Διευκόλυνση χρήσης του ποντικιού, του πληκτρολογίου άλλων συσκευών εισόδου

Ισχύει για: Windows 10

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να διευκολύνετε τη χρήση των συσκευών που χρησιμοποιείτε για να αλληλεπιδράτε με τον υπολογιστή σας – όπως ένα ποντίκι ή ένα πληκτρολόγιο.

Κάντε το ποντίκι πιο εύχρηστο


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις του ποντικιού, για να κάνετε την παρακολούθηση του δείκτη του ποντικιού στην οθόνη πιο εύκολη, να αλλάξετε το μέγεθος του δείκτη του ποντικιού και άλλα:

  • Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Διευκόλυνση πρόσβασης > Ποντίκι
  • Ενεργοποιήστε τον διακόπτη στην περιοχή Έλεγχος του ποντικιού σας με πληκτρολόγιο, αν θέλετε να ελέγχετε το ποντίκι χρησιμοποιώντας ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο.
  • Επιλέξτε Αλλαγή άλλων επιλογών ποντικιού, για να αλλάξετε το κύριο κουμπί του ποντικιού, να ορίσετε επιλογές κύλισης και άλλα.

  • Αν θέλετε ο δείκτης του ποντικιού να εμφανίζει ένα ίχνος κατά μήκος της οθόνης όταν τον μετακινείτε, επιλέξτε Πρόσθετες επιλογές ποντικιού και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στην επιλογή Εμφάνιση του ίχνους του δείκτη στην καρτέλα Επιλογές δείκτη.

Για να μεγεθύνετε ή να μπορείτε να διακρίνετε καλύτερα τον δείκτη, τον δρομέα και την ανάδραση αφής, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και κατόπιν Ρυθμίσεις > Διευκόλυνση πρόσβασης > Μέγεθος δρομέα και δείκτη .  

Κάντε το πληκτρολόγιο πιο εύχρηστο


Αν θέλετε να διευκολύνετε τη χρήση του πληκτρολογίου, επιλέξτε το κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Διευκόλυνση πρόσβασης > Πληκτρολόγιο και δοκιμάστε μερικές από τις εξής επιλογές:

  • Ενεργοποιήστε τον διακόπτη στην περιοχή Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης. Έτσι, θα μπορείτε να επιλέγετε τα πλήκτρα χρησιμοποιώντας το ποντίκι ή μια άλλη συσκευή κατάδειξης (όπως ένα joystick) ή να χρησιμοποιείτε έναν μεμονωμένο διακόπτη για να μετακινείστε κυκλικά στα πλήκτρα στην οθόνη.

  • Τα Ασύγχρονα πλήκτρα είναι χρήσιμα, αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το πάτημα δύο πλήκτρων ταυτόχρονα. Τα Ασύγχρονα πλήκτρα σάς επιτρέπουν να πατήσετε εντολές που χρησιμοποιούν πολλά πλήκτρα (όπως το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl + S), ένα πλήκτρο τη φορά.

  • Τα Πλήκτρα εναλλαγής αναπαράγουν έναν ήχο κάθε φορά που πατάτε τα πλήκτρα Caps Lock, Num Lock ή Scroll Lock.

  • Το Φίλτρο πλήκτρων ορίζει την ευαισθησία του πληκτρολογίου, ώστε να μπορεί να αγνοήσει σύντομα ή επαναλαμβανόμενα πατήματα πλήκτρων.