Διευκόλυνση της ακρόασης στα Windows

Ισχύει για: Windows 10

Αν δυσκολεύεστε να ακούσετε τον υπολογιστή σας, τα Windows μπορούν να σας βοηθήσουν.

Ακούστε όλους τους ήχους σε ένα κανάλι


Τα Windows σάς επιτρέπουν να μετατρέψετε στερεοφωνικό ήχο σε ήχο ενός καναλιού, έτσι ώστε να μπορείτε να ακούτε τα πάντα, ακόμα και αν χρησιμοποιείτε ένα μόνο ακουστικό. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Διευκόλυνση πρόσβασης > Ήχος και ενεργοποιήστε τον διακόπτη στην περιοχή Ενεργοποίηση μονοφωνικού ήχου.

Εμφανίστε ηχητικές ειδοποιήσεις οπτικά


Αν δεν μπορείτε να ακούσετε ηχητικές ειδοποιήσεις, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζονται οπτικά στον υπολογιστή σας. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Διευκόλυνση πρόσβασης > Ήχος .

Στην περιοχή Εμφανίστε ηχητικές ειδοποιήσεις οπτικά, επιλέξτε πώς θέλετε να εμφανίζονται οι ηχητικές ειδοποιήσεις. Μπορείτε να επιλέξετε να αναβοσβήνει η γραμμή τίτλου του ενεργού παραθύρου, το ενεργό παράθυρο ή ολόκληρη η οθόνη κατά τη λήψη μιας ειδοποίησης, αντί να βασίζεστε μόνο στον ήχο.

Παρατείνετε την εμφάνιση των ειδοποιήσεων


Από προεπιλογή, οι ειδοποιήσεις των Windows εξαφανίζονται πέντε δευτερόλεπτα μετά την εμφάνισή τους. Αν θέλετε περισσότερο χρόνο για να τις διαβάσετε, μπορείτε να αυξήσετε τον χρόνο εμφάνισής τους.

Επιλέξτε το κουμπί Start και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Διευκόλυνση πρόσβασης > Οθόνη . Κατόπιν, στην περιοχή Εμφάνιση ειδοποιήσεων για, επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θέλετε.

Κλειστές λεζάντες


Τα Windows σάς επιτρέπουν να προσαρμόσετε στοιχεία όπως το χρώμα, το μέγεθος και το φόντο για τις κλειστές λεζάντες. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη , έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις > Διευκόλυνση πρόσβασης > Κλειστές λεζάντες και τέλος επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να εμφανίζονται οι λεζάντες.