σφάλμα διακοπής "0x000000A0" κατά την επαναφορά των Windows 8 ή 2012 διακομιστή των Windows από αδρανοποίηση (Hibernate)

Δεν είστε βέβαιοι εάν αυτή είναι η σωστή ενημέρωση κώδικα; Έχουμε προσθέσει αυτό το θέμα για να μας Διαγνωστική ένδειξη σφαλμάτων μνήμης που να επιβεβαιώσετε.

Συμπτώματα

Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
  • Έχετε Windows 8 ή υπολογιστή που βασίζεται σε Windows Server 2012 με δίσκους υψηλής απόδοσης, και επεξεργαστές χαμηλής απόδοσης ή ενός μονού πυρήνα CPU.
  • Μπορείτε να θέσετε τον υπολογιστή σε αδρανοποίησης (S4).
  • Προσπαθείτε να επαναφέρετε τον υπολογιστή από αδρανοποίηση (Hibernate).
Σε αυτό το σενάριο, η λειτουργία του υπολογιστή διακόπτεται και λαμβάνετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
ΔΙΑΚΟΠΉ: 0x000000A0 (παράμετρος1, παράμετρος2, παράμετρος3, παράμετρος4)

Σημειώσεις
  • Αυτό το σφάλμα διακοπής περιγράφει ένα ζήτημα INTERNAL_POWER_ERROR.
  • Οι παράμετροι αυτού του μηνύματος λάθους διακοπής ποικίλλουν, ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων του υπολογιστή.
  • Δεν όλων των σφαλμάτων "Διακοπή 0x000000A0" προκαλούνται από αυτό το ζήτημα.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πληροφορίες αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε το Windows 8 και Windows Server 2012 αθροιστική ενημερωμένη έκδοση 2822241. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης αυτού του πακέτου αθροιστική ενημερωμένη έκδοση, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2822241 των Windows 8 και Windows Server 2012 αθροιστική ενημέρωση: Απρίλιος 2013

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ορολογία των ενημερώσεων λογισμικού, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft:
824684 περιγραφή της βασικής ορολογίας που χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού της Microsoft
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2823506 - Τελευταία αναθεώρηση: 23 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια