Μια συγκεκριμένη χώρα ενημέρωση είναι διαθέσιμη για να εκχωρήσει περιοδικές πάγιο κόστος απόσβεσης μεταξύ πολλών οργανικών μονάδων για την Κίνα στο Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Αυτό το άρθρο ισχύει για το Microsoft Dynamics AX για την περιοχή κινέζικα (cn).

Εισαγωγή

Αυτό το άρθρο περιγράφει μια ενημερωμένη έκδοση συγκεκριμένη χώρα που εκχωρεί περιοδικές πάγιο κόστος απόσβεσης μεταξύ πολλαπλών μονάδων εταιρεία στην Κίνα στο Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Μπορείτε να δεσμεύσετε περιοδικές πάγιο κόστος απόσβεσης μεταξύ πολλών οργανικών μονάδων, για τις εμφανίσεις, τμήματα ή κέντρα κόστους.

Περισσότερες πληροφορίες

Μπορείτε να ρυθμίσετε έναν κανόνα μερισμού παγίων που περιέχει μια αναλογία για κάθε μία από τις τιμές διαστάσεων. Με την εκχώρηση του κανόνα μερισμού παγίων καταχώρησης προφίλ, θα έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε αυτόματα το ποσό απόσβεσης σύμφωνα με το πρότυπο σε πρόταση απόσβεσης Dynamics AX.

Πληροφορίες ενημέρωσης

Αυτή η ενημερωμένη έκδοση συγκεκριμένη χώρα περιλαμβάνεται στην αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 6 (CU6) για το Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Για να εφαρμόσετε αυτήν την ενημερωμένη έκδοση συγκεκριμένη χώρα, εγκαταστήστε CU6 για το Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το CU6 για το Microsoft Dynamics AX 2012 R2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2850972 συγκεντρωτική ενημερωμένη έκδοση 6 (CU6) για το Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ένα ζήτημα των προϊόντων της Microsoft που παρατίθενται στην ενότητα "Ισχύει για".
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο "ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ" που έχει δημιουργηθεί απευθείας από την εταιρεία υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται ως έχουν, ως απάντηση σε ζητήματα που προέκυψαν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διαθεσιμότητάς του, το υλικό ενδέχεται να περιλαμβάνει τυπογραφικά λάθη και μπορεί να αναθεωρηθεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση. Για άλλα θέματα, ανατρέξτε στην ενότητα " Όροι χρήσης ".
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2818638 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Φεβ 2017 - Αναθεώρηση: 3

Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Fixed Assets

Σχόλια