Σφάλμα κατά το άνοιγμα της έκδοσης κλικ για την εκτέλεση ενός προγράμματος του Office ή την οικογένεια προγραμμάτων σε ένα διακομιστή τερματικού

Συμπτώματα

Έστω ότι εγκαθιστάτε την έκδοση κάντε κλικ προς εκτέλεση ενός προγράμματος του Microsoft Office ή την οικογένεια προγραμμάτων σε ένα διακομιστή τερματικού. Όταν ανοίγετε το πρόγραμμα του Office ή την οικογένεια προγραμμάτων, λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:

Στο Microsoft Office 2013:

Αυτό το αντίγραφο του Microsoft Office 2013 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Terminal Services. Για να χρησιμοποιήσετε το 2013 του Office σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Terminal Services, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια έκδοση πολλαπλών αδειών χρήσης του Office.

Στο Microsoft Office 2016:

Αυτό το αντίγραφο του Microsoft Office 2016 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Terminal Services. Για να χρησιμοποιήσετε το Office 2016 σε έναν υπολογιστή που εκτελεί τις υπηρεσίες Terminal Services, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια έκδοση πολλαπλών αδειών χρήσης του Office.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε εκδόσεις κλικ για την εκτέλεση των προγραμμάτων του Office ή οικογένειες προγραμμάτων σε ένα διακομιστή που εκτελεί υπηρεσίες απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας (παλαιότερα γνωστός ως υπηρεσίες Terminal Services).

Εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, κάντε ένα από τα εξής;
  • Για πελάτες που διαθέτουν άδεια χρήσης του Office 365 ProPlus, εγκαταστήστε το Office με ενεργοποίηση κοινόχρηστο υπολογιστή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του Office 365 ProPlus Ενεργοποίηση κοινόχρηστο υπολογιστή, ανατρέξτε στο θέμα Αναπτύσσουν Office 365 ProPlus, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες απομακρυσμένης επιφάνειας εργασίας.
  • Για όλες τις άλλες εκδόσεις του Office "χρήση με ένα κλικ", να εγκαταστήσετε μια έκδοση του προγράμματος του Office ή της οικογένειας προγραμμάτων που χρησιμοποιεί ένα κλειδί άδειας χρήσης τόμου.

Σημείωση Για να κάνετε λήψη μιας έκδοσης του προγράμματος του Office ή της οικογένειας προγραμμάτων που χρησιμοποιεί ένα κλειδί άδειας χρήσης τόμου, μεταβείτε στην τοποθεσία Web Microsoft Volume Licensing .

Κατάσταση

Αυτή η συμπεριφορά οφείλεται στη σχεδίαση.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2810023 - Τελευταία αναθεώρηση: 11 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια