Η δυνατότητα "Μουσική σε αναμονή" δεν λειτουργεί για Lync τηλέφωνο Edition για ένα τηλέφωνο Aries κατά τη ρύθμιση παραμέτρων ενός αρχείου ήχου

Συμπτώματα

Εξετάστε το ακόλουθο σενάριο:
 • Εγκαθιστάτε μία από τις ακόλουθες αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις για το Microsoft Lync τηλέφωνο Edition για Aries τηλεφώνου σε ένα τηλέφωνο Aries σε ένα περιβάλλον Lync Server 2010:
  • 2737911 περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για Lync τηλέφωνο Edition για Polycom CX500, Polycom CX600 και Polycom CX3000 τηλέφωνα: Ιανουαρίου 2013
  • 2737909 περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για Lync τηλέφωνο Edition για Aastra 6721ip και Aastra 6725ip: Δεκεμβρίου 2012
  • 2737910 περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για Lync τηλέφωνο Edition για HP 4110 και HP 4120: Δεκεμβρίου 2012
  Σημείωση Εφόσον εφαρμοστεί μία από τις ενημερωμένες εκδόσεις, ο διαχειριστής ούτε οι χρήστες να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ή να προσαρμόσετε το αρχείο ήχου που χρησιμοποιείται για τη δυνατότητα "Μουσική σε αναμονή".
 • Ένας διαχειριστής ισχύει μια πολιτική υπολογιστή-πελάτη για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός αρχείου ήχου για τη δυνατότητα "Μουσική σε αναμονή" σε Lync Server 2010.
 • Μπορείτε να έχετε μια κλήση σε αναμονή στο τηλέφωνο Aries.
Σε αυτό το σενάριο, η δυνατότητα "Μουσική σε αναμονή" δεν λειτουργεί και το χρήστη σε-αναμονή δεν ακούγεται μουσική.

Αιτία

Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται επειδή το τηλέφωνο Aries δεν μπορεί να χειριστεί μια κατάσταση κατά την οποία ένα αρχείο ήχου έχει ρυθμιστεί για τη δυνατότητα "Μουσική σε αναμονή".

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε το ζήτημα, εγκαταστήστε μία από τις ακόλουθες αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις:
 • 2819315 περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για Lync τηλέφωνο Edition για Aastra 6721ip και Aastra 6725ip: Απριλίου 2013
 • 2819320 περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για Lync τηλέφωνο Edition για HP 4110 και HP 4120: Απριλίου 2013
 • 2819322 περιγραφή της αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης για Lync τηλέφωνο Edition για Polycom CX500, Polycom CX600 και Polycom CX3000 τηλέφωνα: Απριλίου 2013

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft:
2703325 υπάρχουν διαθέσιμες ενημερωμένες εκδόσεις που ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Μουσική σε αναμονή" σε Lync Edition τηλέφωνο τηλέφωνα
Τα προϊόντα τρίτων κατασκευαστών που περιγράφει αυτό το άρθρο έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες που είναι ανεξάρτητες της Microsoft. Η Microsoft δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή άλλη, σχετικά με τις επιδόσεις ή την αξιοπιστία αυτών των προϊόντων.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2829272 - Τελευταία αναθεώρηση: 11 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια