ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ: Διαχείριση συσκευών στα Windows XP

Περίληψη

Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο χρήσης της Διαχείρισης Συσκευών (Device Manager) για τη διαχείριση των συσκευών στα Microsoft Windows XP.


Διαχείριση των συσκευών μέσω της Διαχείρισης Συσκευών (Device Manager)Η Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) παρέχει μια προβολή με γραφικά του υλικού που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή, καθώς και των προγραμμάτων οδήγησης συσκευών και των πόρων που σχετίζονται με αυτό το υλικό. Η χρήση της Διαχείρισης Συσκευών (Device Manager) παρέχει ένα κεντρικό σημείο για την αλλαγή της ρύθμισης των παραμέτρων του υλικού και αλληλεπιδρά με το μικροεπεξεργαστή του υπολογιστή.

Η χρήση της Διαχείρισης Συσκευών (Device Manager) για τη διαχείριση των συσκευών και των προγραμμάτων οδήγησής τους απαιτεί τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία παραχωρούνται όλα σε διαχειριστές:
 • Το δικαίωμα φόρτωσης/εκφόρτωσης των προγραμμάτων οδήγησης (Load\Unload Driver Privilege).
 • Τα δικαιώματα που απαιτούνται για την αντιγραφή αρχείων στον κατάλογο system32\drivers.
 • Τα δικαιώματα που απαιτούνται για την εγγραφή ρυθμίσεων στο μητρώο.
Η Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) επιτρέπει την ακόλουθη λειτουργικότητα:
 • Προσδιορισμός της σωστής ή όχι λειτουργίας του υλικού στον υπολογιστή σας.
 • Αλλαγή των ρυθμίσεων παραμέτρων του υλικού.
 • Προσδιορισμός των προγραμμάτων οδήγησης συσκευών που φορτώνονται για κάθε συσκευή και λήψη πληροφοριών για κάθε πρόγραμμα οδήγησης συσκευής.
 • Αλλαγή των ρυθμίσεων για προχωρημένους και των ιδιοτήτων για τις συσκευές.
 • Εγκατάσταση ενημερωμένων προγραμμάτων οδήγησης συσκευών.
 • Απενεργοποίηση, ενεργοποίηση και κατάργηση της εγκατάστασης των συσκευών.
 • Επανεγκατάσταση της προηγούμενης έκδοσης ενός προγράμματος οδήγησης.
 • Προσδιορισμός των διενέξεων συσκευών και ορισμός με μη αυτόματο τρόπο των ρυθμίσεων πόρων.
 • Εκτύπωση συνοπτικής περιγραφής των συσκευών που είναι εγκατεστημένες στον υπολογιστή σας.
Τυπικά, η Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της κατάστασης του υλικού στον υπολογιστή και την ενημέρωση των προγραμμάτων οδήγησης συσκευών στον υπολογιστή. Εάν είστε έμπειρος χρήστης και γνωρίζετε πολύ καλά το υλικό του υπολογιστή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διαγνωστικές δυνατότητες της Διαχείρισης Συσκευών (Device Manager), για να επιλύσετε διενέξεις συσκευών και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πόρων.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), χρησιμοποιήστε οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους:
 • Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε
  devmgmt.msc.
 • Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer), κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση (Manage) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
 • Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer), έπειτα κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties), κατόπιν κάντε κλικ στην καρτέλα Υλικό (Hardware) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
 • Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών:
  start devmgmt.msc
Εάν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) σε τοπικό ή απομακρυσμένο υπολογιστή:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε
  mmc.
 2. Κάντε κλικ στην εντολή Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων (Add/Remove Snap-in) από το μενού Αρχείο (File) (ή πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+M), κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη διαδικασία, δημιουργείται μια συντόμευση για τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ανοίξετε τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).

Προβολή πληροφοριών για ένα πρόγραμμα οδήγησης συσκευήςΓια να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα οδήγησης μιας συσκευής, εκτελέστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε διπλό κλικ στον τύπο συσκευής που θέλετε να προβάλετε.
 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στη συγκεκριμένη συσκευή και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 3. Στην καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης (Driver), κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Driver Details).

Για να προβάλετε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα οδήγησης

Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν στον προσδιορισμό της έκδοσης αρχείου του προγράμματος οδήγησης συσκευής. Δίπλα στα προγράμματα οδήγησης συσκευών που έχουν ψηφιακή υπογραφή εμφανίζεται ένα εικονίδιο.

Τα προγράμματα οδήγησης συσκευών των Windows και τα αρχεία του λειτουργικού συστήματος έχουν υπογραφεί ψηφιακά από τη Microsoft, ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητά τους. Η ψηφιακή υπογραφή της Microsoft επιβεβαιώνει ότι ένα συγκεκριμένο αρχείο προέρχεται από τον συγκεκριμένο κατασκευαστή και ότι το αρχείο δεν έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί από τη διεργασία εγκατάστασης άλλου προγράμματος.

Ανάλογα με τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων του υπολογιστή σας, τα Windows είτε αγνοούν τα προγράμματα οδήγησης συσκευών που δεν έχουν ψηφιακή υπογραφή είτε εμφανίζουν προειδοποίηση όταν εντοπίσουν ότι τα προγράμματα οδήγησης συσκευών δεν έχουν ψηφιακή υπογραφή (η προεπιλεγμένη συμπεριφορά) είτε σας εμποδίζουν να εγκαταστήσετε προγράμματα οδήγησης συσκευών χωρίς ψηφιακές υπογραφές.

Προβολές και χαρακτηριστικά

Οι προβολές και τα χαρακτηριστικά τους είναι διαθέσιμα στις παρακάτω επιλογές με περιγραφές:
 • Συσκευές κατά τύπο (Devices by Type): Εμφανίζει τις συσκευές κατά τύπο συσκευής που έχει εγκατασταθεί, όπως "Οθόνη" (Monitor) ή "Ποντίκι" (Mouse). Το όνομα της σύνδεσης παρατίθεται κάτω από τον τύπο.
 • Συσκευές κατά σύνδεση (Devices by Connection): Εμφανίζει τις συσκευές κατά τον τρόπο σύνδεσής τους στον υπολογιστή σας. Κάθε συσκευή παρατίθεται κάτω από το υλικό στο οποίο είναι συνδεδεμένη. Για παράδειγμα, εάν παρατίθεται μια κάρτα SCSI (Small Computer System Interface), οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην κάρτα SCSI εμφανίζονται από κάτω της.
 • Πόροι κατά τύπο (Resources by Type): Εμφανίζει την κατάσταση όλων των εκχωρημένων πόρων κατά τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιεί αυτούς τους πόρους. Πόροι είναι η άμεση προσπέλαση μνήμης (DMA), τα κανάλια, οι θύρες εισόδου/εξόδου, η αίτηση διακοπής (IRQ) και οι διευθύνσεις μνήμης.
 • Πόροι κατά σύνδεση (Resources by Connection): Εμφανίζει την κατάσταση όλων των εκχωρημένων πόρων κατά τύπο σύνδεσης. Οι πόροι είναι: κανάλια DMA, θύρες εισόδου/εξόδου, IRQ και διευθύνσεις μνήμης.
 • Εμφάνιση των κρυφών συσκευών (Show Hidden Devices): Περιλαμβάνει συσκευές που δεν είναι Τοποθέτησης και Άμεσης Λειτουργίας (συσκευές με παλαιότερα προγράμματα οδήγησης συσκευών των Windows).

Ενημέρωση ή αλλαγή ενός προγράμματος οδήγησης συσκευήςΒεβαιωθείτε ότι έχει φορτωθεί το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης συσκευής για κάθε συσκευή των Windows XP. Οι κατασκευαστές ενημερώνουν συχνά τα προγράμματα οδήγησής τους, ώστε να επιλύουν σφάλματα και να αξιοποιούν τις δυνατότητες του λειτουργικού συστήματος. Αυτά τα προγράμματα οδήγησης είναι συνήθως διαθέσιμα από την τοποθεσία του κατασκευαστή στο Web και η Microsoft διατηρεί επίσης αρχεία προγραμμάτων οδήγησης για πολλές συσκευές στις τοποθεσίες της στο Web.

Αφού κάνετε λήψη των προγραμμάτων οδήγησης, διαβάστε τις οδηγίες του κατασκευαστή, πριν προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε τα αρχεία για να ενημερώσετε τη συσκευή. Συχνά, τα αρχεία προγραμμάτων οδήγησης των οποίων γίνεται λήψη είναι συμπιεσμένα σε ένα αυτο-εκτελούμενο αρχείο που πρέπει να εξαχθεί, για να χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα οδήγησης. Στον "Οδηγό ενημέρωσης υλικού" (Hardware Update Wizard), κάντε κλικ στο κουμπί Από δισκέτα (Have Disk) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Browse), για να εντοπίσετε τα αρχεία του προγράμματος οδήγησης.

Τρόπος εγκατάστασης νέου προγράμματος οδήγησης από τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) 1. Κάντε διπλό κλικ στον τύπο της συσκευής που θέλετε να ενημερώσετε ή να αλλάξετε.
 2. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οδήγησης συσκευής που θέλετε να ενημερώσετε ή να αλλάξετε.
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση (Update Driver), για να ανοίξετε τον "Οδηγό ενημέρωσης υλικού" (Hardware Update Wizard). Ακολουθήστε τις οδηγίες στον οδηγό.

Επαναφορά προηγούμενης έκδοσης προγράμματος οδήγησηςΧρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα εάν αντιμετωπίζετε δυσκολίες μετά την εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης, όπως μηνύματα λάθους κατά την πρόσβαση στη συσκευή, εσφαλμένη συμπεριφορά της συσκευής ή ακόμα και αδυναμία εκκίνησης των Windows.

Τα Windows XP παρέχουν τη δυνατότητα επαναφοράς σε προηγούμενο πρόγραμμα οδήγησης συσκευής που λειτουργεί σωστά:
 1. Κάντε κλικ με το δεξιό κουμπί του ποντικιού στη συσκευή για την οποία θέλετε να εγκαταστήσετε την προηγούμενη έκδοση του προγράμματος οδήγησης και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Πρόγραμμα οδήγησης (Driver).
 3. Κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά (Roll Back Driver).

Αντιμετώπιση προβλημάτωνΕάν η κατάσταση είναι "ανενεργή" (Disabled), αυτό είναι συνήθως το αποτέλεσμα ενέργειας χρήστη και δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η συσκευή παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα. Ωστόσο, μερικές φορές οι χρήστες απενεργοποιούν μια συσκευή επειδή προκαλούσε κάποιο πρόβλημα και θα πρέπει να προσπαθήσετε να την ενεργοποιήσετε, για να δείτε αν έχει αρνητικές συνέπειες σε άλλη συσκευή.

Εάν η συσκευή έχει κάποιο πρόβλημα, το πλαίσιο "Κατάσταση συσκευής" (Device Status) εμφανίζει τον τύπο του προβλήματος. Ενδέχεται να δείτε έναν κωδικό προβλήματος ή αριθμό (ή και τα δύο) και μια προτεινόμενη λύση. Εάν καλέσετε γραμμή υποστήριξης, αυτός ο αριθμός μπορεί να είναι χρήσιμος για τον προσδιορισμό και τη διάγνωση του προβλήματος.

Η αντιμετώπιση προβλημάτων συσκευής απαιτεί την εκτέλεση βημάτων που αφορούν τη συγκεκριμένη συσκευή. Εάν το πλαίσιο "Κατάσταση συσκευής" (Device Status) εμφανίζει κάποιο πρόβλημα, κάντε κλικ στο κουμπί Αντιμετώπιση προβλημάτων (Troubleshoot), για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων των Windows XP για αυτόν τον τύπο συσκευής. Δώστε πληροφορίες και απαντήστε στις ερωτήσεις, όταν σας ζητηθεί.

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα με το πρόγραμμα αντιμετώπισης προβλημάτων, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

ΑναφορέςΓια πρόσθετες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου πιο κάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
244601 Τρόπος αντιμετώπισης προβλημάτων σχετικά με την εμφάνιση άγνωστων συσκευών στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)
125174 Εξήγηση των κωδικών σφαλμάτων που δημιουργούνται από τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)
133240 Αντιμετώπιση προβλημάτων διένεξης συσκευών με τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager)
Ιδιότητες

Αναγνωριστικό άρθρου: 283658 - Τελευταία αναθεώρηση: 18 Φεβ 2004 - Αναθεώρηση: 1

Σχόλια