Απενεργοποίηση δυναμικών πλακιδίων

Τα δυναμικά πλακίδια στο μενού "Έναρξη" αλλάζουν δυναμικά ώστε να εμφανίζουν νέο περιεχόμενο.

Για να απενεργοποιήσετε τα δυναμικά πλακίδια χρησιμοποιώντας την πολιτική ομάδας, επιλέξτε Ρυθμίσεις χρήστη > Πρότυπα διαχείρισης > Γραμμή εργασιών και μενού " Έναρξη" > Ειδοποιήσεις > Απενεργοποίηση των ειδοποιήσεων πλακιδίων στο πρόγραμμα επεξεργασίας πολιτικής ομάδας.

Asset not found

Για να απενεργοποιήσετε τοπικά ένα δυναμικό πλακίδιο, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη

Εικονίδιο λογότυπου των Windows
και έπειτα κάντε δεξιό κλικ (ή πατήστε παρατεταμένα) το πλακίδιο, τοποθετήστε το δείκτη στην επιλογή Περισσότερα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Απενεργοποίηση δυναμικού πλακιδίου.

Asset not found

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 27913 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Οκτ 2016 - Αναθεώρηση: 7

Windows 10

Σχόλια