Διευκόλυνση της ακρόασης στα Windows

Αν δυσκολεύεστε να ακούσετε τον υπολογιστή σας, τα Windows μπορούν να σας βοηθήσουν. Οι οπτικές ειδοποιήσεις σάς επιτρέπουν να λαμβάνετε οπτικές ενδείξεις αντί για ήχους για συμβάντα συστήματος, όπως τη λήψη ενός νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι ενσωματωμένες επιλογές κλειστής λεζάντας σάς επιτρέπουν να ρυθμίζετε τις προτιμήσεις για την εμφάνιση λεζαντών όταν ενεργοποιούνται σε μια εφαρμογή.

Χρήση οπτικών εναλλακτικών αντί για ήχο

Εάν η ακρόαση ηχητικών ειδοποιήσεων σάς δυσκολεύει, μπορείτε αντί για αυτές να χρησιμοποιήσετε οπτικές ειδοποιήσεις. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη

Εικονίδιο λογότυπου των Windows
και στη συνέχεια επιλέξτε Ρυθμίσεις > Διευκόλυνση πρόσβασης > Άλλες επιλογές . Στην περιοχή Οπτικές ειδοποιήσεις για ήχο, επιλέξτε την ηχητική απόκριση που θέλετε. Μπορείτε να επιλέξετε να αναβοσβήνει το ενεργό παράθυρο, η ενεργή γραμμή τίτλου ή ολόκληρη η οθόνη κατά τη λήψη μιας ειδοποίησης, αντί να βασίζεστε μόνο στον ήχο.

Προσαρμογή καθυστέρησης ειδοποίησης

Από προεπιλογή, οι ειδοποιήσεις των Windows εξαφανίζονται πέντε δευτερόλεπτα μετά την εμφάνισή τους. Αν θέλετε περισσότερο χρόνο για να τις διαβάσετε, αυξήστε το χρόνο εμφάνισης ειδοποιήσεων. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη

Εικονίδιο λογότυπου των Windows
και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Διευκόλυνση πρόσβασης > Άλλες επιλογές . Στην περιοχή Εμφάνιση ειδοποιήσεων για, επιλέξτε το χρόνο που θέλετε έως πέντε λεπτά.

Λειτουργία κλειστής λεζάντας

Τα Windows παρέχουν πολλές επιλογές για να προσαρμόσετε στοιχεία όπως το χρώμα, το μέγεθος και το φόντο για τις κλειστές λεζάντες. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη

Εικονίδιο λογότυπου των Windows
, έπειτα επιλέξτε Ρυθμίσεις > Διευκόλυνση πρόσβασης > Κλειστές λεζάντες και, στη συνέχεια, επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να εμφανίζονται οι λεζάντες όταν παρακολουθείτε μια ταινία ή τηλεοπτική εκπομπή.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 27933 - Τελευταία αναθεώρηση: 8 Σεπ 2016 - Αναθεώρηση: 5

Σχόλια