Οι πόροι του Windows Installer

Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής βάσης που έχει αποσυρθεί

Αυτό το άρθρο αφορά προϊόντα για τα οποία η Microsoft δεν παρέχει πλέον υποστήριξη. Συνεπώς, το παρόν άρθρο παρέχεται "ως έχει" και δεν θα ενημερώνεται πλέον.

Σύνοψη

Αυτό το άρθρο παραθέτει τους πόρους του Windows Installer που χρησιμοποιούνται πιο συχνά.

Περισσότερες πληροφορίες

Τα Windows Installer 2.0

Κέντρο υποστήριξης του Windows Installer:Τεκμηρίωση SDK του Windows Installer στο MSDN:Η ενημερωμένη έκδοση SDK:Ανάγνωση και ανάλυση των αρχείων καταγραφής:
Ανατρέξτε στην ενότητα του εργαλείου WiLogUtl.exe στο SDK του Windows Installer.

Παραδείγματα του Windows Installer

Εργασία έως 7 παραδείγματα εγκατάστασης στο αρχείο Βοήθειας Msi.chm SDK, χρησιμοποιώντας το εργαλείο Orca SDK και χρησιμοποιώντας το αρχείο UISample.msi ως ένα βασικό .msi πακέτο για να ξεκινήσετε με (έχει ήδη συνταχθεί στο περιβάλλον εργασίας Χρήστη). Το αρχείο Βοήθειας βρίσκεται στο φάκελο Microsoft SDK στην περιοχή Βοήθειας. Όταν εργάζεστε με τα υπόλοιπα παραδείγματα, συγκεντρώνουν για τα παρακάτω θέματα:
  • Οι κωδικοί των προϊόντων
  • Κωδικοί πακέτου
  • Συγχωνεύσεις και μετασχηματισμών
  • Καταγραφή
  • Κανόνες έκδοσης αρχείου
  • Οργάνωση των εφαρμογών σε στοιχεία

Λευκές βίβλοι

Έκδοση 2.0 λευκή βίβλος:
Του Windows Installer: παροχές και η υλοποίηση για τους διαχειριστές συστήματος
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000pro/evaluate/featfunc/wispro.mspx
Οδηγός βήμα προς βήμα:
Οδηγός βήμα προς βήμα για την εγκατάσταση και συντήρηση λογισμικού
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/maintain/featusability/inmnwp.mspx

Κοινή χρήση στοιχείων side-by-side

Χρήση μεμονωμένες εφαρμογές:
Χρησιμοποιήστε μεμονωμένες εφαρμογές και side-by-side στοιχείο κοινής χρήσης για τη μείωση διενέξεων DLL
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd408052(v=vs.85).aspx

.NET framework

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Setup.exe εκκίνησης που περιγράφει πώς να εγκαταστήσετε το .NET Framework και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το πακέτο .msi, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία MSDN στο Web:
Δείγμα προγράμματος εκκίνησης του Microsoft .NET Framework setup.exe
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=24556
Για πληροφορίες και για να κάνετε λήψη του .NET Framework με δυνατότητα αναδιανομής, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία MSDN στο Web:
Microsoft .NET Framework με δυνατότητα αναδιανομής
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=26

Εκπομπές στο Web

Αναβάθμιση:
Αναβάθμιση εφαρμογών που βασίζονται σε Windows Installer
http://support.microsoft.com/servicedesks/webcasts/wc021500/wcblurb021500.asp
Visual Studio Installer (VSI):Ενημέρωση:
Ενημέρωση κώδικα του Microsoft Windows Installer
http://support.microsoft.com/servicedesks/webcasts/wc090800/wcblurb090800.asp

Ομάδες συζήτησης

microsoft.public.platformsdk.msi
microsoft.public.win2000.msi

Τοποθεσίες τρίτων κατασκευαστών

InstallSite - πόροι για προγραμματιστές της εγκατάστασης (Setup):AppDeploy:Συνετή λύσεις - εργαλείο σύνταξης:InstallShield - εργαλείο σύνταξης:Τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που περιγράφει αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 282477 - Τελευταία αναθεώρηση: 23 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια