Τα εκτυπωμένα χρώματα ενδέχεται να μην είναι ίδια με τα χρώματα στην οθόνη

Συμπτώματα

Όταν εκτυπώνετε ένα αρχείο με μοτίβα χρώματος (ενδιάμεσοι τόνοι γκρι), το χρώμα του εκτυπωμένου εγγράφου ενδέχεται να μην είναι ίδιο με το χρώμα στην οθόνη.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα είναι πιθανό να παρουσιαστεί όταν για τον εκτυπωτή σας είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ICM (Image Color Management).

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, απενεργοποιήστε τη λειτουργία ICM για τον εκτυπωτή:
  1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel), κατόπιν στην επιλογή Εκτυπωτές και άλλο υλικό (Printers and Other Hardware) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Εκτυπωτές και φαξ (Printers and Faxes).
  2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικού στον εκτυπωτή και μετά κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
  3. Κάντε κλικ στην ενότητα Προτιμήσεις εκτύπωσης (Printing Preferences), κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους (Advanced) και κατόπιν απενεργοποιήστε τη λειτουργία ICM.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι επιλογές ICM ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.

Κατάσταση

Η Microsoft έχει επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για ζήτημα το οποίο παρουσιάζεται στα προϊόντα της που αναφέρονται στην αρχή αυτού του άρθρου.

Περισσότερες πληροφορίες

Αυτό το ζήτημα είναι γνωστό ότι προκύπτει στους ακόλουθους εκτυπωτές:
  • Hewlett-Packard DeskJet 1600C
  • Canon BubbleJet BJC-4100
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η ICM είναι μια δυνατότητα του λειτουργικού συστήματος, η οποία αντιστοιχίζει χρωματικές διαφορές από διαφορετικές συσκευές, όπως για παράδειγμα σαρωτές, φωτογραφικές μηχανές, οθόνες και εκτυπωτές. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του εκτυπωτή για να λάβετε το προφίλ του εκτυπωτή που θα επιτρέψει την κατάλληλη αναπαραγωγή χρωμάτων.


Τα προϊόντα άλλων κατασκευαστών που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες από τη Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, όσον αφορά τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 282897 - Τελευταία αναθεώρηση: 17 Μαΐ 2006 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια