Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων εκκίνησης στο Excel

Περίληψη

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την εκκίνηση του Microsoft Excel. Σε αυτό το άρθρο αναλύεται ο τρόπος αντιμετώπισης των λόγων που προκαλούν το πρόβλημα εκκίνησης και πιθανές λύσεις για την επιδιόρθωσή του. Αυτό το άρθρο περιέχει, επίσης, συνδέσεις προς άλλα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft, στα οποία αναλύονται με περισσότερες λεπτομέρειες γνωστά προβλήματα εκκίνησης.

Σημείωση Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τις τυχόν νέες εγκαταστάσεις ή ενημερώσεις λογισμικού που εκτελέσατε πριν την εμφάνιση του προβλήματος, διότι ενδέχεται να σχετίζονται άμεσα με αυτό. Οι εν λόγω πληροφορίες θα σας φανούν χρήσιμες σε περίπτωση που αυτό το άρθρο δεν επιλύσει το πρόβλημά σας και χρειαστεί να καλέσετε την Τεχνική υποστήριξη της Microsoft.

Περισσότερες πληροφορίες

Κατά την εκκίνηση του Microsoft Excel, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα εξαιτίας κάποιου από τους εξής λόγους:
 • Κατεστραμμένη συντόμευση προς το πρόγραμμα του Excel
 • Προβληματικό αρχείο στο φάκελο εκκίνησης του Excel ή σε εναλλακτική θέση του αρχείου εκκίνησης
 • Διένεξη με κάποιο άλλο πρόγραμμα
 • Εσφαλμένη έκδοση κάποιου βασικού αρχείου του Microsoft Office
 • Κατεστραμμένο αρχείο της γραμμής εργαλείων του Excel (*.xlb) ή αρχείο .pip του Excel
 • Κατεστραμμένα πρόσθετα στο μενού Εργαλεία
 • Κατεστραμμένα κλειδιά στο μητρώο
 • Άλλα προβλήματα κατά το άνοιγμα αρχείων του Excel
Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος κατά την εκκίνηση του Microsoft Excel, αναζητήστε το ακριβές μήνυμα σφάλματος στη Γνωσιακή βάση της Microsoft στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web: Εάν δεν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος ή αν δεν μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες στη Γνωσιακή βάση της Microsoft σχετικά με το μήνυμα σφάλματος, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες πληροφορίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος εκκίνησης του Excel.

Αρχικά, προσδιορίστε την εμβέλεια του προβλήματος. Το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν εκκινείτε το Excel κάνοντας κλικ σε κάποιο αρχείο βιβλίου εργασίας ή παρουσιάζεται όταν εκκινείτε το Excel από το μενού Έναρξη;

Εάν το πρόβλημα παρουσιάζεται μόνο όταν ανοίγετε ένα αρχείο του Excel, ανατρέξτε στην ενότητα "Άλλα προβλήματα κατά το άνοιγμα αρχείων του Excel". Διαφορετικά, μεταβείτε στην επόμενη ενότητα.

Κατεστραμμένη συντόμευση του προγράμματος του Excel

Εάν το πρόβλημα παρουσιάζεται μόνο όταν εκκινείτε το πρόγραμμα του Excel, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αναζήτηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Για αρχεία ή φακέλους (For Files or Folders).
 2. Στο πλαίσιο Αναζήτηση αρχείων και φακέλων με το όνομα (Search for files or folders named), πληκτρολογήστε Excel.exe.
 3. Στη λίστα Διερεύνηση σε (Look in), κάντε κλικ στην επιλογή Ο Υπολογιστής μου (My Computer) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search Now).
 4. Αφού εντοπίσετε το αρχείο Excel.exe, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο για να εκκινήσετε το Microsoft Excel.

  Σημείωση Η συνήθης θέση του αρχείου Excel.exe εξαρτάται από την έκδοση που είναι εγκατεστημένη.

  Microsoft Office Excel 2003

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11

  Microsoft Excel 2002

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10

  Microsoft Excel 2000

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office

  Microsoft Office Excel 2007

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12

  Microsoft Office Excel 2010

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office14


Εάν η εκκίνηση του Excel γίνει κανονικά, το πρόβλημα ενδέχεται να οφείλεται σε κατεστραμμένη συντόμευση προς το πρόγραμμα. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος, δημιουργήστε μια νέα συντόμευση προς το πρόγραμμα του Excel την οποία θα χρησιμοποιείτε για την εκκίνηση του Excel.

Εάν η εκκίνηση του Excel δεν γίνει κανονικά, ακολουθήστε τα βήματα για την εκτέλεση του Excel σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας.

Για να δημιουργήσουμε τη συντόμευση για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επίλυση".

Αυτόματη επίλυσηΓια αυτόματη επίλυση αυτού του προβλήματος, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Fix it. Επιλέξτε Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα στον Οδηγό επίλυσης.
Σημείωση Ο οδηγός αυτός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για εκδόσεις των Windows σε άλλες γλώσσες.

Σημείωση Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.

Στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".


Επιλύθηκε το πρόβλημα;

Ελέγξτε εάν έχει επιλυθεί το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα έχει επιλυθεί, έχετε ολοκληρώσει τις εργασίες σας σε αυτήν την ενότητα. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης.

Έναρξη του Excel σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας

Για να εκκινήσουμε το Excel σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη έναρξη". Εάν προτιμάτε να εκκινήσετε μόνοι σας το Excel σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας, μεταβείτε στην ενότητα "Έναρξη από το χρήστη".

Αυτόματη έναρξη (Start it for me)Για την αυτόματη εκκίνηση του Excel σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Fix it. Επιλέξτε Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα στον Οδηγό επίλυσης.
Σημείωση Ο οδηγός αυτός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για εκδόσεις των Windows σε άλλες γλώσσες.

Σημείωση Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.

Στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".Έναρξη από τον χρήστη (Let me start it myself)

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση και κατόπιν εντοπίστε το φάκελο στον οποίο είναι εγκατεστημένο το Microsoft Excel, όπως καθορίζεται παραπάνω σε αυτό το άρθρο.
 3. Αφού εντοπίσετε το αρχείο Excel.exe, κάντε κλικ στο αρχείο για να το επιλέξετε και κατόπιν επιλέξτε Άνοιγμα.
 4. Στο τέλος της διαδρομής στο πλαίσιο Άνοιγμα, πληκτρολογήστε ένα κενό και κατόπιν /s ώστε ολόκληρη η γραμμή να είναι όμοια με το εξής:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe" /s


Επιλύθηκε το πρόβλημα;

Ελέγξτε εάν η εκκίνηση του Excel έχει γίνει σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας. Εάν το Excel έχει εκκινηθεί σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας, έχετε ολοκληρώσει την παρούσα ενότητα. Εάν το Excel δεν έχει εκκινηθεί σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης. Εάν η εκκίνηση του Excel γίνει με τον αναμενόμενο τρόπο, ανατρέξτε στην ενότητα "Πρόσθετες διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων" που βρίσκεται παρακάτω σε αυτό το άρθρο για περισσότερες πληροφορίες.

Εάν η εκκίνηση του Excel εξακολουθεί να μη γίνεται με τον τρόπο που αναμένεται, ενδέχεται να υπάρχει διένεξη με κάποιο άλλο πρόγραμμα. Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε τα Windows σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας και κατόπιν εφαρμόστε ξανά το προηγούμενο βήμα για να γίνει εκτέλεση του Excel σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εκκίνησης των Windows σε ασφαλή λειτουργία, κάντε κλικ στους ακόλουθους αριθμούς άρθρων, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

156126 Αντιμετώπιση προβλημάτων στα Windows 95 χρησιμοποιώντας την κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
192926 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων καθαρής εκκίνησης στα Windows 98

267288 Τρόπος εκτέλεσης καθαρής εκκίνησης στα Windows Millennium Edition

266169 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων που αφορούν τις καταστάσεις αναμονής, αδρανοποίησης και τερματισμού λειτουργίας του υπολογιστή στα Windows 2000

281770 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων καθαρής εκκίνησης στα Windows 2000

Η εκκίνηση του Excel δεν γίνεται σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας και τα Windows βρίσκονται σε ασφαλή λειτουργία

Εάν η δεν γίνει εκκίνηση του Excel με τη χρήση του διακόπτη /s και τα Windows εκτελούνται σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας, καταργήστε την εγκατάσταση του Microsoft Office (ή τη μεμονωμένη εγκατάσταση του Microsoft Excel) χρησιμοποιώντας το εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων από τον Πίνακα Ελέγχου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση των Windows.

Αυτό το βήμα ενδέχεται να είναι απαραίτητο, διότι όταν γίνεται εκτέλεση και των Windows και του Excel σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας, το Excel βρίσκεται στην απόλυτα βασική λειτουργία που απαιτείται για την έναρξη του προγράμματος. Αυτό σημαίνει ότι κανένα άλλο πρόγραμμα ή αρχείο δεν παρεμβαίνει στη διαδικασία εκκίνησης του Excel. Επομένως, ενδέχεται ντο πρόβλημα να οφείλεται σε κάποιο κατεστραμμένο αρχείο του Office το οποίο χρησιμοποιείται από το Excel για την έναρξή του. Εάν καταργήσετε και κατόπιν εγκαταστήσετε εκ νέου το Office (ή τη μεμονωμένη έκδοση του Excel), το πρόβλημα θα πρέπει να επιλυθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες για ένα σχετικό θέμα με μη συμβατά αρχεία του Office 2000, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

217440 Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος κατά την εκκίνηση των προγραμμάτων του Office 2000

Εάν αυτό το άρθρο δεν σας βοηθήσει ή εάν η επανεκκίνηση των Windows στην κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας επιλύσει το πρόβλημα εκκίνησης του Excel, ανατρέξτε στην ενότητα "Πρόσθετες διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων" για περισσότερες πληροφορίες.

Πρόσθετες διαδικασίες αντιμετώπισης προβλημάτων

Γίνεται έναρξη του Excel με τη χρήση του διακόπτη /s

Εάν η εκκίνηση του Microsoft Excel γίνει με τον τρόπο που αναμένεται όταν χρησιμοποιείτε το διακόπτη /s, η ένδειξη "Ασφαλής λειτουργία" εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου του Excel. Αυτό σας υποδεικνύει ότι το Microsoft Excel εκτελείται σαν να είναι η πρώτη φορά μετά την αρχική του εγκατάσταση.

Τώρα που έχει γίνει η εκκίνηση του Excel, χρησιμοποιήστε τη διαδικασία αποκλεισμού για να ελέγξετε τις ακόλουθες περιοχές τις οποίες το Excel παρακάμπτει στην κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας, έως ότου επιλυθεί το πρόβλημα.

Φάκελοι εκκίνησης του Excel

Ένας από τους συνηθέστερους λόγους που προκαλούν την εμφάνιση προβλημάτων κατά την εκκίνηση του Excel είναι ότι το Excel εκτελεί φόρτωση κάποιου προβληματικού αρχείου από κάποιον από τους διαφορετικούς φακέλους εκκίνησης.

Σημείωση Ο φάκελος XLStart ενδέχεται να βρίσκεται και σε άλλα προφίλ. Διαφορετικά, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να γίνεται ανακατεύθυνσή του σε κάποιον διακομιστή.

240150 Τρόπος χρήσης των φακέλων εκκίνησης του Excel στο Excel 2000

291218 Τρόπος χρήσης των φακέλων εκκίνησης του Excel στο Excel 2002

822107 Τρόπος χρήσης των φακέλων εκκίνησης στο Excel


Αρχείο γραμμής εργαλείων του Excel


Περιστασιακά, το αρχείο της γραμμής εργαλείων του Excel μπορεί να καταστραφεί. Εάν συμβαίνει αυτό, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την έναρξη του Excel. Σε αυτήν την περίπτωση, εντοπίστε το αρχείο της γραμμής εργαλείων και μετονομάστε το. Αφού μετονομάσετε το αρχείο της γραμμής εργαλείων, το Excel θα δομήσει εκ νέου το αρχείο της γραμμής εργαλείων την επόμενη φορά που θα εκκινήσετε το Excel.

Για παράδειγμα, εάν το όνομα του αρχείου της γραμμής εργαλείων είναι JoeUser8.xlb, μετονομάστε το αρχείο σε JoeUser8.old. Κατόπιν, εκκινήστε το Excel και θα δείτε ότι το Excel δημιουργεί ένα νέο αρχείο JoeUser8.xlb στην ίδια θέση με το αρχικό αρχείο της γραμμής εργαλείων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο της γραμμής εργαλείων του Excel και τον τρόπο να το αναγνωρίσετε, κάντε κλικ στους ακόλουθους αριθμούς άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

291074 Εμφανίζονται οι προεπιλεγμένες γραμμές εργαλείων και τα κουμπιά της γραμμής εργαλείων αντί για τις προσαρμοσμένες επιλογές του Excel

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με κάποιο άλλο πρόβλημα της γραμμής εργαλείων κατά την εκκίνηση του Excel, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

215366 Σφάλμα σελίδας κατά την έναρξη του Excel με εντολή μενού Αλλαγή σελίδας

Αρχείο Excel.pip

Το Excel απομνημονεύει τα μενού και τις εντολές που έχουν χρησιμοποιηθεί και εμφανίζει πρώτα τα μενού που χρησιμοποιήθηκαν πιο πρόσφατα. Το Excel αποκρύπτει τις εντολές που δεν χρησιμοποιούνται στα αναπτυσσόμενα μενού του. Το Excel αποθηκεύει αυτά τα δεδομένα χρήσης μαζί με τις ρυθμίσεις κίνησης του μενού σε ένα αρχείο με την ονομασία Excel.pip.

Αυτό το αρχείο ενδέχεται να καταστραφεί. Εάν συμβαίνει αυτό, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την έναρξη του Excel. Σε αυτήν την περίπτωση, εντοπίστε το αρχείο Excel.pip και μετονομάστε το. Αφού μετονομάσετε το αρχείο, το Excel θα δομήσει εκ νέου το αρχείο .pip την επόμενη φορά που θα εκκινήσετε το Excel. Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα αναζήτησης των Windows για να εντοπίσετε το αρχείο Excel.pip.

Το Excel εκκινείται όταν τα Windows βρίσκονται σε κατάσταση Ασφαλούς λειτουργίας

Εάν το πρόβλημα εκκίνησης του Excel επιλυθεί όταν τα Windows βρίσκονται σε κατάσταση Ασφαλούς λειτουργίας, κάποιο άλλο πρόβλημα προκαλεί το πρόβλημα με την διαδικασία εκκίνησης του Excel.

Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία αποκλεισμού για να καθορίσετε ποιο ακριβώς πρόγραμμα προκαλεί το πρόβλημα. Εάν δεν είστε σίγουροι για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να το κάνετε αυτό, επικοινωνήστε με τον πωλητή από τον οποίο προμηθευτήκατε τα Windows για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να αποκλείσετε κάθε μεμονωμένο πρόγραμμα που φορτώνεται κατά την εκκίνηση των Windows.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων διαδικασίας εκκίνησης των Windows, κάντε κλικ στους ακόλουθους αριθμούς άρθρων, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

281965 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων με χρήση του βοηθητικού προγράμματος Msconfig στα Windows 98

281995 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων με χρήση του βοηθητικού προγράμματος Msconfig στα Windows Millennium Edition (Ενδέχεται να είναι στα Αγγλικά)
281770 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων καθαρής εκκίνησης στα Windows 2000

310353 Τρόπος ρύθμισης των Windows XP για εκκίνηση σε κατάσταση λειτουργίας "καθαρής εκκίνησης"

Κατεστραμμένα πρόσθετα στο μενού εργαλείων

Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσθετα. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή των πλαισίων ελέγχου των προσθέτων που έχουν επιλεγεί και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

Διαγραφή των κλειδιών μητρώου για τα πρόσθετα COM

Τα πρόσθετα COM είναι δυνατό να εγκατασταθούν σε οποιαδήποτε θέση. Τα προγράμματα που αλληλεπιδρούν με το Excel εγκαθιστούν διάφορα πρόσθετα COM. Για την επίλυση ζητημάτων που ενδέχεται να παρουσιαστούν στο Excel, διαγράψτε τα κλειδιά μητρώου για τα πρόσθετα COM και κατόπιν επανεκκινήστε το Excel.

Για να διαγράψουμε εμείς τα κλειδιά μητρώου των προσθέτων COM για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη διαγραφή". Εάν προτιμάτε να διαγράψετε τα κλειδιά μητρώου των προσθέτων COM μόνοι σας, μεταβείτε στην ενότητα "Διαγραφή από το χρήστη".

Αυτόματη διαγραφήΓια αυτόματη διαγραφή των κλειδιών μητρώου προσθέτων COM, κάντε κλικ στο κουμπί ή τη σύνδεση Fix it. Επιλέξτε Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα στον Οδηγό επίλυσης.
Για αυτόματη προσθήκη των κλειδιών μητρώου προσθέτων COM, κάντε κλικ στο κουμπί ή τη σύνδεση Fix it. Επιλέξτε Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα στον Οδηγό επίλυσης.Σημείωση Αυτή η αυτόματη επίλυση λειτουργεί για όλες τις γλώσσες. Ωστόσο, σε ορισμένες γλώσσες, το κείμενο του οδηγού ενδέχεται να είναι στα αγγλικά

Σημείωση Εάν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που έχει το πρόβλημα, αποθηκεύστε την Επίλυση σε μια μονάδα flash ή σε κάποιο CD και, στη συνέχεια, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκτέλεση στον υπολογιστή που εμφανίζεται το πρόβλημα.

Στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".Διαγραφή από τον χρήστη (Let me delete it myself)

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, η μέθοδος ή η εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά τα εν λόγω βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς μητρώου στα Windows
Για να διαγράψετε μη αυτόματα τα κλειδιά μητρώου προσθέτων COM, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κλείστε όλα τα προγράμματα του Office.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Εντοπίστε το παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\AddIns
 4. Κάντε κλικ στα Πρόσθετα (Addins) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή (Export) από το μενού Αρχείο (File).
 5. Ονομάστε το αρχείο "XLaddinHKCU.reg" και κατόπιν αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας.
 6. Επιλέξτε το δευτερεύον κλειδί Πρόσθετα (AddIns), κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή (Delete) στο μενού Επεξεργασία (Edit) και κατόπιν κάντε κλικ στο Ναι (Yes).
 7. Εντοπίστε το παρακάτω δευτερεύον κλειδί μητρώου:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins

  Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε Office έκδοσης 64 bit (μόνο 2010)
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Excel\Addins
 8. Κάντε κλικ στα Πρόσθετα (Addins) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εξαγωγή (Export) από το μενού Αρχείο (File).
 9. Ονομάστε το αρχείο "XLaddinHKLM.reg" και κατόπιν αποθηκεύστε το αρχείο στην επιφάνεια εργασίας.
 10. Επιλέξτε το δευτερεύον κλειδί Πρόσθετα (AddIns), κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή (Delete) στο μενού Επεξεργασία (Edit) και κατόπιν κάντε κλικ στο Ναι (Yes).
 11. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου.
 12. Ξεκινήστε το Excel.
Εάν το πρόβλημα επιλυθεί, κάποιο πρόγραμμα προσθέτου COM ήταν η αιτία του προβλήματος. Μπορείτε να εξετάσετε τα κλειδιά μητρώου στην περιοχή Πρόσθετα (Addins) του Επεξεργαστή Μητρώου για να καθορίσετε τον κατασκευαστή του προσθέτου. Κατόπιν, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή για ενημερώσεις.


Επιλύθηκε το πρόβλημα;

Ελέγξτε εάν έχει επιλυθεί το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα έχει επιλυθεί, έχετε ολοκληρώσει τις εργασίες σας σε αυτήν την ενότητα. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης.

Κατεστραμμένα κλειδιά μητρώου

Πραγματοποιήστε έξοδο από το Excel και μετονομάστε τα ακόλουθα κλειδιά του μητρώου, για παράδειγμα μετονομάστε το excel σε excel.old. Όταν εκκινήσετε ξανά το Excel θα ενεργοποιηθεί μια διαδικασία επιδιόρθωσης για την επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες.


Μπορείτε να καταργήσετε ορισμένα κλειδιά μητρώου για να επαναφέρετε τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις χρήστη για τα προγράμματα του Microsoft Office.


Για να επαναφέρουμε εμείς τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις χρήστη για λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ενότητα "Αυτόματη επαναφορά". Εάν προτιμάτε να επαναφέρετε τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις χρήστη χωρίς τη βοήθειά μας, μεταβείτε στην ενότητα "Επαναφορά από το χρήστη".

Αυτόματη επαναφοράΓια την αυτόματη επαναφορά των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων χρήστη, κάντε κλικ στο κουμπί ή στη σύνδεση Fix it. Επιλέξτε Εκτέλεση (Run) στο παράθυρο διαλόγου Λήψη αρχείου (File Download) και ακολουθήστε τα βήματα στον Οδηγό επίλυσης.

Κατάργηση όλων των προσαρμοσμένων κλειδιών μητρώου του ExcelΑντικαταστήστε τα προσαρμοσμένα κλειδιά μητρώου του Excel που καταργήσατε προηγουμένως

Σημείωση Ο οδηγός αυτός ενδέχεται να είναι διαθέσιμος μόνο στα Αγγλικά. Ωστόσο, η αυτόματη επιδιόρθωση λειτουργεί και για εκδόσεις των Windows σε άλλες γλώσσες.

Σημείωση Αν δεν βρίσκεστε στον υπολογιστή που παρουσιάζει το πρόβλημα, μπορείτε να αποθηκεύσετε τις αυτόματες επιδιορθώσεις σε μια μονάδα δίσκου flash ή σε ένα CD και να τις εκτελέσετε αργότερα στον υπολογιστή που θέλετε.

Στη συνέχεια, μεταβείτε στην ενότητα "Επιλύθηκε το πρόβλημα;".Επαναφορά από το χρήστη

Σημαντικό Αυτή η ενότητα, η μέθοδος ή η εργασία περιέχει βήματα που σας καθοδηγούν στην τροποποίηση του μητρώου. Ωστόσο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά προβλήματα εάν δεν τροποποιήσετε σωστά το μητρώο. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε προσεκτικά τα εν λόγω βήματα. Για επιπλέον προστασία, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν το τροποποιήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να επαναφέρετε το μητρώο, εάν προκύψει πρόβλημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:
322756 Τρόπος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς μητρώου στα Windows
Σημείωση Η κατάργηση των ακόλουθων κλειδιών μητρώου ενδέχεται να επαναφέρει τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις χρήστη για τα προγράμματα του Microsoft Office.

Excel 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

Excel 2002

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

Excel 2000

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel
Κατά την επανεκκίνηση του Excel, ενεργοποιείται μια λειτουργία επιδιόρθωσης για τον καθορισμό των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες.

Excel 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel
 

Excel 2010

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel 

Εάν αυτή η διαδικασία δεν επιλύσει το ζήτημα, μπορείτε να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Τερματίστε το Excel.
 2. Διαγράψτε τα νέα κλειδιά μητρώου του Excel που δημιουργήθηκαν.
 3. Μετονομάστε τα κλειδιά "Excel.old" σε "Excel".

Επιλύθηκε το πρόβλημα;

Ελέγξτε εάν έχει επιλυθεί το πρόβλημα. Εάν το πρόβλημα έχει επιλυθεί, έχετε ολοκληρώσει τις εργασίες σας σε αυτήν την ενότητα. Εάν το πρόβλημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα υποστήριξης.

Άλλα προβλήματα κατά το άνοιγμα αρχείων του Excel

Εάν το Excel αντιμετωπίζει προβλήματα μόνο όταν ανοίγετε συγκεκριμένα αρχεία του Excel, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια διαφορετική προσέγγιση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Ενδέχεται να χρειαστεί να κάνετε οτιδήποτε από την απενεργοποίηση μακροεντολών έως την επαναδόμηση του βιβλίου εργασίας.


Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

820741 Τρόπος ανάκτησης δεδομένων από κατεστραμμένα βιβλία εργασίας στο Excel 2002 και το Excel 2003

179871 Μέθοδοι ανάκτησης δεδομένων από κατεστραμμένα βιβλία εργασίας στο Excel 2000

213951 Τρόπος αντιμετώπισης της προέλευσης του προβλήματος όταν αποθηκεύετε αρχεία στο Excel 2000 και αυτά καταστρέφονται

Αναφορές


Ευχαριστούμε τον MVP Jan Karel Pieterse για τη συμβολή του στις λύσεις Fix it που περιέχονται σε αυτό το άρθρο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους φακέλους εκκίνησης, κάντε κλικ στους ακόλουθους αριθμούς άρθρων, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής βάσης της Microsoft:

822107 Τρόπος χρήσης των φακέλων εκκίνησης στο Excel 2003

291218 Τρόπος χρήσης των φακέλων εκκίνησης του Excel στο Excel 2002

240150 Τρόπος χρήσης των φακέλων εκκίνησης του Excel στο Excel 2000

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ασφαλή λειτουργία του Excel 2002, κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια για το Microsoft Excel (Microsoft Excel Help) του μενού Βοήθεια (Help), πληκτρολογήστε about office safe mode στο Βοηθό του Office (Office Assistant) ή στον Οδηγό απαντήσεων (Answer Wizard) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search) για να προβάλετε τα θέματα που επιστρέφονται.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 280504 - Τελευταία αναθεώρηση: 28 Μαρ 2012 - Αναθεώρηση: 1

Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Office Excel Viewer 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2010

Σχόλια