Αλλαγή ρυθμίσεων πένας

Ισχύει για: Windows 10

Προσαρμόστε τις λειτουργίες της πένας σας και τον τρόπο που συνεργάζεται με τον υπολογιστή σας. Επιλέξτε με ποιο χέρι γράφετε ή τι θα κάνει ο υπολογιστής σας όταν κάνετε κλικ ή κρατάτε πατημένο το κουμπί συντόμευσης της πένας.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Συσκευές > Πένα και Windows Ink .

Για να ανοίξετε το Χώρο εργασίας του Windows Ink όταν κάνετε κλικ στο κουμπί πένας, επιλέξτε την αναπτυσσόμενη λίστα στην περιοχή Κλικ μία φορά. Επιλέξτε το χώρο εργασίας από την πρώτη αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε ποιο μέρος του χώρου εργασίας θέλετε να ανοίγει στη δεύτερη αναπτυσσόμενη λίστα.

Για να ανοίξετε το χώρο εργασίας ακόμα και όταν ο υπολογιστής σας είναι κλειδωμένος, ενεργοποιήστε την επιλογή Κάντε κλικ μία φορά, για να ανοίξετε τις σημειώσεις του Χώρου εργασίας του Windows Ink, ακόμα και όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη.

Σελίδα ρυθμίσεων πένας