Τρόπος σύνδεσης και σκίασης της περιόδου λειτουργίας της κονσόλας με τις υπηρεσίες Windows Server 2003 Terminal Services

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης του Windows Server 2003 Terminal Services για τη σύνδεση και τη σκίαση μιας περιόδου λειτουργίας κονσόλας.

Περισσότερες πληροφορίες

Στα Windows Server 2003, όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες Terminal Services, μπορείτε να συνδεθείτε με την περίοδο λειτουργίας κονσόλας (περίοδος λειτουργίας 0) και, ταυτόχρονα, να ανοίξετε μια σκιώδη περίοδο λειτουργίας μέσα σε αυτήν (μόλις συνδεθείτε από μια περίοδο λειτουργίας διαφορετική από αυτήν της κονσόλας). Με αυτήν την πρόσθετη λειτουργία, μπορείτε να συνδεθείτε με ένα διακομιστή που βασίζεται στον Windows Server 2003, οποίος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Terminal Services από απόσταση και να αλληλεπιδράτε με την περίοδο λειτουργίας 0 όπως όταν βρίσκεστε στη φυσική κονσόλα του υπολογιστή. Αυτή η περίοδος λειτουργίας είναι επίσης δυνατό να σκιαστεί έτσι ώστε ο απομακρυσμένος και ο τοπικός χρήστης της φυσικής κονσόλας να έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν την ίδια περίοδο λειτουργίας και να αλληλεπιδρούν με αυτήν.

Τρόπος σύνδεσης της περιόδου λειτουργίας κονσόλας

Κατά τη σύνδεσή σας με την περίοδο λειτουργίας κονσόλας ενός διακομιστή που βασίζεται στον Windows Server 2003, κανένας άλλος χρήστης δεν χρειάζεται να είναι ήδη συνδεδεμένος στην περίοδο λειτουργίας κονσόλας. Ακόμα και όταν δεν είναι συνδεδεμένος κανένας άλλος χρήστης στην κονσόλα, εσείς συνδέεστε όπως όταν βρίσκεστε στην φυσική κονσόλα.

Για να συνδεθείτε από τον απομακρυσμένο υπολογιστή που βασίζεται στον Windows Server 2003, ανοίξτε μια γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:
mstsc -v:όνομα_διακομιστή /F -console
όπου mstsc είναι το εκτελέσιμο αρχείο σύνδεσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας, το στοιχείο -v υποδεικνύει ένα διακομιστή που μπορείτε να συνδεθείτε, το /F υποδηλώνει μια κατάσταση λειτουργίας πλήρους οθόνης και, το -console είναι η οδηγία για σύνδεση με την περίοδο λειτουργίας κονσόλας.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την εντολή, ανοίγετε την περίοδο λειτουργίας απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας και, μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος ταυτότητας της σύνδεσης, συνδέεστε με την περίοδο λειτουργίας κονσόλας, η οποία εκτελείται στο διακομιστή που βασίζεται στον Windows Server 2003. Εάν κάποιος χρήστης εργάζεται αυτή τη στιγμή στην περίοδο λειτουργίας κονσόλας του υπολογιστή, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
The user
domain\username is logged locally on to this computer. The user has been idled for
number minutes. The desktop is unlocked. If you continue, this user's session will end and any unsaved data will be lost. Do you want to continue?
Στη συνέχεια, ο χρήστης της τρέχουσας περιόδου λειτουργίας κονσόλας αποσυνδέεται και εμφανίζεται ένα μήνυμα που αναφέρει ότι ο υπολογιστής είναι κλειδωμένος αυτή τη στιγμή και μόνο ο διαχειριστής μπορεί να τον ξεκλειδώσει.

Σημείωση: Εάν ο χρήστης της περιόδου λειτουργίας κονσόλας και ο χρήστης της περιόδου λειτουργίας των Terminal Services είναι το ίδιο άτομο, μπορείτε να συνδεθείτε χωρίς πρόβλημα.

Τρόπος σκίασης της περιόδου λειτουργίας κονσόλας

Για να εφαρμόσετε σκίαση στην περίοδο λειτουργίας της κονσόλας, ανοίξτε πρώτα μια σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας στο διακομιστή που βασίζεται στον Windows Server 2003 από έναν άλλο υπολογιστή. Από προεπιλογή, το βοηθητικό πρόγραμμα σύνδεσης απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας του Windows Server 2003 είναι εγκατεστημένο σε όλες τις εκδόσεις του Windows Server 2003. Μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα είτε το βοηθητικό πρόγραμμα γραμμής εντολών Mstsc, το οποίο περιγράφεται στην ενότητα "Τρόπος σύνδεσης στην περίοδο λειτουργίας της κονσόλας", αλλά παραλείψτε το διακόπτη -console. Μετά το άνοιγμα αυτής της περιόδου λειτουργίας, ξεκινήστε μια γραμμή εντολών στην περίοδο λειτουργίας και πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή για να ξεκινήσετε τη σκιώδη περίοδο λειτουργίας στην κονσόλα:
shadow 0
Μετά την εισαγωγή και την αποστολή αυτής της εντολής, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Your session may appear frozen while the remote control approval is being negotiated. Please wait...
Στην περίοδο λειτουργίας της κονσόλας του διακομιστή, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
domain\username is requesting to control your session remotely.
Do you accept the request?
Εάν ο χρήστης της περιόδου λειτουργίας της κονσόλας στο διακομιστή κάνει κλικ στην επιλογή YES, θα συνδεθείτε αυτόματα με την περίοδο λειτουργίας της κονσόλας στον απομακρυσμένο διακομιστή που βασίζεται στον Windows Server 2003. Εάν ο χρήστης της κονσόλας του διακομιστή κάνει κλικ στην επιλογή NO ή δεν απαντήσει, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους στη γραμμή εντολών του απομακρυσμένου διακομιστή:
Remote control failed. Error code 7044
Error [7044]:The request to control another session remotely was denied.
Για να αποσυνδέσετε την σκιώδη περίοδο λειτουργίας από την απομακρυσμένη πλευρά, πιέστε CTRL + * (στο αριθμητικό πληκτρολόγιο) και, θα επιστρέψετε στην αρχική περίοδο λειτουργίας που έχετε δημιουργήσει στο διακομιστή που βασίζεται στον Windows Server 2003.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στην κονσόλα του διακομιστή που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες Terminal Services, όταν προσπαθήσετε να εφαρμόσετε σκίαση σε μια περίοδο λειτουργίας ενός άλλου χρήστη από την κονσόλα του υπολογιστή, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Your session may appear frozen while the remote control approval is being negotiated. Please wait...
Remote Control Failed. Error Code 7050.
Error [7050]:The requested session cannot be controlled remotely.
This may be because the session is disconnected or does not have a user logged on. Also, you cannot control a session remotely from the system console and you cannot remote control your own current session.
Εάν ο διακομιστής που βασίζεται στον Windows Server 2003 δεν έχει ρυθμιστεί ώστε να επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
Remote control failed. Error code 7051

Error [7051]: The requested session is not configured to allow Remote Control.
Για να ρυθμίσετε το διακομιστή που βασίζεται στον Windows Server 2003 ώστε να επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Ξεκινήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Πολιτικής ομάδας (Group Policy) (Gpedit.msc).
  2. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, στον κλάδο Computer Configuration, αναπτύξτε τον κλάδο Administrative Templates.
  3. Αναπτύξτε τον κλάδο Windows Components.
  4. Κάντε κλικ στο φάκελο Terminal Services.
  5. Στο δεξιό τμήμα παραθύρου, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή Sets rules for remote control of Terminal Services user sessions.
  6. Στην καρτέλα Setting, κάντε κλικ στο κουμπί Enabled.
  7. Στο πλαίσιο Options, κάντε κλικ στην επιλογή Full Control with users' permission και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 278845 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Ιαν 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια