Λίστα στοιχείων του FrontPage 2002 τα οποία απαιτούν το FrontPage 2002 Server Extensions

Περίληψη

Ορισμένα στοιχεία στο Microsoft FrontPage 2002 απαιτούν να είναι εγκατεστημένα τα FrontPage 2002 Server Extensions στο διακομιστή στον οποίο δημοσιεύεται το περιεχόμενο Web σας. Αυτό το άρθρο απαριθμεί τα στοιχεία που απαιτούν τα FrontPage 2002 Server Extensions.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να κάνετε λήψη της τελευταίας έκδοσης των FrontPage Server Extensions, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά): Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση των FrontPage 2002 Server Extensions, ανατρέξτε στην ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web (στα αγγλικά):

Περισσότερες πληροφορίες

Στοιχεία των FrontPage 2002 Server Extensions

Τα ακόλουθα στοιχεία απαιτούν τα FrontPage 2002 Server Extensions:
 • Αποστολή αρχείου (File Upload)
 • Γραμμές προσαρμοσμένων συνδέσεων (Custom link bars)
 • Κοινές ιδιότητες φόντου περιγράμματος
 • Εκθέσεις ανάλυσης χρήσης
 • Στοιχείο Web βασικής λίστας
 • Νέες δυνατότητες ασφαλείας (ρόλοι χρηστών)

Στοιχεία των FrontPage 2000 Server Extensions

Τα ακόλουθα στοιχεία απαιτούν FrontPage 2000 Server Extensions ή νεότερα:
 • Ένθετα δευτερεύοντα περιεχόμενα Web (Nested subwebs)
 • Lightweight Source Control (μεταβίβαση ελέγχου/ανάληψη ελέγχου εγγράφου χωρίς το Microsoft Visual SourceSafe για Windows)
 • Στοιχείο κατηγοριών
 • Συνδέσεις φύλλων στυλ (StyleSheet) με πολλά αρχεία ή αρχεία ενεργών σελίδων διακομιστή (Active Server Pages-ASP)

Στοιχεία των FrontPage Server Extensions

Επιπλέον, τα ακόλουθα στοιχεία απαιτούν τουλάχιστον μια παλαιότερη έκδοση των FrontPage Server Extensions:
 • Πεδίο επιβεβαίωσης (Confirmation field)
 • Χειρισμός φόρμας για τη συζήτηση (Discussion form handler)
 • Χάρτες εικόνας που δημιουργούνται με το FrontPage στο διακομιστή
 • Μετρητής επισκέψεων (Hit counter)
 • Χειρισμός φόρμας για την εγγραφή (Registration form handler)
 • Χειρισμός φόρμας για την αποθήκευση αποτελεσμάτων (Save Results form handler)
 • Φόρμα αναζήτησης (Search form)
 • Ορισμός πεδίου (Field set)

Στοιχεία του SharePoint Team Services

Τα στοιχεία αυτά απαιτούν ένα περιεχόμενο Web που βασίζεται στο SharePoint Team Services της Microsoft:
 • Βιβλιοθήκη εγγράφων (Document Library)
 • Λίστα (List)
 • Έρευνα (Survey)
 • Πίνακας συζητήσεων (Discussion Board)
 • Προβολές λίστας και βιβλιοθήκης εγγράφων
 • Φόρμες λίστας (List Forms)
 • Οδηγός της τοποθεσίας του SharePoint Team στο Web (SharePoint Team Web Site Wizard)

Αναφορές

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που απαιτούν Server Extensions, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
232526 Είναι δυνατή η χρήση των FrontPage 2000 Server Extensions από προηγούμενες εκδόσεις του FrontPage 2000

232524 Στοιχεία που απαιτούν FrontPage 2000 Server Extensions

194051 Λίστα στοιχείων του FrontPage τα οποία απαιτούν Server Extensions

184021 Λίστα στοιχείων WebBot τα οποία απαιτούν Server Extensions

Στοιχεία της βάσης δεδομένων του FrontPage Database

Παρόλο που τα FrontPage Server Extensions είναι δυνατό να σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε και να δημοσιεύσετε τοποθεσίες Web που ενεργοποιούνται από τη βάση δεδομένων, τα ακόλουθα στοιχεία της βάσης δεδομένων του FrontPage δεν απαιτούν τα FrontPage Server Extensions:
 • Οδηγός αποτελεσμάτων βάσης δεδομένων (Database Results Wizard)
 • Χειρισμός φόρμας για την αποστολή σε βάση δεδομένων (Send To Database form handler)
 • Οδηγός διασύνδεσης βάσης δεδομένων (Database Interface Wizard)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των στοιχείων βάσης δεδομένων του FrontPage, χωρίς τα FrontPage Server Extensions, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
233018 Ενεργοποίηση των στοιχείων βάσης δεδομένων χωρίς τα Server Extensions

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 281532 - Τελευταία αναθεώρηση: 9 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια