Εσφαλμένος τερματισμός ενδέχεται να επηρεάσει η επαναφορά συστήματος

Συμπτώματα

Όταν χρησιμοποιείτε την επαναφορά συστήματος για να πραγματοποιήσετε επαναφορά του συστήματός σας, η επαναφορά συστήματος ενδέχεται να μην επαναφέρει όλα τα αρχεία με τον αναμενόμενο τρόπο. Μπορείτε, επίσης, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους όταν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά τη διαδικασία επαναφοράς:

Επαναφορά συστήματος

Η επαναφορά δεν ολοκληρώθηκε

Δεν είναι δυνατή η επαναφορά του υπολογιστή σας για να:

Ημ/νία
Επαναφορά όνομα σημείου
Αυτή η επαναφορά είναι ημιτελής. Διακόπηκε από εσφαλμένο τερματισμό. Πρέπει να αναιρέσετε αυτήν την επαναφορά ή να επιλεχθεί άλλο σημείο επαναφοράς.

Για να επιλέξετε ένα άλλο σημείο επαναφοράς, επανεκκινήσετε την επαναφορά συστήματος.

Αιτία

Αυτή η συμπεριφορά μπορεί να προκύψει όταν ο υπολογιστής δεν τερματίζεται σωστά. Για παράδειγμα, αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται όταν υπάρχει ακούσιες ή εκούσιες εσφαλμένο τερματισμό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επαναφοράς.

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, μπορείτε να επαναφέρετε ξανά στο ίδιο σημείο επαναφοράς ή να αναιρέσετε την πρώτη επαναφορά.

Μέθοδος 1: Επιλέξτε το ίδιο ή άλλο σημείο επαναφοράς

  1. Ξεκινήστε την επαναφορά συστήματος.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά του υπολογιστή σε παλιότερη χρονική στιγμήκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.
  3. Επιλέξτε ένα σημείο επαναφοράς από το Ημερολόγιο επαναφοράς συστήματος στο παράθυρο διαλόγου Επιλέξτε ένα σημείο επαναφοράς και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

Μέθοδος 2: Αναιρέστε την προηγούμενη επαναφορά

  1. Ξεκινήστε την επαναφορά συστήματος.
  2. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναίρεση της τελευταίας επαναφοράςκαι, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο.

Περισσότερες πληροφορίες

Όταν ένας υπολογιστής είναι εσφαλμένη ή υποχρεωτικός τερματισμός κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας επαναφοράς, είτε κατά λάθος είτε εσκεμμένα, στο μηχάνημα ενδέχεται να σε κατάσταση στην οποία έγινε επαναφορά μόνο μερικών αρχείων.

Εάν γίνει εσφαλμένος τερματισμός σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή (όχι κατά τη διάρκεια της επαναφοράς) και έχει γίνει επαναφορά κάποια στιγμή πριν από τον εσφαλμένο τερματισμό, υπάρχει μικρή πιθανότητα να αποτύχει η επαναφορά, λόγω του γεγονότος ότι ορισμένες λειτουργίες αρχείων ενδέχεται να μην έχουν συνδεθεί σωστά από την επαναφορά συστήματος. Το σύστημα θα είναι στην ίδια κατάσταση όπως πριν από την επαναφορά ξεκίνησε. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στην ενότητα "Προτεινόμενη αντιμετώπιση" αυτού του άρθρου.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 283096 - Τελευταία αναθεώρηση: 23 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια