Διατίθεται μια ενημερωμένη έκδοση που επιτρέπει την Lync για Mac 2011 να υποστηρίζονται σε Mac OS X 10,8 Ορεινή λιοντάρι

Εισαγωγή

Αυτό το άρθρο περιγράφει μια ενημερωμένη έκδοση για το Microsoft Lync για Mac 2011. Η ενημερωμένη έκδοση δίνει τη δυνατότητα Lync για Mac 2011 να υποστηρίζονται σε Mac OS X 10,8 Ορεινή λιοντάρι.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να ενεργοποιήσετε Lync για Mac 2011 να υποστηρίζονται σε Mac OS X 10,8 βουνό λιοντάρι, εγκαταστήστε την ακόλουθη αθροιστική ενημερωμένη έκδοση:
2778095 περιγραφή του Lync της Microsoft για Mac 2011 14.0.4 ενημέρωση

Τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που περιγράφει αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2793011 - Τελευταία αναθεώρηση: 15 Φεβ 2017 - Αναθεώρηση: 1

Microsoft Lync for Mac 2011

Σχόλια