Τρόπος χρήσης της δυνατότητας Roll Back Driver στα Windows XP

Σύνοψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τη δυνατότητα Επαναφορά προγράμματος οδήγησης, η οποία είναι μια νέα δυνατότητα του Microsoft Windows XP.


Χρήση της δυνατότητας Back Driver Roll

Τη δυνατότητα "Επαναφορά προγράμματος οδήγησης" σάς επιτρέπει να αντικαταστήσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευής, χρησιμοποιώντας μια έκδοση που είχε εγκατασταθεί στο παρελθόν. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα αν εγκαταστήσατε ένα νέο πρόγραμμα οδήγησης συσκευής που προκαλεί αστάθεια του υπολογιστή σας. Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα "Επαναφορά προγράμματος οδήγησης", μπορείτε να επαναφέρετε (ή επαναφέρει) το προηγούμενο πρόγραμμα οδήγησης συσκευής και να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή.


Για να χρησιμοποιήσετε το ρολό ξανά τη δυνατότητα:
  1. Ξεκινήστε τη Διαχείριση συσκευών.
  2. Κάντε διπλό κλικ στη συσκευή για την οποία θέλετε να επαναφέρετε το πρόγραμμα οδήγησης.
  3. Κάντε κλικ στην καρτέλα πρόγραμμα οδήγησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά προγράμματος οδήγησης .

Αναφορές

Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 283657 - Τελευταία αναθεώρηση: 23 Ιαν 2017 - Αναθεώρηση: 2

Σχόλια