Συμπεριφορά αποθηκευμένων ονομάτων χρηστών και κωδικών πρόσβασης

Περίληψη

Τα Windows XP εισάγουν μια νέα συμπεριφορά, που καθιστά ευκολότερη την πρόσβαση σε πόρους οι οποίοι απαιτούν πιστοποιήσεις διαφορετικές από τις πιστοποιήσεις του συνδεδεμένου χρήστη. Αυτό το άρθρο περιγράφει τη λειτουργικότητα και την αναμενόμενη συμπεριφορά του εργαλείου "Αποθηκευμένα ονόματα χρηστών και κωδικοί πρόσβασης" (Stored User Names and Passwords).

Περισσότερες πληροφορίες

Το εργαλείο "Αποθηκευμένα ονόματα χρηστών και κωδικοί πρόσβασης" είναι ένας μηχανισμός που με δυναμικό και μη αυτόματο τρόπο δημιουργεί σύνολα πιστοποιήσεων (ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) για πόρους. Αυτή η λειτουργικότητα είναι διαθέσιμη από το περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά (graphical user interface - GUI) και από τη γραμμή εντολών. Οι τύποι των πιστοποιήσεων τους οποίους μπορείτε να διαχειριστείτε με τα αποθηκευμένα ονόματα χρηστών και κωδικούς πρόσβασης είναι οι εξής:
 • Ονόματα χρηστών και κωδικοί πρόσβασης
 • Πιστοποιητικά X.509 (έξυπνες κάρτες)
 • Κωδικοί πρόσβασης
Σημείωση: Τα Windows XP Home Edition αποθηκεύουν μόνο πιστοποιήσεις Υπηρεσιών Απομακρυσμένης Πρόσβασης/Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου και Passport. Εάν χρησιμοποιείτε περιορισμένο λογαριασμό χρήστη για σύνδεση στον υπολογιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε
  Control Userpasswords2 και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση κωδικών πρόσβασης (Manage Passwords).
Τα πιο κοινά σενάρια για τη χρήση των αποθηκευμένων ονομάτων χρηστών και κωδικών πρόσβασης είναι όταν ένας χρήστης επιχειρεί να πραγματοποιήσει πρόσβαση σε ένα από τα εξής:
 • Πόρους σε μη αξιόπιστο τομέα
 • Πόρους με εναλλακτικές πιστοποιήσεις
 • Τοποθεσία Web με κωδικό πρόσβασης
 • Τοποθεσία Web με πιστοποιητικό
Για πρόσβαση σε αυτές τις πιστοποιήσεις στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel):
 • Windows XP Home Edition ή Windows XP Professional σε ομάδα εργασίας:

  Στο εργαλείο "Λογαριασμοί χρηστών" (User Accounts), επιλέξτε το λογαριασμό του συνδεδεμένου χρήστη.
 • Windows XP Professional σε τομέα:

  Στο εργαλείο "Λογαριασμοί χρηστών" (User Accounts), στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced), κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση κωδικών πρόσβασης (Manage Passwords).
Στο εργαλείο "Αποθηκευμένα ονόματα χρηστών και κωδικοί πρόσβασης" (Stored User Names and Passwords), δημιουργούνται κλειδιά με δυναμικό και μη αυτόματο τρόπο.

Τα ΔΥΝΑΜΙΚΑ κλειδιά δημιουργούνται με τον εξής τρόπο:
 1. Ένας χρήστης προσπαθεί να συνδεθεί στο κοινόχρηστο στοιχείο \\διακομιστής\..
 2. Επιχειρούνται οι πιστοποιήσεις σύνδεσης χρήστη. Εάν δεν πραγματοποιήσουν πρόσβαση, υποβάλλεται ερώτηση από το εργαλείο "Αποθηκευμένα ονόματα χρηστών και κωδικοί πρόσβασης" (Stored User Names and Passwords).
 3. Οι πιστοποιήσεις τοποθετούνται στο εργαλείο "Αποθηκευμένα ονόματα χρηστών και κωδικοί πρόσβασης" (Stored User Names and Passwords), μετά την επιτυχή σύνδεσή του ή με κλικ στο κουμπί Άκυρο (Cancel), εάν επιστραφεί μήνυμα λάθους.
Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες για την ερώτηση "Αποθηκευμένα ονόματα χρηστών και κωδικοί πρόσβασης" (Stored User Names and Passwords):
 • Username
 • Κωδικός πρόσβασης (Password)
 • Απομνημόνευση κωδικού πρόσβασης (Remember my password)
Τα ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΑ κλειδιά δημιουργούνται με τον εξής τρόπο:
 1. Ξεκινήστε το εργαλείο "Αποθηκευμένα ονόματα χρηστών και κωδικοί πρόσβασης" (Stored User Names and Passwords) στον Πίνακα Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 3. Πληκτρολογήστε τις κατάλληλες πληροφορίες στα πλαίσια:
  • Διακομιστής (Server): Χρησιμοποιήστε το όνομα κεντρικού υπολογιστή, το πλήρως ορισμένο όνομα τομέα (FQDN), χαρακτήρες μπαλαντέρ κ.ο.κ.
  • Όνομα χρήστη (User Name): Τομέας\Όνομα_χρήστη, Μηχάνημα\Όνομα_χρήστη, κύριο όνομα χρήστη (UPN).
  • Κωδικός πρόσβασης (Password): Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.
Τα αντικείμενα σύνδεσης (κλειδιά) του εργαλείου "Αποθηκευμένα ονόματα χρηστών και κωδικοί πρόσβασης" (Stored User Names and Passwords) μπορούν να δημιουργηθούν με μη αυτόματο τρόπο σε διάφορες οντότητες:
 • συγκεκριμένος πόρος:
  διακομιστής.τομέας.σύμπλεγμα_δομής.com
 • λιγότερο συγκεκριμένο σύνολο πόρων: *.τομέας.σύμπλεγμα_δομής.com (όλοι οι πόροι στο
  τομέας.σύμπλεγμα_δομής.com)
 • πολύ γενικό σύνολο πόρων: *.σύμπλεγμα_δομής.com (όλοι οι πόροι στο
  σύμπλεγμα_δομής.com)
Εάν υπάρχουν πολλές πιστοποιήσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε έναν πόρο προορισμού, το εργαλείο "Αποθηκευμένα ονόματα χρηστών και κωδικοί πρόσβασης" (Stored User Names and Passwords) στο Windows XP SP1 και νεότερη έκδοση χρησιμοποιεί την πιο εξειδικευμένη πιστοποίηση. Για παράδειγμα, ένας χρήστης προσπαθεί να συνδεθεί στη διαδρομή \\διακομιστής, που είναι
διακομιστής.τομέας.σύμπλεγμα_δομής.com. Ο χρήστης μπορεί να έχει πιστοποιήσεις για το διακομιστή, το *.τομέας.σύμπλεγμα_δομής.com και το *.σύμπλεγμα_δομής.com. Σε αυτό το σενάριο, η πιο συγκεκριμένη πιστοποίηση που εφαρμόζεται είναι για τον ίδιο το διακομιστή, επομένως αυτή είναι που χρησιμοποιείται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εργαλείο "Αποθηκευμένα ονόματα χρηστών και κωδικοί πρόσβασης" (Stored User Names and Passwords), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
281249 Τα πιστοποιητικά του εργαλείου "Αποθηκευμένα ονόματα χρηστών και κωδικοί πρόσβασης" (Stored User Names and Passwords) διατηρούνται μόνιμα για την περίοδο λειτουργίας σύνδεσης

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 281660 - Τελευταία αναθεώρηση: 25 Σεπ 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια