Αποθήκευση τοποθεσιών στους Χάρτες

Οι Χάρτες στα Windows 10 Mobile σάς επιτρέπουν να αποθηκεύετε αγαπημένες τοποθεσίες όπως τη διεύθυνση οικίας και εργασίας σας και να δημιουργείτε συλλογές τοποθεσιών που θέλετε να θυμάστε, όπως αξιοθέατα που θα επισκεφθείτε στις επόμενες διακοπές σας, εστιατόρια που θέλετε να δοκιμάσετε ή διαδρομές πεζοπορίας.

Για να ανοίξετε την εφαρμογή Χάρτες, από την Έναρξη

Start symbol
, επιλέξτε Χάρτες Asset not found.

Προβολή αγαπημένων και συλλογών

Επιλέξτε Αποθηκευμένες τοποθεσίες

Saved places icon in Maps
για να δείτε όλες τις αγαπημένες τοποθεσίες και τις συλλογές σας.

View of favorites and collections in the Maps app

Η διεύθυνση οικίας και εργασίας σας καθώς και η θέση του αυτοκινήτου σας βρίσκονται πάντα στην κορυφή των Αγαπημένων, για να μπορείτε να λάβετε γρήγορα οδηγίες για αυτά από οποιοδήποτε σημείο.

Δημιουργία συλλογής

Η αποθήκευση τοποθεσιών σε συλλογές μπορεί να σας βοηθήσει να οργανώσετε ένα ταξίδι ή μια δραστηριότητα. Δείτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα συλλογή.

  1. Επιλέξτε Αποθηκευμένες τοποθεσίες

    Saved places icon in Maps
    > Συλλογές > Νέα συλλογή .

  2. Δώσετε ένα όνομα στην τοποθεσία, προσθέστε μια περιγραφή αν θέλετε και έπειτα επιλέξτε Αποθήκευση.

  3. Επιλέξτε τη συλλογή και έπειτα επιλέξτε Προσθήκη τοποθεσίας για να ξεκινήσετε τη δημιουργία της συλλογής σας.

Αναζήτηση και έπειτα αποθήκευση

Προσθέστε οποιοδήποτε αποτέλεσμα αναζήτησης στα αγαπημένα σας ή σε μια συλλογή.

  1. Επιλέξτε Αναζήτηση και πληκτρολογήστε ένα όνομα ή μια διεύθυνση.

  2. Επιλέξτε την τοποθεσία που θέλετε από τα αποτελέσματα αναζήτησης.

  3. Σύρετε το παράθυρο λεπτομερειών προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Αποθήκευση και έπειτα επιλέξτε το σημείο όπου θέλετε να την αποθηκεύσετε — στα Αγαπημένα, σε μια συλλογή που δημιουργήσατε νωρίτερα ή σε μια νέα συλλογή.

Κουμπί Αποθήκευση

Τοποθέτηση καρφίτσας

Αν δείτε μια τοποθεσία που θέλετε να αποθηκεύσετε στο χάρτη, απλώς πατήστε παρατεταμένα την τοποθεσία και έπειτα επιλέξτε Τοποθέτηση καρφίτσας.

Menu that appears when you press and hold on a location in Maps

Όταν τοποθετήσετε την καρφίτσα σας, το όνομα ή η διεύθυνση της τοποθεσίας θα εμφανίζεται στο κάτω μέρος της εφαρμογής. Σύρετε προς τα επάνω για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες, επιλέξτε Αποθήκευση και έπειτα επιλέξτε Αγαπημένα ή μια συλλογή στην οποία θέλετε να την αποθηκεύσετε.

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 27949 - Τελευταία αναθεώρηση: 13 Δεκ 2016 - Αναθεώρηση: 12

Σχόλια