Τρόπος διαχείρισης των cookies στον Internet Explorer 6

Για μια έκδοση αυτού του άρθρου που αφορά τον Microsoft Internet Explorer 5.x, ανατρέξτε στο άρθρο
196955 .

Περίληψη

Ο Internet Explorer 6 υλοποιεί προηγμένο φιλτράρισμα των cookies με βάση την προδιαγραφή πλατφόρμας προτιμήσεων απορρήτου (Platform for Privacy Preferences - P3P). Η προδιαγραφή P3P, που αναπτύχθηκε από το W3C (World Wide Web Consortium), σας δίνει τη δυνατότητα να εκφράσετε τις προτιμήσεις απορρήτου, ενώ βοηθά τις τοποθεσίες Web να περιγράψουν με σαφήνεια τον τρόπο χρήσης των δεδομένων τους, σε μορφή με δυνατότητα ανάγνωσης από υπολογιστή Για πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα P3P, ανατρέξτε στην παρακάτω τοποθεσία στο Web: Η Microsoft παρέχει πληροφορίες επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές, για να σας βοηθήσει να βρείτε τεχνική υποστήριξη. Αυτές οι πληροφορίες επικοινωνίας είναι δυνατό να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η Microsoft δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών επικοινωνίας με άλλους κατασκευαστές.

Ο Internet Explorer 6 θα σας ειδοποιεί για τις τοποθεσίες Web που δεν ικανοποιούν τις ρυθμίσεις απορρήτου σας. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο διαχείρισης των ρυθμίσεων απορρήτου (ή των cookies) στον Internet Explorer 6. Για πληροφορίες σχετικά με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις απορρήτου στον Internet Explorer 6, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
293222 Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις απορρήτου για τον Internet Explorer 6

Περισσότερες πληροφορίες

Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου στον Internet Explorer 6 κάνοντας κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options) στο μενού Εργαλεία (Tools) και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στην καρτέλα Απόρρητο (Privacy).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ένας διαχειριστής μπορεί να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις απορρήτου σας και να καταργήσει την καρτέλα Απόρρητο (Privacy) από τη διασύνδεση στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Internet (Internet Options). Εάν η καρτέλα Απόρρητο (Privacy) δεν είναι διαθέσιμη, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας ή ανατρέξτε στην ενότητα
Πρόσθετες πληροφορίες για έμπειρους χρήστες και επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής αυτού του άρθρου.

Αυτές οι ρυθμίσεις αντικαθιστούν τις ρυθμίσεις των cookies στην καρτέλα Ασφάλεια (Security) στον Internet Explorer 4 και 5 (και στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) στον Internet Explorer 3). Το ρυθμιστικό των ρυθμίσεων Απόρρητο (Privacy) διαθέτει έξι ρυθμίσεις: Αποκλεισμός όλων των cookies (Block All Cookies), Υψηλό (High), Μέτρια υψηλό (Medium High), Μεσαίο (Medium) (προεπιλεγμένο επίπεδο), Χαμηλό (Low) και Αποδοχή όλων των cookies (Accept All Cookies).

Οι ρυθμίσεις απορρήτου που είναι διαθέσιμες με το ρυθμιστικό είναι:
 • Αποκλεισμός όλων των cookies (Block All Cookies): Θα αποκλειστούν τα cookies από όλες τις τοποθεσίες Web και δεν θα είναι δυνατή η ανάγνωση των cookies που υπάρχουν στον υπολογιστή σας από τις τοποθεσίες Web που τα δημιούργησαν. Οι ενέργειες απορρήτου ανά τοποθεσία δεν αντικαθιστούν αυτές τις ρυθμίσεις.
 • Υψηλό (High): Αποκλείει τα cookies που δεν έχουν σταθερή πολιτική απορρήτου ή που έχουν σταθερή πολιτική απορρήτου η οποία προσδιορίζει ότι θα χρησιμοποιούνται προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης ταυτότητας χωρίς τη ρητή σας συγκατάθεση. Τα cookies που υπήρχαν στον υπολογιστή σας πριν από την εγκατάσταση του Internet Explorer 6 δεσμεύονται (περιορίζονται έτσι ώστε η ανάγνωσή τους να είναι δυνατή μόνο στο περιβάλλον του αρχικού κατασκευαστή). Οι ενέργειες απορρήτου ανά τοποθεσία αντικαθιστούν αυτές τις ρυθμίσεις.
 • Μέτρια υψηλό (Medium High): Αποκλείει τα cookies άλλων κατασκευαστών που δεν έχουν σταθερή πολιτική απορρήτου ή που χρησιμοποιούν προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης ταυτότητας χωρίς τη ρητή σας συγκατάθεση. Αποκλείει τα cookies του αρχικού κατασκευαστή που έχουν μια σταθερή πολιτική απορρήτου η οποία καθορίζει ότι θα χρησιμοποιούνται προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης ταυτότητας χωρίς τη σιωπηρή σας συγκατάθεση. Τα cookies του αρχικού κατασκευαστή που δεν έχουν σταθερή πολιτική απορρήτου και τα cookies που υπήρχαν στον υπολογιστή σας πριν από την εγκατάσταση του Internet Explorer 6 δεσμεύονται (περιορίζονται έτσι ώστε η ανάγνωσή τους να είναι δυνατή μόνο στο περιβάλλον του αρχικού κατασκευαστή). Οι ενέργειες απορρήτου ανά τοποθεσία αντικαθιστούν αυτές τις ρυθμίσεις.
 • Μεσαίο (Medium) (προεπιλεγμένο επίπεδο): Αποκλείει τα cookies άλλων κατασκευαστών που δεν έχουν σταθερή πολιτική απορρήτου ή που έχουν σταθερή πολιτική απορρήτου, η οποία προσδιορίζει ότι θα χρησιμοποιούνται προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης ταυτότητας χωρίς τη σιωπηρή σας συγκατάθεση. Τα cookies του αρχικού κατασκευαστή που έχουν σταθερή πολιτική απορρήτου, η οποία καθορίζει ότι θα χρησιμοποιούνται προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης ταυτότητας χωρίς τη σιωπηρή σας συγκατάθεση, υποβαθμίζονται (διαγράφονται όταν κλείνετε τον Internet Explorer). Τα cookies του αρχικού κατασκευαστή που δεν έχουν σταθερή πολιτική απορρήτου δεσμεύονται (περιορίζονται έτσι ώστε η ανάγνωσή τους να είναι δυνατή μόνο στο περιβάλλον του αρχικού κατασκευαστή). Τα cookies που υπήρχαν ήδη στον υπολογιστή σας πριν από την εγκατάσταση του Internet Explorer 6 δεσμεύονται επίσης. Οι ενέργειες απορρήτου ανά τοποθεσία αντικαθιστούν αυτές τις ρυθμίσεις.
 • Χαμηλό (Low): Τα cookies του αρχικού κατασκευαστή που δεν έχουν σταθερή πολιτική απορρήτου δεσμεύονται (περιορίζονται έτσι ώστε η ανάγνωσή τους να είναι δυνατή μόνο στο περιβάλλον του αρχικού κατασκευαστή). Τα cookies που υπήρχαν ήδη στον υπολογιστή σας πριν από την εγκατάσταση του Internet Explorer 6 δεσμεύονται επίσης. Τα cookies άλλων κατασκευαστών που δεν έχουν σταθερή πολιτική απορρήτου ή που έχουν σταθερή πολιτική απορρήτου, η οποία καθορίζει ότι θα χρησιμοποιούνται προσωπικές πληροφορίες αναγνώρισης ταυτότητας χωρίς τη σιωπηρή σας συγκατάθεση, υποβαθμίζονται (διαγράφονται όταν κλείνετε τον Internet Explorer). Οι ενέργειες απορρήτου ανά τοποθεσία αντικαθιστούν αυτές τις ρυθμίσεις.
 • Αποδοχή όλων των cookies (Accept All Cookies): Όλα τα cookies θα αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και θα είναι δυνατή η ανάγνωση των cookies που υπάρχουν στον υπολογιστή σας από τις τοποθεσίες Web που τα δημιούργησαν. Οι ενέργειες απορρήτου ανά τοποθεσία δεν αντικαθιστούν αυτές τις ρυθμίσεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η τροποποίηση των προτιμήσεων απορρήτου δεν επηρεάζει την πολιτική αποδοχής των cookie για τα cookies που έχουν ήδη ρυθμιστεί, εκτός αν μετακινήσετε το ρυθμιστικό στην επιλογή Αποδοχή όλων των cookies (Accept All Cookies) ή Αποκλεισμός όλων των cookies (Block All Cookies).

Ο Internet Explorer εμφανίζει ένα παράθυρο διαλόγου Απόρρητο (Privacy) την πρώτη φορά που ένα cookie περιορίζεται με βάση τις προτιμήσεις απορρήτου σας. Το παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται μόνο μία φορά, εκτός αν καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Να μην εμφανιστεί ξανά αυτό το μήνυμα (Don't show this message again). Το παράθυρο διαλόγου Απόρρητο (Privacy) εξηγεί ότι ένα νέο εικονίδιο κατάστασης (το εικονίδιο Αναφορά απορρήτου (Privacy Report)) τοποθετείται στη γραμμή κατάστασης, όταν επισκέπτεστε μια τοποθεσία Web που δεν ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις απορρήτου σας. Μπορείτε να κάνετε διπλό κλικ σε αυτό το εικονίδιο για να προβάλετε την αναφορά απορρήτου, που εξηγεί ότι η τοποθεσία Web είτε έχει πρακτικές απορρήτου που έρχονται σε διένεξη με τις προτιμήσεις σας είτε δεν έχει δημοσιευμένη πολιτική απορρήτου. Μπορείτε επίσης να προβάλετε μια αναφορά απορρήτου για οποιαδήποτε τοποθεσία, κάνοντας κλικ στην εντολή Αναφορά απορρήτου (Privacy Report) από το μενού Προβολή (View).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ρυθμιστικό Απόρρητο (Privacy) είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί μόνο στη ζώνη Internet. Όλα τα cookies γίνονται αυτόματα αποδεκτά από τοποθεσίες Web στις ζώνες "Tοπικό intranet" (Local intranet) και "Αξιόπιστες τοποθεσίες" (Trusted sites) και όλα τα cookies αποκλείονται αυτόματα από τοποθεσίες Web στη ζώνη "Ελεγχόμενες τοποθεσίες" (Restricted sites).

Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
282846 Οι ρυθμίσεις της καρτέλας "Απόρρητο" (Privacy) επηρεάζουν μόνο τη ζώνη Internet

Ενέργειες απορρήτου ανά τοποθεσία

Έχετε επίσης την επιλογή να ορίσετε πρακτικές διαχείρισης των cookies ανά τοποθεσία. Αυτό αντικαθιστά τις προεπιλεγμένες προτιμήσεις απορρήτου σας, που ορίζονται με το ρυθμιστικό για όλες τις τοποθεσίες που προσθέτετε στο παράθυρο διαλόγου Ενέργειες απορρήτου ανά τοποθεσία (Per Site Privacy Actions), εκτός αν μετακινήσετε το ρυθμιστικό στην επιλογή Αποδοχή όλων των cookies (Accept All Cookies) ή Αποκλεισμός όλων των cookies (Block All Cookies) (οπότε οι ενέργειες απορρήτου ανά τοποθεσία παραβλέπονται).


Για να παρακάμψετε τη διαχείριση των cookies για μεμονωμένες τοποθεσίες στο Web, κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία (Edit) στην καρτέλα Απόρρητο (Privacy), για να ανοίξετε το παράθυρο διαλόγου Ενέργειες απορρήτου ανά τοποθεσία (Per Site Privacy Actions). Μπορείτε να εισαγάγετε μεμονωμένους τομείς στο παράθυρο διαλόγου
Ενέργειες απορρήτου ανά τοποθεσία (Per Site Privacy Actions) με μια πολιτική είτε Αποκλεισμός (Block) είτε Αποδοχή (Allow). Τα υπάρχοντα cookies από τοποθεσίες που επιλέγετε για αποκλεισμό θα διαγραφούν. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν μετακινήσετε το ρυθμιστικό της καρτέλας Απόρρητο (Privacy) στην επιλογή Αποδοχή όλων των cookies (Accept All Cookies) ή στην επιλογή Αποκλεισμός όλων των cookies (Block All Cookies), το κουμπί Επεξεργασία (Edit) δεν είναι πλέον διαθέσιμο, επειδή οι ενέργειες απορρήτου ανά τοποθεσία παραβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Ρυθμίσεις απορρήτου για προχωρημένους (Advanced Privacy Settings)

Μπορείτε να παρακάμψετε την αυτόματη διαχείριση των cookies για όλες τις τοποθεσίες Web στη ζώνη Internet, κάνοντας κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced) στην καρτέλα Απόρρητο (Privacy). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις απορρήτου για προχωρημένους (Advanced Privacy Settings) για να ρυθμίσετε τα cookies του αρχικού και άλλων κατασκευαστών σε Αποδοχή (Accept), Αποκλεισμός (Block) ή Προτροπή (Prompt), επιλέγοντας το πλαίσιο ελέγχου "Να επιτρέπονται πάντα cookies περιόδου λειτουργίας" (Always allow session cookies).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ανάγνωση των cookies που υπάρχουν στον υπολογιστή σας εξακολουθεί να είναι δυνατή από τις τοποθεσίες Web που τα δημιούργησαν, ακόμη και αν καθορίσετε να αποκλείονται, από το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις απορρήτου για προχωρημένους (Advanced Privacy Settings).

Για πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
298780 Είναι δυνατή η ανάγνωση των υπαρχόντων cookies από μια τοποθεσία Web, ακόμη και αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή "Αποκλεισμός".
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ενέργειες απορρήτου ανά τοποθεσία αντικαθιστούν τις ρυθμίσεις του παράθυρου διαλόγου Ρυθμίσεις απορρήτου για προχωρημένους (Advanced Privacy Settings).

Εισαγωγή προσαρμοσμένων προτιμήσεων απορρήτου (Importing Custom Privacy Preferences)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Εισαγωγή (Import), για να εισαγάγετε ένα αρχείο προσαρμοσμένων προτιμήσεων απορρήτου. Για πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία ενός προσαρμοσμένου αρχείου εισαγωγής απορρήτου, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
Όλες οι ρυθμίσεις απορρήτου οι οποίες δεν παρακάμπτονται από τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις απορρήτου που εισάχθηκαν παραμένουν αμετάβλητες μετά την εισαγωγή. Για παράδειγμα, εάν οι προσαρμοσμένες ρυθμίσεις που εισάγονται δεν ορίζουν ρυθμίσεις απορρήτου για τη ζώνη Internet, οι υπάρχουσες ρυθμίσεις απορρήτου για αυτήν τη ζώνη διατηρούνται. Οι κανόνες ανά τοποθεσία ενδέχεται να καταργηθούν, όταν εισάγετε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις απορρήτου, και, εάν εισαγάγετε προσαρμοσμένες ρυθμίσεις απορρήτου, δεν μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες προτιμήσεις απορρήτου για τη ζώνη ασφαλείας Internet, χωρίς να απενεργοποιήσετε τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις για αυτήν τη ζώνη (κάνοντας κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced) ή Προεπιλογή (Default) στην καρτέλα Απόρρητο (Privacy), καταργούνται οι ρυθμίσεις απορρήτου για τη ζώνη Internet που έχουν εισαχθεί).
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την κατάργηση των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων απορρήτου που έχουν εισαχθεί, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
301689 Τρόπος κατάργησης των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων απορρήτου που έχουν εισαχθεί

Τρόπος προβολής και διαγραφής των cookies

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο προβολής των cookies που έχετε αποδεχθεί ή τον τρόπο διαγραφής των cookies, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
278835 Τρόπος διαγραφής αρχείων cookies

Πρόσθετες πληροφορίες για έμπειρους χρήστες και επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής

Εάν είστε διαχειριστής, μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου για όλους τους χρήστες και να αποτρέψετε την προβολή και τροποποίηση των ρυθμίσεων απορρήτου από τους χρήστες (συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών). Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Πολιτικής ομάδας (Group Policy) στην Κονσόλα διαχείρισης της Microsoft (Microsoft Management Console - MMC) για τους υπολογιστές που βασίζονται σε Windows 2000 ή Windows XP ή χρησιμοποιήστε το Internet Explorer Administration Kit (IEAK) για οποιαδήποτε υποστηριζόμενη πλατφόρμα των Windows. Έχετε υπόψη ότι ο υπολογιστής στον οποίο εκτελείτε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Πολιτικής ομάδας (Group Policy) ή το IEAK πρέπει να εκτελεί τον Internet Explorer 6 για τον ορισμό των ρυθμίσεων απορρήτου.

Προσαρμογή ρυθμίσεων απορρήτου (και ασφαλείας)

 1. Στο Στάδιο 4 - Προσαρμογή του προγράμματος περιήγησης του "Οδηγού προσαρμογής του Internet Explorer" (Internet Explorer Customization Wizard) (IEAK), κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή των τρεχουσών ρυθμίσεων για ασφαλείς ζώνες και εμπιστευτικότητα (Import the current security zones and privacy settings) στο παράθυρο διαλόγου
  Ρυθμίσεις Ασφαλείας και Εμπιστευτικότητας (Security and Privacy Settings).
 2. Εάν χρησιμοποιείτε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Πολιτικής ομάδας (Group Policy), κάντε διπλό κλικ στην πολιτική Ασφαλείς ζώνες και χαρακτηρισμοί περιεχομένων (Security Zones and Content Ratings) στην περιοχή Ρυθμίσεις του χρήστη\Ρυθμίσεις των Windows\Συντήρηση του Internet Explorer\Ασφάλεια (User Configuration\Windows Settings\Internet Explorer Maintenance\Security) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή των τρεχουσών ρυθμίσεων για ασφαλείς ζώνες και εμπιστευτικότητα (Import the current security zones and privacy settings).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Τροποποίηση ρυθμίσεων (Modify Settings), για να τροποποιήσετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις απορρήτου.
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Οι τρέχουσες ρυθμίσεις ασφαλείας και απορρήτου εγγράφονται στο επιλεγμένο αντικείμενο Πολιτικής ομάδας (Group Policy) ή στο πακέτο εγκατάστασης IEAK. Εάν χρησιμοποιείτε το IEAK, πρέπει να εγκαταστήσετε το πακέτο εγκατάστασης σε κάθε υπολογιστή στον οποίο θέλετε να έχετε αυτές τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις απορρήτου.

Απενεργοποίηση της πρόσβασης χρήστη σε όλες τις ρυθμίσεις απορρήτου

Για να καταργήσετε την καρτέλα Απόρρητο (Privacy) από τη διασύνδεση του παραθύρου διαλόγου Επιλογές Internet (Internet Options) και να αποτρέψετε την προβολή ή την τροποποίηση των ρυθμίσεων απορρήτου από τους χρήστες, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους.
Μέθοδος 1: Χρησιμοποιήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Πολιτικής ομάδας (Group Policy). (Windows 2000 και Windows XP)


Για να απενεργοποιήσετε την καρτέλα Απόρρητο (Privacy) χρησιμοποιώντας το συμπληρωματικό πρόγραμμα Πολιτική ομάδας (Group Policy) στα Windows 2000 και Windows XP:
 1. Ξεκινήστε το συμπληρωματικό πρόγραμμα Πολιτικής ομάδας (Group Policy) (Gpedit.msc).
 2. Κάντε διπλό κλικ στην πολιτική Απενεργοποίηση της καρτέλας "Απόρρητο" (Disable the Privacy tab) στην περιοχή Ρυθμίσεις του χρήστη\Πρότυπα διαχείρισης\Στοιχεία των Windows\Internet Explorer\Πίνακας Ελέγχου του Internet (User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Internet Explorer\Internet Control Panel).

  Εάν αυτή η πολιτική δεν είναι διαθέσιμη σε έναν υπολογιστή με Windows 2000 που διαθέτει τον Internet Explorer 6, προμηθευτείτε το IEAK 6 Service Pack 1 (SP1).
  Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
  316116 Οι νέες πολιτικές του Internet Explorer 6 δεν είναι διαθέσιμες στα Windows 2000
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποιημένη (Enabled) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί
  OK.
Η πολιτική εφαρμόζεται στο επιλεγμένο αντικείμενο Πολιτικής ομάδας (Group Policy) και δημιουργείται μια τιμή ακολουθίας χαρακτήρων **del.PrivacyTab στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
Μέθοδος 2: Διαχείριση Προφίλ (Profile Manager) του IEAK (Όλες οι πλατφόρμες)
Για να απενεργοποιήσετε την καρτέλα Απόρρητο (Privacy) για όλους τους χρήστες των Windows 98 και των Windows Millennium Edition (Me) ή τους διαχειριστές των Windows NT 4.0, Windows 2000 ή Windows XP χρησιμοποιώντας τη Διαχείριση Προφίλ (Profile Manager) του IEAK, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να εφαρμόσετε αυτήν την πολιτική σε περιορισμένους χρήστες (χρήστες που δεν είναι διαχειριστές) σε έναν υπολογιστή με Windows NT 4.0, Windows 2000 ή Windows XP, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα Windows NT Policy Editor (Windows NT 4.0) ή το συμπληρωματικό πρόγραμμα Πολιτικής ομάδας (Group Policy) (Windows 2000 και Windows XP).
 1. Δημιουργήστε ένα πακέτο εγκατάστασης του Ιnternet Explorer, χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό προσαρμογής του Internet Explorer" (Internet Explorer Customization Wizard), και στη συνέχεια ξεκινήστε τη Διαχείριση Προφίλ (Profile Manager) του IEAK.
 2. Στο μενού File, κάντε κλικ στην εντολή
  New ή ανοίξτε ένα υπάρχον αρχείο .ins που θέλετε να τροποποιήσετε.
 3. Στο μενού Manage, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου All Policies (εάν αυτό το πλαίσιο ελέγχου δεν είναι ήδη επιλεγμένο).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Internet Property Pages στην περιοχή Policies and Restrictions\Corporate Restrictions.
 5. Κάντε κλικ για να επιλέξετε την πολιτική Disable viewing the Privacy Page.
 6. Στο μενού File, κάντε κλικ στην εντολή
  Save. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην εντολή Save As και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τη διαδρομή για το αρχείο .ins, τη διεύθυνση URL όπου αποθηκεύονται τα αρχεία σας .cab και τα ονόματα των αρχείων .cab, εάν είναι διαφορετικά από τις προεπιλογές που παρέχονται.
Η πολιτική εφαρμόζεται σε χρήστες που εγκαθιστούν το δικό σας πακέτο εγκατάστασης για τον Internet Explorer. Όταν εφαρμόζεται αυτή η πολιτική, δημιουργείται μια τιμή DWORD PrivacyTab και τα δεδομένα της τιμής της ορίζονται στο 1 στο ακόλουθο κλειδί μητρώου:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

Απενεργοποίηση της πρόσβασης χρήστη σε ενέργειες απορρήτου ανά τοποθεσία

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης της πρόσβασης μόνο στο παράθυρο διαλόγου "Ενέργειες απορρήτου ανά τοποθεσία", κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
301524 Τρόπος απενεργοποίησης της πρόσβασης στο παράθυρο διαλόγου "Ενέργειες απορρήτου ανά τοποθεσία"

Αναφορές

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
260971 Περιγραφή των cookies
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες μητρώου για τις ρυθμίσεις απορρήτου στον Internet Explorer 6, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
182569 Περιγραφή καταχωρήσεων μητρώου των ζωνών ασφαλείας του Internet Explorer
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με γνωστά ζητήματα για τις ρυθμίσεις απορρήτου στον Internet Explorer 6, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
296363 Οι ρυθμίσεις των cookies δεν διατηρούνται μετά την αναβάθμιση σε Internet Explorer 6
302708 Ορισμένες υπηρεσίες τοποθεσίας Web δεν λειτουργούν μετά την αναβάθμιση σε Internet Explorer 6
299331 Μια τοποθεσία Web σάς ενημερώνει ότι πρέπει να ενεργοποιήσετε τα cookies
318810 Δεν μπορείτε να κάνετε κλικ στην επιλογή "εδώ" (Here) στο παράθυρο διαλόγου πολιτικής απορρήτου (Privacy Policy), για να προβάλετε την πολιτική απορρήτου μιας τοποθεσίας Web
298636 Το εικονίδιο απορρήτου εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης ακόμη και όταν οι ρυθμίσεις απορρήτου επιτρέπουν τα cookies
304646 Δεν είναι δυνατός ο ορισμός διαφορετικών ρυθμίσεων απορρήτου ανά τοποθεσία για τοποθεσίες Web που βρίσκονται στον ίδιο τομέα
303477 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Καταχωρήσατε έναν τομέα που δεν είναι έγκυρος", όταν προσπαθείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου
301390 Το Cookie Pal απαιτεί ρυθμίσεις ασφαλείας για προχωρημένους
306027 Δεν είναι δυνατή η ανανέωση ιστοσελίδας που χρησιμοποιεί cookies, εάν έχει οριστεί προτροπή για τα cookies
298621 Τα cookies αποκλείονται ή αποθηκεύονται απρόσμενα στον υπολογιστή σας
303476 Το πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης δεν μπορεί να διαβάσει τις επικεφαλίδες των cookies στο παράθυρο διαλόγου "Ρυθμίσεις απορρήτου για προχωρημένους" (Advanced Privacy Settings)
303479 Μήνυμα λάθους κατά την εισαγωγή ενός προσαρμοσμένου αρχείου ρυθμίσεων ασφαλείας απορρήτου
298626 Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων απορρήτου στον Internet Explorer 6
308093 Δεν μπορείτε να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου "Αναφορά απορρήτου" (Privacy Report) πιέζοντας το συνδυασμό πλήκτρων ALT+C
301402 Εσφαλμένες πληροφορίες στο κείμενο "Τι είναι" (What's This?) των ρυθμίσεων απορρήτου για προχωρημένους
304531 Συμβολοσειρές cookie opt-out παλαιού τύπου που υποστηρίζονται από τον Internet Explorer 6
306255 Εμφάνιση μη λειτουργικού εικονιδίου απορρήτου κατά την μετάβαση προς τα πίσω σε τοποθεσίες Web
298628 Οι ενέργειες απορρήτου ανά τοποθεσία δεν λειτουργούν με τον αναμενόμενο τρόπο
302831 Δεν είναι δυνατή η κατάργηση των ενεργειών απορρήτου ανά τοποθεσία για τοποθεσίες τοπικού intranet
313558 ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Σφάλμα πολιτικής απορρήτου κατά την πρόσβαση σε τοποθεσίες μέσω του διακομιστή μεσολάβησης ελέγχου ταυτότητας
323752 ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Οι μεταβλητές της περιόδου λειτουργίας χάνονται όταν χρησιμοποιείτε FRAMESET με τον Internet Explorer 6.0
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 283185 - Τελευταία αναθεώρηση: 18 Μαΐ 2011 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια