Τα αναγνωριστικά συμβάντος ESENT 1000, 1202, 412 και 454 καταγράφονται επανειλημμένα στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής

Συμπτώματα

Τα ακόλουθα μηνύματα αναγνωριστικού συμβάντος καταγράφονται κάθε πέντε λεπτά στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής:

Μήνυμα 1Μήνυμα 2Μήνυμα 3Μήνυμα 4

Αιτία

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται όταν το τοπικό αρχείο βάσης δεδομένων της Πολιτικής ομάδας (Group Policy) είναι κατεστραμμένο.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε τη διαδικασία που περιγράφεται σε αυτήν την ενότητα για να δημιουργήσετε εκ νέου το τοπικό αρχείο Πολιτικής ομάδας (Group Policy).

Σημαντικό Η υλοποίηση ενός προτύπου ασφαλείας σε έναν ελεγκτή τομέα ενδέχεται να αλλάξει τις ρυθμίσεις της προεπιλεγμένης πολιτικής ελεγκτή τομέα ή της προεπιλεγμένης πολιτικής τομέα. Το πρότυπο που εφαρμόζεται ενδέχεται να αντικαταστήσει δικαιώματα σε νέα αρχεία, κλειδιά μητρώου και υπηρεσίες συστήματος που έχουν δημιουργηθεί από άλλα προγράμματα. Η επαναφορά αυτών των πολιτικών ίσως να είναι απαραίτητη μετά την εφαρμογή ενός προτύπου ασφαλείας. Πριν να εκτελέσετε τα παρακάτω βήματα σε έναν ελεγκτή τομέα, δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας του κοινόχρηστου στοιχείου SYSVOL.

Σημείωση Όταν χρησιμοποιείτε την παρακάτω διαδικασία, ο υπολογιστής σας επαναφέρεται στην αρχική κατάσταση εγκατάστασης όπου δεν καθορίζεται το στοιχείο "Τοπική πολιτική ασφαλείας" (Local Security Policy). Ίσως χρειαστεί να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σας σε ασφαλή λειτουργία (Safe mode), για να μετονομάσετε ή να μετακινήσετε αρχεία. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, ανατρέξτε στη Βοήθεια (Help) των Windows 2000.
  1. Ανοίξτε το φάκελο %SystemRoot%\Security, δημιουργήστε έναν νέο φάκελο και, στη συνέχεια, ονομάστε τον "OldSecurity".
  2. Μετακινήστε όλα τα αρχεία που τελειώνουν σε .log από το φάκελο %SystemRoot%\Security στο φάκελο OldSecurity.
  3. Βρείτε το αρχείο Secedit.sdb του φακέλου %SystemRoot%\Security\Database και, στη συνέχεια, μετονομάστε αυτό το αρχείο σε "Secedit.old".
  4. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε mmc και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
  5. Κάντε κλικ στο μενού Κονσόλα (Console), έπειτα κάντε κλικ στην εντολή Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων (Add/Remove Snap-in) και, στη συνέχεια, προσθέστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα "Ρύθμιση παραμέτρων και ανάλυση ασφαλείας" (Security Configuration and Analysis).
  6. Κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο Ρύθμιση παραμέτρων και ανάλυση ασφαλείας (Security Configuration and Analysis) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Άνοιγμα βάσης δεδομένων (Open Database).
  7. Μετακινηθείτε στο φάκελο %SystemRoot%\Security\Database, πληκτρολογήστε Secedit.sdb στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File name) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).
  8. Όταν σας ζητηθεί να εισαγάγετε ένα πρότυπο, κάντε κλικ στο στοιχείο Setup Security.inf και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Άνοιγμα (Open).

    Σημείωση Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα "Δεν επιτράπηκε η πρόσβαση" (Access denied), μπορείτε να το παραβλέψετε με ασφάλεια.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 278316 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιουν 2005 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια