Σύνδεση με προβολέα ή εκτυπωτή

Όταν βρίσκεστε σε μια αίθουσα συσκέψεων και πρέπει να κάνετε προβολή, συνδέστε τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας μία από τις συνδέσεις καλωδίου στην αίθουσα, πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Windows

Εικονίδιο λογότυπου των Windows
+ P, και, στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις τέσσερις επιλογές:

  1. Μόνο στην οθόνη του υπολογιστή. Θα βλέπετε τα πάντα στον υπολογιστή σας. (Όταν είστε συνδεδεμένοι σε ασύρματο προβολέα, αυτή η επιλογή αλλάζει σε "Αποσύνδεση".)

  2. Αναπαραγωγή. Θα βλέπετε τα ίδια στοιχεία και στις δύο οθόνες.

  3. Επέκταση. Θα βλέπετε όλα τα στοιχεία να καλύπτουν και τις δύο οθόνες και θα μπορείτε να σύρετε και να μετακινήσετε στοιχεία μεταξύ τους.

  4. Μόνο στη δεύτερη οθόνη. Θα βλέπετε τα πάντα στη συνδεδεμένη οθόνη. Η άλλη οθόνη θα είναι κενή.

Βέβαια, ίσως δεν χρειαστεί καν καλώδιο. Αν τόσο ο υπολογιστής σας όσο και ο προβολέας υποστηρίζουν το Miracast, πατήστε το πλήκτρο λογότυπου των Windows

Εικονίδιο λογότυπου των Windows
+ P, επιλέξτε Σύνδεση σε ασύρματη οθόνη, επιλέξτε έναν προβολέα και είστε έτοιμοι.

Δεν είστε βέβαιοι ότι ο υπολογιστής σας έχει Miracast και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προβολή; Τα Windows θα σας ενημερώσουν. Για να ελέγξετε, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη

Εικονίδιο λογότυπου των Windows
, πληκτρολογήστε Σύνδεση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Σύνδεση από τη λίστα των αποτελεσμάτων.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 27911 - Τελευταία αναθεώρηση: 2 Αυγ 2016 - Αναθεώρηση: 3

Σχόλια
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)