Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν σας έχουν εκχωρηθεί σωστά σε νέα γραμματοκιβώτια του Office 365 που δημιουργείτε στο Κέντρο διαχείρισης Exchange

ΤΟ ΠΡΌΒΛΗΜΑ

Σε μια ανάπτυξη υβριδική του Microsoft Exchange Online στο Office 365 και το περιβάλλον σας εσωτερικής εγκατάστασης Microsoft Exchange Server, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο γραμματοκιβώτιο του Office 365 στο Κέντρο διαχείρισης Exchange. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε τους παραλήπτες, κάντε κλικ γραμματοκιβώτια, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία (A screen shot of the New icon ), και στη συνέχεια κάντε κλικ στο γραμματοκιβώτιο του Office 365. Ωστόσο, όταν εκτελείτε αυτήν την ενέργεια, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν ανήκουν στο γραμματοκιβώτιο σύμφωνα με τις πολιτικές διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν οριστεί.

ΑΙΤΊΑ

Από προεπιλογή, δεν είναι ενεργοποιημένη η ρύθμιση Αυτόματη ενημέρωση διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με βάση την πολιτική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εφαρμόζεται στον παραλήπτη όταν δημιουργείτε ένα γραμματοκιβώτιο του Office 365 στο Κέντρο διαχείρισης Exchange.

ΛΎΣΗ

Αφού δημιουργήσετε ένα νέο γραμματοκιβώτιο του Office 365 στο Κέντρο διαχείρισης Exchange, ενημερώστε το γραμματοκιβώτιο για να χρησιμοποιήσετε την πολιτική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για να γίνει αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κέλυφος διαχείρισης Exchange ή στο Κέντρο διαχείρισης του Exchange στο διακομιστή Exchange εσωτερικής εγκατάστασης.

Χρησιμοποιήστε το κέλυφος διαχείρισης Exchange

  1. Ανοίξτε το κέλυφος διαχείρισης Exchange. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία της Microsoft στο Web:
  2. Εκτελέστε την ακόλουθη cmdlet:
    Get-RemoteMailbox <name of mailbox> | Set-RemoteMailbox -EmailAddressPolicyEnabled $True 

Χρησιμοποιήστε το Κέντρο διαχείρισης του Exchange

  1. Ανοίξτε το Κέντρο διαχείρισης του Exchange.
  2. Επιλογή παραληπτών, κάντε κλικ στο κουμπί γραμματοκιβώτιακαι, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο γραμματοκιβώτιο του Office 365 που θέλετε να επεξεργαστείτε.
  3. Στο αριστερό παράθυρο περιήγησης, κάντε κλικ στο κουμπί διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  4. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη ενημέρωση διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με βάση την πολιτική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εφαρμόζεται στον παραλήπτη .
  5. Κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια; Μεταβείτε στην Κοινότητα της Microsoft.
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 2836370 - Τελευταία αναθεώρηση: 23 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια