Πώς να λύσετε το πρόβλημα του να χρειάζεται να κάνετε επανεκκίνηση κάθε φορά για να συνδεθείτε στα Windows 7.

 

Αυτό είναι ενα άρθρο Βήμα-προς-Βήμα.


Στην περίπτωση που η κάρτα γραφικών και η οθόνη λειτουργούν φυσιολογικά, γιατί δεν είναι δυνατή η είσοδος σε σύστημα με Windows 7 κατά την εκκίνηση αλλά μόνο με επανεκίνηση του συστήματος;


Σε περίπτωση που ο υπολογιστής σας παρουσιάζει το ίδιο πρόβλημα κάθε φορά που προσπαθείτε να πραγματοποιήσετε είσοδο σε σύστημα με Windows 7, τότε θα μπορούσατε να προσπαθήσετε να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις του BIOS για να λύσετε το πρόβλημα. Σε διαφορετικά συστήματα και με διαφορετικές εκδόσεις Windows 7, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι επαναφοράς των ρυθμίσεων του BIOS. Οι ακόλουθες πληροφορίες αναφέρονται σε κάποια κοινά μοντέλα καθώς και τους τρόπους επαναφοράς των ρυθμίσεων του BIOS.
Σειρά μοντέλου Optiplex :
Πώς να εισέλθετε στο BIOS
1. Εκκινήστε ή επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
2. Πατήστε το πλήκτρο "F2" όταν εμφανιστεί το εικονίδιο τις DELL έτσι ώστε να εισέλθετε στις ''Ρυθμίσεις Συστηματος'' (BIOS).


Επαναφέρετε το BIOS στις αρχικές ρυθμίσεις.
Στο περιβάλλον του BIOS, πατήστε τα πλήκτρα "Caps Lock", "Num Lock" και "Scroll Lock" αντίστοιχα, έτσι ώστε οι φωτεινές ενδείξεις των "Caps Lock", "Num Lock" και "Scroll Lock" στο πληκτρολόγιο σας είναι αναμμένα, έπειτα πατήστε τρείς συνδυασμούς πλήκτρων όπως εμφανίζονται παρακάτω:
Alt+E -- Καταργείτε (καθαρίζετε) την διακοπή των πόρων και ξεκινάτε την ανακατανομή τους για την επόμενη φορά . Εφόσον πατηθεί ο συγκεκριμένος συνδυασμός , θα ακούσετε τον χαρακτηριστικο σύντομο ήχο ''Μπίπ -''.
Alt+F -- Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Εφόσον πατηθεί ο συγκεκριμένος συνδυασμός , θα ακούσετε τον χαρακτηριστικο σύντομο ήχο ''Μπίπ -''.
Alt+B -- Επανεκκίνηση.


Αποκατάσταση κωδικού πρόσβασης, πρώτη μέθοδος: Όταν εμφανιστεί το παράθυρο εισαγωγής κωδικού πρόσβασης, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε το πλήκτρο Ctrl και Enter ταυτόχρονα.
Αποκατάστασηκωδικού πρόσβασης, δεύτερη μέθοδος: Εντοπίστε τον PSWD βραχυκυκλωτήρα πάνω στην μητρική πλακέτα, εκκινήστε το σύστημα μετά την απομάκρυνση του βραχυκυκλωτήρα, ορίστε τον κωδικό πρόσβασης σε κενό στο BIOS, απενεργοποιήστε το σύστημα, επανασυνδέστε PSWD βραχυκυκλωτήρα.
Σειρά μοντέλων Dimension:
Πώς να εισέλθετε στο BIOS
1. Εκκινήστε ή επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
2. Πατήστε το πλήκτρο "F2" όταν εμφανιστεί το εικονίδιο τις DELL έτσι ώστε να εισέλθετε στις ''Ρυθμίσεις Συστηματος'' (BIOS).

Επαναφέρετε το BIOS στις αρχικές ρυθμίσεις. 
Στο περιβάλλον του BIOS, πατήστε τα πλήκτρα "Caps Lock", "Num Lock" και "Scroll Lock" αντίστοιχα, έτσι ώστε οι φωτεινές ενδείξεις των "Caps Lock", "Num Lock" και "Scroll Lock" στο πληκτρολόγιο σας είναι αναμμένα, έπειτα πατήστε τρείς συνδυασμούς πλήκτρων όπως εμφανίζονται παρακάτω:
Alt+E -- Καταργείτε (καθαρίζετε) την διακοπή των πόρων και ξεκινάτε την ανακατανομή τους για την επόμενη φορά . Εφόσον πατηθεί ο συγκεκριμένος συνδυασμός , θα ακούσετε τον χαρακτηριστικο σύντομο ήχο ''Μπίπ -''.
Alt+F -- Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Εφόσον πατηθεί ο συγκεκριμένος συνδυασμός , θα ακούσετε τον χαρακτηριστικο σύντομο ήχο ''Μπίπ -''.
Alt+B -- Επανεκκίνηση.

Η' ρυθμίστε την επιλογή Επαναφορά Ρυθμίσεων Δεδομένων στο περιβάλλον BIOS ------ Μεγαλύτερο ίσον με την επιλογή "Alt+E".
Σειρά φορητών μοντέλων Latitude:
Πώς να εισέλθετε στο BIOS
1. Εκκινήστε ή επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
2. Πατήστε το πλήκτρο "F2" όταν εμφανιστεί το εικονίδιο τις DELL έτσι ώστε να εισέλθετε στις ''Ρυθμίσεις Συστηματος'' (BIOS).

Επαναφέρετε το BIOS στις αρχικές ρυθμίσεις.
Σειρά συστήματών Latitude C; CP; CS: Επανεκκινήστε τον υπολογιστή, πατήστε το πλήκτρο "F2" ώστε να εισέθλετε στις ρυθμίσεις του BIOS, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων "Alt+F" για να επαναφέρετε το BIOS στις αρχικές ρυθμίσεις. Εφόσον πατηθεί ο συγκεκριμένος συνδυασμός , θα ακούσετε τον χαρακτηριστικο σύντομο ήχο ''Μπίπ -''.
Σειρά συστημάτων L : Επανεκκινήστε τον υπολογιστή, πατήστε το πλήκτρο "F2" ώστε να εισέθλετε στις ρυθμίσεις του BIOS, πατήστε το πλήκτρο "F9" για να επαναφέρετε το CMOS στις αρχικές του ρυθμίσεις. 
Σειρά φορητών μοντέλων Inspiron
Πώς να εισέλθετε στο BIOS
1. Εκκινήστε ή επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
2. Πατήστε το πλήκτρο "F2" όταν εμφανιστεί το εικονίδιο τις DELL έτσι ώστε να εισέλθετε στις ''Ρυθμίσεις Συστηματος'' (BIOS).

Επαναφέρετε το BIOS στις αρχικές ρυθμίσεις.
Επανεκκινήστε τον υπολογιστή, πατήστε το πλήκτρο "F2" ώστε να εισέθλετε στις ρυθμίσεις του BIOS, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων "Alt+F" για να επαναφέρετε το CMOS στις αρχικές ρυθμίσεις. Εφόσον πατηθεί ο συγκεκριμένος συνδυασμός , θα ακούσετε τον χαρακτηριστικο σύντομο ήχο ''Μπίπ -''.
Για κάποιες διαφορετικές εκδόσεις BIOS, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο "F9" για να επαναφέρετε το CMOS στις αρχικές του ρυθμίσεις.
Συντομεύσεις
1. Στα μοντέλα Dim4300, Dim8100, Dim8200, GX50, GX240, GX150 και GX400, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων "Ctrl+Alt+F8", το μενού επιλογής σειράς εκκίνησης θα εμφανιστεί, σε αυτό το μενού, μπορείτε να επιλέξετε την ακολουθία εκκίνησης.
2. Υπάρχει μια νέα δυνατότητα σε όλα τα μοντέλα με καινούργια έκδοση BIOS: Πατήστε το πλήκτρο F12 κατά την ενεργοποίηση του υπολογιστή για να τεθείτε σε ένα γρήγορο μενού έναρξης όπου και θα μπορείτε να αλλάξετε την πρώτη συσκευή εκκίνησης.


Εάν οι παραπάνω μέθοδοι δεν λύνουν τα προβλήματα στον υπολογιστή σας, μην ανησυχείτε! Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πωλητή του υπολογιστή σας για βοήθεια.

Αν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα Φόρουμ  και να βρείτε περισσότερες λύσεις.
Είστε ικανοποιημένος με το περιεχόμενό μας; Είτε πιστεύετε: "Τέλεια! Τα προβλήματα επιλύθηκαν" ή "Τα προβλήματα δεν έχουν επιλυθεί. Έχω μια καλύτερη ιδέα.", θα θέλαμε να μας παρέχετε τις πολύτιμες απόψεις σας, χρησιμοποιώντας το έντυπο της έρευνας που βρίσκεται στο κάτω μέρος αυτού του άρθρου. Οποιεσδήποτε προτάσεις σας είναι ευπρόσδεκτες, καθώς θα βοηθήσουν στην δημιουργία επιπλέον τεχνικών άρθρων για εσάς.

Λέξεις κλειδιά

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2789656 - Τελευταία αναθεώρηση: 15 Μαρ 2013 - Αναθεώρηση: 1

Windows 7 Beta, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional E

Σχόλια