησιμοποιήσετε το Outlook 2013. Μπορείτε να καταργήσετε το Office 2003 ή να καταργήσετε μόνο το Outlook 2003 από την εγκατάσταση του Office 2003.
 • Για να καταργήσετε την εγκατάσταση του Office 2003, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα βήματα
  1. Ανοίξτε τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
  2. Στην περιοχή Προγράμματα (Programs), κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος (Uninstall a program).
  3. Στη λίστα των εγκατεστημένων προγραμμάτων, επιλέξτε την εγκατάσταση του Office 2003 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης (Uninstall).
  4. Ακολουθήστε τα βήματα που παρέχονται από το πρόγραμμα Εγκατάστασης, για να καταργήσετε την εγκατάσταση του Office 2003.
 • Για να καταργήσετε το Outlook 2003 από μια εγκατάσταση του Office 2003, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα βήματα
  1. Ανοίξτε τον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
  2. Στην περιοχή Προγράμματα (Programs), κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση εγκατάστασης ενός προγράμματος (Uninstall a program).
  3. Στη λίστα των εγκατεστημένων προγραμμάτων, επιλέξτε την εγκατάσταση του Office 2003 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή (Change).
  4. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές λειτουργίας συντήρησης (Maintenance Mode Options), επιλέξτε Προσθαφαίρεση δυνατοτήτων (Add or Remove Features) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο (Next).
  5. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένη εγκατάσταση (Custom Setup), κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή Outlook και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ενημέρωση (Update).


Περισσότερες πληροφορίες

Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Outlook 2003 μέχρι να μετεγκαταστήσετε εντελώς το Outlook 2013, μπορείτε να επιδιορθώσετε την εγκατάσταση του Office 2003. Αυτό σάς δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε το Outlook 2003, αλλά μπορεί ενδεχομένως να καταργήσει την εγκατάσταση του Outlook 2013. Επομένως, για να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα, συνιστούμε να καταργήσετε το Outlook 2003.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2782421 - Τελευταία αναθεώρηση: 29 Ιαν 2013 - Αναθεώρηση: 1

Microsoft Outlook 2013, Microsoft Office Outlook 2003

Σχόλια