Τρόπος παράκαμψης της διαδικασίας εντοπισμού διακομιστή αδειών χρήσης στις υπηρεσίες Terminal Services του Windows Server 2003

Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο παράκαμψης της διαδικασίας εντοπισμού διακομιστή αδειών χρήσης στις υπηρεσίες Terminal Services του Windows Server 2003.

Περισσότερες πληροφορίες

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.
Για να επιλέξετε έναν συγκεκριμένο διακομιστή αδειών χρήσης για χρήση με διάφορους διακομιστές των υπηρεσιών Windows Terminal Services σε έναν τομέα ή μια τοποθεσία, μπορείτε να τροποποιήσετε το μητρώο για να οδηγεί σε συγκεκριμένο διακομιστή αδειών χρήσης. Μπορείτε να καθορίσετε ότι όλες οι υπηρεσίες Terminal Services θα λειτουργούν με συγκεκριμένο διακομιστή αδειών χρήσης για λογιστικές εφαρμογές. Ένας διακομιστής των υπηρεσιών Terminal Services και ο διακομιστής αδειών χρήσης είναι δυνατό να βρίσκονται σε διαφορετικούς τομείς. Η Microsoft συνιστά να χρησιμοποιείτε το κλειδί μητρώου LicenseServers για να μειώσετε οποιαδήποτε ζητήματα προκύπτουν από τη διαδικασία εντοπισμού της παραχώρησης αδειών χρήσης του Terminal Server.

Σημείωση Οι διακομιστές των Αδειών Χρήσης και οι διακομιστές τερματικού πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο τομέα ή οι διακομιστές πρέπει να βρίσκονται σε τομείς μεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση αξιοπιστίας.

Σημείωση Εάν επιλέξετε διακομιστές αδειών χρήσης σε ένα διαφορετικό σύμπλεγμα δομών ή ομάδα εργασίας, πρέπει να εφαρμόσετε μια επείγουσα επιδιόρθωση.
Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
905687 Ένας διακομιστής τερματικού ενός συμπλέγματος δομών ο οποίος βασίζεται στα Windows Server 2003 δεν έχει τη δυνατότητα λήψης μιας άδειας χρήσης από ένα διακομιστή αδειών χρήσης που βρίσκεται σε ένα διαφορετικό σύμπλεγμα δομών

Ένας διακομιστής τερματικού ενός συμπλέγματος δομών ο οποίος βασίζεται στα Windows Server 2003 δεν έχει τη δυνατότητα λήψης μιας άδειας χρήσης από ένα διακομιστή αδειών χρήσης που βρίσκεται σε ένα διαφορετικό σύμπλεγμα δομών.

Σημείωση Η θέση και η μέθοδος σχετικά με το μητρώο διαφέρουν από ό,τι στα Microsoft Windows 2000.

Για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο διακομιστή αδειών χρήσης, ακολουθήστε τα εξής βήματα και κατόπιν κλείστε τον "Επεξεργαστή Μητρώου" (Registry Editor).
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters
 3. Στο μενού Επεξεργασία (Edit), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην εντολή Δημιουργία (New) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Κλειδί (Key).
 4. Ονομάστε το νέο κλειδί "LicenseServers"
 5. Εντοπίστε και κατόπιν κάντε κλικ στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TermService\Parameters\LicenseServers
 6. Για κάθε διακομιστή παροχής αδειών χρήσης των υπηρεσιών Terminal Services, στον οποίο θα θέλατε να παραπέμψετε το διακομιστή Terminal Services, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή New του μενού Edit και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Key.
 7. Ονομάστε το νέο κλειδί "Όνομα_διακομιστή" όπου
  Όνομα_διακομιστή είναι το όνομα NetBIOS του διακομιστή αδειών χρήσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

  Σημείωση Το νέο κλειδί μπορεί να είναι οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους προσδιορισμούς που αντιπροσωπεύουν το διακομιστή αδειών χρήσης:
  • Το όνομα NetBIOS του διακομιστή
  • Το έγκυρο όνομα τομέα (FQDN) του διακομιστή
  • Η διεύθυνση IP του διακομιστή
 8. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
Η επιλογή ενός συγκεκριμένου διακομιστή αδειών χρήσης δίνει στους διαχειριστές τη δυνατότητα επιλογής ενός διακομιστή αδειών χρήσης σε μια τοποθεσία και τη δυνατότητα εντοπισμού διακομιστών υπηρεσιών Terminal Services από πολλούς τομείς ταυτόχρονα. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους διακομιστές των υπηρεσιών Terminal Services να χρησιμοποιούν ένα διακομιστή αδειών χρήσης, αντί να απαιτούν έναν τοπικό διακομιστή αδειών χρήσης για κάθε τομέα.

Σήμερα, οι διακομιστές των υπηρεσιών Terminal Services λειτουργούν με διακομιστές αδειών χρήσης στον δικό τους τομέα, πράγμα που μπορεί να τους εξαναγκάσει να χρησιμοποιήσουν συνδέσεις ευρύτερου δικτύου (WAN) για τον εντοπισμό ενός διακομιστή αδειών χρήσης, ακόμα και αν υπάρχει διακομιστής αδειών χρήσης από άλλον τομέα στην ίδια τοποθεσία. Η προηγούμενη μέθοδος επιτρέπει τη διασταύρωση των τομέων για λόγους παρακολούθησης αδειών χρήσης και για λογιστικούς σκοπούς. Τα Microsoft Windows 2000 χρησιμοποιούν διαφορετική τιμή μητρώου για να καθορίσουν ένα διακομιστή αδειών χρήσης.


Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
239107 Καθορισμός προτιμώμενου διακομιστή αδειών χρήσης των υπηρεσιών Windows 2000 Terminal Services

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 279561 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Ιουλ 2008 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια